Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Nënshkruhet memorandum mirëkuptimi mes KPK-së dhe Akademisë së Drejtësisë

Prishtinë, 20 mars 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni dhe drejtori i Akademisë së Drejtësisë, Valon Kurtaj, kanë nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit për mbështetjen e avancimit profesional dhe lehtësimin e zhvillimit të programeve t&eu…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Diskutohet për ngarkesën dhe zgjidhjen e lëndëve të vitit 2018

Prishtinë, 15 mars 2019 - Komisioni për Administrim të Prokurorive, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Radica Miliq, ka mbajtur takimin e radhës, me ç ‘rast ka diskutuar për një sërë çështjesh me rëndësi për sistemin prokurorial. Në këtë takim ë…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial priti në takim Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë

Prishtinë, 14 mars 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Bahri Hyseni, ka pritur nё takim Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Shkëlqesinë e Tij, z. Ruairi O’Connell.   Gjatë këtij takimi, Kryesuesi Hyseni ka falënderuar Ambasadorin O&rs…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Shqyrtohet Korniza Afatmesme e Shpenzimeve për periudhën 2020-2022

Prishtinë, 14 mars 2019 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, me ç’rast ka shqyrtuar Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 të Këshil…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi shumëpalësh për bazën e të dhënave për evidentimin e rasteve të dhunës në familje

Prishtinë, 14 mars 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka nënshkruar memorandumin shumëpalësh në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së …

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Kryesuesi Hyseni: Projekti i BE-së, ndihmë e madhe për efikasitetin dhe llogaridhënien e sistemit prokurorial

Prishtinë, 12 mars 2019 - Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni dhe Zëvendëskryesuesi i KPK-së, Arben Ismajli, kanë pritur në takim ekspertët e Projektit të Binjakëzimit të BE-së për rritjen e efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit gjyqësor dhe proku…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Përmbyllet procesi i intervistimit të kandidatëve për prokurorë të shtetit

Prishtinë, 9 mars 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës ka përmbyllur fazën e  intervistimit të pesëdhjetë (50) kandidatëve në kuadër të procesit të rekrutimit të dhjetë (10) prokurorëve në nivel të prokurorive themelore, intervistim ky, i cili ka f…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Kryesuesi i KPK-së ka takuar kryetarin e Odës së Mjekëve të Kosovës

Prishtinë, 8 mars 2019 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim kryetarin e Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu, me të cilin ka diskutuar për temat që ndërlidhen me bashkëpunim e ndërsjellë, si dhe me ekspertizat…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Integriteti dhe profesionalizmi i prokurorëve, në fokus të trajnimeve të fillimvitit

Prishtinë, 7 mars 2019 – Në kuadër të iniciativave të shtuara për zbatimin e Kodit të Etikës dhe hartimit të Komentarit të tij, Këshilli Prokurorial i Kosovës në bashkëpunim me KDI-në, Lëvizjen FOL, dhe organizatën holandeze, CILC, si dhe me anë të …

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Apelohet për zbatimin pa hezitim të Projektit të SMIL-it

Prishtinë, 6 mars 2019 – Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës kanë organizuar një ceremoni për shprehjen e përkushtimit për funksionalizimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL), projekt ky, i cili mbështetet financ…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017