169 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Shpallje e Brendshme Nr.317.2018 - Për avancim të prokurorëve të shtetit
Shpallje e brendshme për avancim të prokurorëve të Shtetit në PSRK
Lista perfundimtare e provimit per prokuror 2017
NJOFTIM-Rezultatet preliminare të provimit për prokurorë
Lista përfundimtare me kandidatët e nominuar për anëtar të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e Prokurorisë së Apelit
Shpallje e brendshme për avancim të prokurorëve të shtetit
Njoftim për shpalljen e zgjedhjeve për anëtar të KPK-së nga radhët e prokuroreve të Prokurorisë së Apelit
Lista Përfundimtare-Testi me Shkrim
LISTA E KANDIDATËVE TË CILET KALUAN TESTIN ME SHKRIM
Lista përfundimtare - Testi kualifikues
Njoftim-KALON-Testi Kualifikues
Njoftim-NUK KALON-Testi Kualifikues
Njoftim-Testi kualifikues
Konkurs për prokurorë - Prill 2017
Shpallje e Brendshme Nr.48.2017 – për avancim të prokurorëve të shtetit
Lista e prokurorëve që kanë aplikuar për kryeprokurorë të prokurorive Themelore
Rezultatet përfundimtare të provimit
Konkurs për Kryeprokuror të prokurorive Themelore