Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

U mbajt Testi Kualifikues për kandidatët për prokurorë të Shtetit

Prishtinë, 18 nëntor 2018 – Në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike është mbajtur Testi Kualifikues për herë të tretë për kandidatët për prokurorë në kuadër të procesit të rekrutimit të 10 prokurorëve në prokuroritë themel…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Vazhdon puna për finalizimin e draftit të Kodit të Etikës për Prokurorë

Prishtinë, 6 nëntor 2018 -  Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës në kuadër të finalizimit të draftit të Kodit të Etikës për prokurorë, i udhëhequr nga Kryesuesi z.Bahri Hyseni, në të cilin morën pjesë edhe anëtar&eu…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Vazhdon mbështetja e Këshillit Prokurorial për zbatimin e SMIL-it në prokuroritë themelore

Prishtinë 1 nëntor 2018 – Orientimet e përbashkëta të zbatimit të mëtejshëm të SMIL-it, precizimi  i detajuar për afatet kohore, resurset dhe metodologjia efikase e trajnimit të stafit dhe qasja e avancuar administruese e resurseve të përgjithshme, si dhe mundësia e kr…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet takimi i 157-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 31 tetor 2018 – Këshilli Prokurorial të Kosovës, nën udhëheqjen e Kryesuesit z. Blerim Isufaj, ka mbajtur takimin e 157-të me radhë, në të cilin janë diskutuar dhe miratuar dokumentet dhe aktet e përcaktuara në rendin e ditës. Këshillit Prokurorial i K…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Kryesuesi i KPK-së priti në takim lamtumirës Këshilltaren e EULEX-it

Prishtinë, 29 tetor 2018 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z Blerim Isufaj, ka pritur në një takim lamtumirës Këshilltaren e EULEX-it në Këshillin Prokurorial dhe institucionin e Prokurorit të Shtetit, znj.Agatha Bouten. Z. Blerim Isufaj i ka shprehur falënderim t…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet punëtoria për funksionalizimin e bazës së të dhënave për dosjet e prokurorëve

Prishtinë, 25.10.2018 - Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive (NJSHPP) ka realizuar një punëtori dyditore për funksionalizimin e bazës së të dhënave për dosjet e prokurorëve. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte aftësimi i zyrtarëve përgje…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

UNDP-ja mbështet sistemin prokurorial për zbatimin e Ligjit të ndërmjetësimit

Prishtinë, 23 tetor 2018 – Kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative të KPK-së, z. Bahri Hyseni, Prokurori në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, z. Besim Kelmendi dhe Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, z. Lavdim Krasniqi, kanë në pritur në takim përfaqësuesi…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Këshilli vazhdon përmes Sekretariatit mbështetjen për zbatimin e SMIL-it në prokuroritë themelore

Prishtinë 19 tetor 2018 – Në kuadër të zbatimit të Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) në prokuroritë themelore të Republikës së Kosovës, Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim Krasniqi, i shoqë…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i KPK-së diskuton për procesin buxhetor 2019

Prishtinë, 19 tetor 2018 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi, z. Zejnullah Gashi, ka mbajtur sot takimin e tij të rregullt. Anëtarët e Komisionit kanë diskutuar në vijim për qarkoren e dytë buxhetore n&…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

U mbajt takimi i Grupit Punues të Projektit TIK-SMIL

Prishtinë, 18 tetor 2018 – Në kuadër të zbatimit të Projektit të Sistemit për Menaxhim Informativ të Lëndëve (SMIL) sot është mbajtur takimi i Grupit Punues, në të cilin morën pjesë anëtarët e tij - prokurorë, gjyqtarë dhe stafi administrativ. …

Lexo më shumë
13 Prill, 2017