206 - Lajmet | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Është mbajtur sot testi me shkrim për prokurorë të Shtetit

Prishtinë, 15 dhjetor 2018 – Sot, është mbajtur testi me shkrim për kandidatët për prokurorë në kuadër të procesit të rekrutimit të 10 prokurorëve të rinj për prokuroritë themelore të Kosovës, në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, në Vushtrri. Këshilli Prokurorial i Kosovës, është duke administruar me sukses testin me shkrim për kandidatët për prokurorë të Shtetit, si dhe, është organizuar s…

Lexo më shumë...

Sqarim për media nga Sistemi Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 15 dhjetor 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Prokurori i Shtetit sqaron opinionin lidhur me shkrimin e botuar sot në gazetën e përditshme “Koha Ditore” faqe 4, me titull: “Këshilli Prokurorial i jep tender kompanisë e cila nuk mund t’i paguaj punëtorët”. Ju njoftojmë se ky tender ende është në procedurë të ri-vlerësimit nga Divizioni i Prokurimit në kuadër të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të K…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 12 dhjetor 2018 - Është mbajtur sot takimi i radhës i Komisionit për Çështje Normative në të cilin pjesëmarrës ishin anëtarët e Komisionit, kryesuesi i Komisionit Disiplinor, kryeprokurorët e Prokurorive Themelore të Gjilanit dhe Prizrenit, përfaqësues nga Ambasada Amerikane, Holandeze, shoqëria civile dhe administrata e Këshillit prokurorial. Gjatë këtij takimi është vazhduar puna në hartimin e Kodit të Etikës për Prokuror…

Lexo më shumë...

Vizitë studimore në Gjermani

Prishtinë, 7 dhjetor 2018 – Në kuadër të shkëmbimit të përvojave në fushën e komunikimit me publikun, mes sistemit Prokurorial të Kosovës dhe sistemit prokurorial të Gjermanisë, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Gjilanit, Jetish Maloku, i cili është i caktuar prokuror për media, si dhe dy u.d. udhëheqësit e zyrave për Komunikim me Publikun në Këshillin Prokurorial dhe Prokurorin e Shtetit, Bedri Gashi dhe Ekrem Lutfiu, në javën e par&…

Lexo më shumë...

Dialogu Strategjik i nivelit të lartë lidhur me tregtinë e paligjshme në Evropën Juglindore

Prishtinë, 6 dhjetor 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj dhe Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, kanë marrë pjesë në konferencën me temë ‘’Dialogu Strategjik lidhur me tregtinë e paligjshme në Evropën Juglindore’’, e cila u mbajt në Sirakuza të Italisë, më 5 dhe 6 dhjetor. Konferenca është organizuar nga Instituti Ndërkombëtar i Sirakuzës pë…

Lexo më shumë...

KPK-ja organizon punëtori për finalizimin e Planit strategjik për vitet 2019-2021

Prishtinë, 30 nëntor 2018 - Këshilli Prokurorial i Kosovës ka organizuar një punëtori treditore për finalizimin e Planit strategjik dhe Planit të veprimit për vitet 2019-2021, në të cilën janë duke marrë pjesë Kryesuesi i KPK-së, z.Blerim Isufaj, anëtarë të Këshillit, prokurorë të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, kryesuesit e komisioneve, drejtuesit dhe personeli administrativ i KPK-së.  Z.Blerim Isufaj, në fjalën e tij hyr…

Lexo më shumë...

Këshilli Prokurorial i Kosovës mban takimin e 158-të me radhë

Prishtinë, 27 nëntor 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës ka mbajtur takimin e 158-të me radhë, të cilin e ka udhëhequr Kryesuesi i tij, z. Blerim Isufaj, me ç’rast janë shqyrtuar dhe miratuar një mori pikash të parapara në rendin e ditës së sotme.  Kryesuesi i KPK-së, z. Blerim Isufaj, ka njoftuar anëtarët për nënshkrimin e katër akteve të rëndësishme institucionale, të lidhura në emër të Këshillit Prokuro…

Lexo më shumë...

