169 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Shpallje e brendshme për dy (2) pozita në Prokurorinë e Apelit
Shpallje e brendshme për tre (3) prokurorë në Prokurorinë Speciale të Kosovës
Konkurs publik për rekrutimin e dhjetë (10) prokurorëve të shtetit