Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Mbahet punëtori për zbatimin e Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëve

Prishtinë, 19 korrik 2008 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Prokurori i Shtetit kanë organizuar një punëtori dyditore për zbatimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, në të cilën janë t&eu…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet takimi i rregullt i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 12 korrik 2018 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, në përbërje: Bahri Hyseni, Kryesues, Besim Kelmendi dhe Dëshira Jusaj, anëtarë, si dhe Agatha Bouten, Këshilltare e EULEX-it për KPK-në, mbajti sot takimin e rregullt…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet Sesioni i 8-të trajnues i këshilltarëve rezidentë të Projektit të Binjakëzim të BE-së

Prishtinë, 6 korrik 2018 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, është duke marrë pjesë në Sesionin e 8-të trajnues të këshilltarëve rezidentë të Projektit të Binjakëzimit të BE-së në Bruksel. Kreu i Sek…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

U mbajt tryezë treditore e punës për hartimin e Kodit të Etikës për Prokurorë

Prishtinë, 27 qershor 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, kryeprokurorë dhe prokurorë të prokurorive të Kosovës, si dhe zyrtarë të lartë të Sekretariatit morën pjesë në tryezën treditore me përfaqësues të shoqëris…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Krerët e KPK-së dhe KGJK-së kanë takuar donatorin e Projektit SMIL

Prishtinë, 25 qershor 2018 - Krerët e sistemit prokurorial dhe gjyqësor të Kosovës, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj dhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, kanë pritur në takim një delegacion nga Norvegjia të përb&eu…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Analizohen vizitat e realizuara në 4 prokurori Themelore

Prishtinë, 22 qershor 2018 - Komisioni për Administrimin e Prokurorive ka mbajtur takimin e radhës. Në këtë takim u analizuan të gjeturat nga vizitat e realizuara në prokuroritë themelore të Pejës, Gjilanit, Gjakovës dhe Ferizajt dhe u përcaktua kalendari i vizitave në prokurorit…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

KPK cakton prokurorët përgjegjës për komunikim me media

Prishtinë, 14 qershor 2018 - Këshilli Prokurorial të Kosovës (KPK), në takimin e njëqindepesëdhjetetre të tij, ka caktuar prokurorët përgjegjës për komunikim me media në të gjitha prokuroritë e Republikës së Kosovës. Me qëllim të përmirësi…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 14 qershor 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindepesëdhjetetre i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në këtë takim KPK ka zgjedhur Valon Jupa, Drejtor të Njësitit për Shqyrtimin e Për…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Diskutohet rishikimi i akteve nënligjore

Prishtinë, 13 qershor 2018 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka mbajtur takim të përbashkët me komisionet e përhershme të KPK-së, ku kanë diskutuar për rishikimin e akteve nënligjore të sistemit prokurorial të Kosovës.…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Diskutohet rishikimi buxhetor për vitin 2019

Prishtinë, 8 qershor 2018 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës. Gjatë këtij takimi u diskutua rishikimi buxhetor për vitin 2019, si dhe vlerësimet e hershme për vitet 2020-2021. Kërkesa buxhetore për rritj…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017