Punëtori prezantuese për të arriturat dhe sfidat në vënien në zbatim të SMIL-it

Prishtinë, 24 nëntor 2018 – Në kuadër të Projektit TIK-SMIL është organizuar një punëtori prezantuese në bashkëpunim me Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, punëtori kjo, në të cilën kanë marrë pjesë Drejtori i SKPK-së, z. Lavdim  Krasniqi, udhëheqësit e Projektit TIK-SMIL, z. Fatmir Rexherpi dhe z. Nexhat Haziri, trajnerët regjionalë të këtij projekti, përfshirë edhe trajnerët e caktuar nga pr…

Lexo më shumë...

“Internews Kosova” organizon seminar trajnues për kryeprokurorë, prokurorë dhe zyrtarë komunikimi

Prishtinë, 25 nëntor 2018 – “Internews Kosova” ka organizuar seminar trajnues treditor për marrëdhënie me publikun në Bogë të Pejës, seminar ky, i cili u realizua në kuadër të zbatimit të Projektit SAEK2, në të cilin morën pjesë kryeprokurorët e të gjitha prokurorive, prokurorët - përgjegjës për media dhe zyrtarët për komunikim publik të sistemit prokurorial të Kosovës. Ekspertët e “Internewes Kosova&rd…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i udhëheqësve të sistemit prokurorial me ekspertët e Projektit të Binjakëzimi të BE-së

Prishtinë, 21 nëntor - Kryesuesi i Këshillit Prokuriorial, z. Blerim Isufaj, kryesuesit e komisioneve të KPK-së dhe Drejtori i SKPK-së, z. Lavdim Krasniqi, kanë mbajtur një takim me ekspertët e Projektit të Binjakëzimit të BE-së, me ç’rast janë diskutuar rekomandimet e dhëna që nga fillimet e këtij projekti të çmuar për sistemin prokurorial të Kosovës. Z.Blerim Isufaj dhe përfaqësuesit e tjerë të sistemit prokurorial, të …

Lexo më shumë...

Takimi i fundit i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Prishtinë, 21 nëntor 2018 – Shefja e Misionit të EULEX-it, Alexandra Papadopoulou, sot në mjediset e EULEX-it ishte nikoqire e takimit të fundit të Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit (BPSL). Në këtë takim të pranishëm ishin edhe Ministri i Drejtësisë i Kosovës, Abelard Tahiri, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK), Nehat Idrizi, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, dhe Shef…

Lexo më shumë...

Komunikatë e përbashkët e KPK-së, KGJK-së dhe Ambasadës së Norvegjisë në Prishtinë

Prishtinë, 21 nëntor 2018 - Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial dhe Ambasada e Norvegjisë kanë organizuar ceremoninë e përbashkët të përurimit të vënies në zbatim të Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëve (SMIL) në gjykatat dhe prokuroritë e Republikës së Kosovës në Gjykatën Themelore në Ferizaj, me ç’rast morën pjesë Kryesuesi i KGJK-së, z.Nehat, Idrizi, Kryesuesi i KPK-së, z.Blerim Isufaj…

Lexo më shumë...

U mbajt Testi Kualifikues për kandidatët për prokurorë të Shtetit

Prishtinë, 18 nëntor 2018 – Në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike është mbajtur Testi Kualifikues për herë të tretë për kandidatët për prokurorë në kuadër të procesit të rekrutimit të 10 prokurorëve në prokuroritë themelore, me ç’rast morën pjesë 146 kandidatë. Testi Kualifikues është një prej pjesëve të testimit, i cili ka në përbërje edhe Testin me Shkrim dhe intervistat, …

Lexo më shumë...

Vazhdon puna për finalizimin e draftit të Kodit të Etikës për Prokurorë

Prishtinë, 6 nëntor 2018 -  Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës në kuadër të finalizimit të draftit të Kodit të Etikës për prokurorë, i udhëhequr nga Kryesuesi z.Bahri Hyseni, në të cilin morën pjesë edhe anëtarët e tjerë të Komisionit, Kryesuesi i Komisionit Disiplinor, kryeprokurorët e prokurorive themelore të Gjilanit dhe Prizrenit, përfaqësuesit e Ambasadës së SHBA-së, Ambasadës…

Lexo më shumë...

