Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Komisioni mbështetë kërkesën për rishikim të buxhetit

Prishtinë, 20 qershor 2019 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës , i udhëhequr nga kryesuesja e këtij komisioni, Prokurorja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin përveç anëtarëve të komisionit, ka …

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

KPK organizon seminar për prokurorë dhe zyrtarë të komunikimit publik në sistemin prokurorial

Prishtinë, 19 qershor 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ) ka organizuar një seminar dyditor për marrëdhënie me publikun, seminar ky, në të cilin morën pjesë prokurorë…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Vlerësohet projekti britanik për fuqizimin e sistemit prokurorial

Prishtinë, 18 qershor 2019 – Zëvendëskryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arben Ismajli, Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit dhe ai i Njësitit për Vlerësimin e Performansës së Prokurorive, kanë pritur në takim ekspertët e projektit britanik “Fuq…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet takimi i Bordit të Projektit të UNDP-së “Përmirësimi i qasjes në drejtësi dhe reformës së sundimit të ligjit”

Prishtinë, 17 qershor 2019 – Në kuadër të aktiviteteve dhe rezultateve të arritura, Zëvendëskryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arben Ismajli, së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi, ka marrë pjesë n&e…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

8 zyrtarë të ish ZPD-së sistemohen në sistemin prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 18 qershor 2019 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka takuar 8 zyrtarët e ish Zyrës së Prokurorit Disiplinorë të cilët në bazë të ndryshimeve ligjore janë transferuar në kuadër …

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Sqarim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 18 qershor 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), njofton opinionin publik lidhur me shqetësimet e paraqitura përmes dy shkrimeve në media sa i përket draftimit të Rregullores për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Kosov&eu…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Vazhdon puna në hartimin e Rregullores për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive

Prishtinë, 18 qershor 2019 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës ku është punuar në hartimin e Rregullores për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive. Në kët&eu…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet punëtori për organizimin e administratës së sistemit prokurorial

Prishtinë, 13 qershor 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në kuadër të fuqizimit dhe avancimit të administratës së sistemit prokurorial, i cili është përcaktuar edhe me Planin Strategjik 2019-2021 të KPK-së, ka organizuar një punëtori treditore për or…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Diskutohen përcaktimet e politikave të rishikimit të sistemit të drejtësisë

Prishtinë, 12 qershor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi dhe Drejtorin e Njësitit për Vlerësimin e Përformansës së…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës

Prishtinë, 11 qershor 2019- Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës, në të cilën morën pjesë edhe Drejtori i Njësitit për Shqyrtimin e Pe…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017