169 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
LISTA PËRFUNDIMTARE E PROVIMIT PËR PROKURORË TË SHTETIT
Lista preliminare e rezultateve të provimit të kandidatëve për prokurorë të shtetit
Lista përfundimtare e kandidatëve të nominuar për anëtar të KPK-së nga radhët e PSRK-së
Konkurs - Për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Nr.139.2019-Rishpallje e brendshme -Prokuroria e Apelit
Nr.138.2019-Rishpallje e brendshme-PSRK
Lista përfundimtare të Testit me Shkrim
Njoftim për kandidatët për prokurorë, që kanë kaluar Testin me Shkrim
Vendim për thirrje për paraqitje të nominimeve për Kryesues të KPK-së
Njoftim per mbajtjen e TESTIT ME SHKRIM
Lista e kandidatëve që nuk kaluan Testin Kualifikues
Lista e kandidatëve që kaluan Testin Kualifikues për prokurorë
Lista finale për Testin Kualifikues
Njoftim për listën e kandidatëve për Prokuror të Shtetit dhe mbajtjen e Testit Kualifikues
Shpallje e brendshme për dy (2) pozita në Prokurorinë e Apelit
Shpallje e brendshme për tre (3) prokurorë në Prokurorinë Speciale të Kosovës
Konkurs publik për rekrutimin e dhjetë (10) prokurorëve të shtetit