Vazhdon mbështetja e Këshillit Prokurorial për zbatimin e SMIL-it në prokuroritë themelore

Prishtinë 1 nëntor 2018 – Orientimet e përbashkëta të zbatimit të mëtejshëm të SMIL-it, precizimi  i detajuar për afatet kohore, resurset dhe metodologjia efikase e trajnimit të stafit dhe qasja e avancuar administruese e resurseve të përgjithshme, si dhe mundësia e krijimit të kushteve të mira të punës në Prokurorinë Themelore të Pejës, ishin në fokus të vizitës së Drejtorit të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 157-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 31 tetor 2018 – Këshilli Prokurorial të Kosovës, nën udhëheqjen e Kryesuesit z. Blerim Isufaj, ka mbajtur takimin e 157-të me radhë, në të cilin janë diskutuar dhe miratuar dokumentet dhe aktet e përcaktuara në rendin e ditës. Këshillit Prokurorial i Kosovës ka aprovuar Raportin për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike për periudhën prill - qershor 2018, i cili përmbledh analizat, konstatim…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i KPK-së priti në takim lamtumirës Këshilltaren e EULEX-it

Prishtinë, 29 tetor 2018 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z Blerim Isufaj, ka pritur në një takim lamtumirës Këshilltaren e EULEX-it në Këshillin Prokurorial dhe institucionin e Prokurorit të Shtetit, znj.Agatha Bouten. Z. Blerim Isufaj i ka shprehur falënderim të veçantë znj. Bouten për mbështetjen e vazhdueshme dhe ofrimin e ndihmës së pakursyer për forcimin e kapaciteteve të përgjithshme prokuroriale për shumë vite me ra…

Lexo më shumë...

Mbahet punëtoria për funksionalizimin e bazës së të dhënave për dosjet e prokurorëve

Prishtinë, 25.10.2018 - Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive (NJSHPP) ka realizuar një punëtori dyditore për funksionalizimin e bazës së të dhënave për dosjet e prokurorëve. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte aftësimi i zyrtarëve përgjegjës për regjistrimin e të dhënave në databazë. Gjithashtu u përcaktuan të drejtat dhe përgjegjësitë për secilin zyrtarë në procesin e menaxhimit të pu…

Lexo më shumë...

UNDP-ja mbështet sistemin prokurorial për zbatimin e Ligjit të ndërmjetësimit

Prishtinë, 23 tetor 2018 – Kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative të KPK-së, z. Bahri Hyseni, Prokurori në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, z. Besim Kelmendi dhe Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, z. Lavdim Krasniqi, kanë në pritur në takim përfaqësuesit e UNDP-së, me ç ‘rast kanë diskutuar për zbatimin e Ligjit të ndërmjetësimit. Në këtë takim u diskutuan risitë kryesore të këtij ligji dhe u vendos t&…

Lexo më shumë...

Këshilli vazhdon përmes Sekretariatit mbështetjen për zbatimin e SMIL-it në prokuroritë themelore

Prishtinë 19 tetor 2018 – Në kuadër të zbatimit të Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) në prokuroritë themelore të Republikës së Kosovës, Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim Krasniqi, i shoqëruar nga Udhëheqësi i Departamentit për Teknologjinë Informative, z. Nexhat Haziri, ka vizituar sot Prokurorinë Themelore të Ferizajt, ku është takuar me kryeprokurorin, z. Shukri  …

Lexo më shumë...

Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i KPK-së diskuton për procesin buxhetor 2019

Prishtinë, 19 tetor 2018 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi, z. Zejnullah Gashi, ka mbajtur sot takimin e tij të rregullt. Anëtarët e Komisionit kanë diskutuar në vijim për qarkoren e dytë buxhetore në procesin e aprovimit të buxhetit të vitit 2019 për sistemin prokurorial të Kosovës. Gjithashtu, me këtë rast, Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel ka vlerësuar ndarjen …

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i Grupit Punues të Projektit TIK-SMIL

Prishtinë, 18 tetor 2018 – Në kuadër të zbatimit të Projektit të Sistemit për Menaxhim Informativ të Lëndëve (SMIL) sot është mbajtur takimi i Grupit Punues, në të cilin morën pjesë anëtarët e tij - prokurorë, gjyqtarë dhe stafi administrativ. Aprovimi i koncepteve më funksionale, rishikimi në baza periodike, kriteret dhe identifikimi i çështjeve me interes, ishin temë e diskutimeve të anëtarëve të Grupit punues të…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial priti në takim Ambasadoren kroate

Prishtinë, 17 tetor 2018 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z.Blerim Isufaj, ka pritur në takim Ambasadoren e Kroacisë në Kosovë, Maria Kapitanoviç. Kryesuesi Isufaj ka falënderuar Ambasadoren Kapitanoviç për mbështetjen e vazhdueshme që shteti kroat i ka dhënë sistemit prokurorial kosovar, duke shprehur vullnetin dhe gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit reciprok ndërshtetëror. Gjatë takimit, bashkëbiseduesit vlerësu…

Lexo më shumë...

U mbajt aksioni vullnetar i dhurimit të gjakut në sistemin prokurorial

Prishtinë, 16 tetor 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe institucioni i Prokurorit të Shtetit në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Kosovës për Transfuzion të Gjakut kanë organizuar një aksion vullnetar për dhurim të gjakut, me ç ‘rast ftesës për dhurim iu përgjigjën një numër i madh i zyrtarëve të sistemit prokurorial. Bashkëpunimi ndërinstitucional i sistemit prokurorial dhe Qendrës Kombëtare të Tran…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 16 tetor 2018 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi, z. Bahri Hyseni, ka mbajtur sot takimin e radhës, në të cilin morën pjesë anëtarët e Komisionit, kryeprokurorët e prokurorive themelore, prokurorë të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe prokurorive themelore, si dhe drejtori i Sekretariatit të KPK-së. Kryesuesi Hyseni ka theksuar në hapje të takimit nevojën e a…

Lexo më shumë...

Takim lamtumirës me Këshilltaren e EULEX-it, Agatha Bouten

Prishtinë, 9 tetor 2018 -  Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim Krasniqi, ka mbajtur një takim lamtumirës me Këshilltaren e EULEX-it në Këshillin Prokurorial dhe institucionin e Prokurorit të Shtetit, znj. Agatha Bouten. Z. Krasniqi ka falënderuar znj. Bouten për kontributin e saj shumëvjeçar të dhënë në këshilldhënien dhe ofrimin e ekspertizës për çështjet e përgjithshme të zhvillimit të…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i Bordit Drejtues të Projektit të Sistemit për Menaxhim Informativ të Lëndëve

Prishtinë, 3 tetor 2018 - Në kuadër të zbatimit të Projektit të Sistemit për Menaxhim Informativ të Lëndëve (SMIL) është mbajtur takimi i Bordit Drejtues, me ç ‘rast morën pjesë Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z.Nehat Idrizi, dy drejtorët e sekretariateve - Këshillit Prokurial dhe Këshillit Gjyqësor, Kryetari i Gjykatës Themelore të Gjakovës, z.Vaton Durguti, stafi menaxhues i Projektit dhe përfaqësuesit ndër…

Lexo më shumë...

U shënua përmbyllja e trajnimit të trajnerëve të SMIL-it të Prokurorisë Themelore të Prishtinës

Prishtinë, 2 tetor 2018 – Në takimin e shënimit të përmbylljes me sukses të trajnimit të trajnerëve të Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëve (SMIL), i cili u kryesua nga Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim Krasniqi, u diskutua për procesin e trajnimeve vijuese në Shkrimoren e Prokurorisë Themelore të Prishtinës. Në këtë fazë ka përfunduar trajnimi i referentëve për pranimin dhe …

Lexo më shumë...

Takim i Këshillit Drejtues të Projektit të BE-së

Prishtinë, 27 shtator 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, z. Blerim Isufaj, ai i Këshillit Gjyqësor, z. Nehat Idrizi, Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, z. Lavdim Krasniqi dhe përfaqësues të tjerë të sistemit të prokurorial dhe gjyqësor, si dhe institucioneve të tjera kosovare, morën pjesë në takimin e Këshillit Drejtues të Projektit, të financuar nga BE-ja dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, me titull “Mbështetje e mëte…

Lexo më shumë...

Nënshkruhet deklarata e përbashkët e tre krerëve të lartë të drejtësisë kosovare

Prishtinë, 25 shtator 2018 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Blerim Isufaj, Ministri i Drejtësisë, z.Abelard Tahiri dhe Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, kanë nënshkruar sot Deklaratën e Përbashkët gjatë prezantimit të Agjendës së Përbashkët “Drejtësia 2020”, duke potencuar fuqishëm se do të bëhet koordinimi i nevojshëm duke respektuar pavarësinë e plotë, neutr…

Lexo më shumë...

Reagim i Këshillit Prokurorial ndaj kërcënimeve të prokurorëve

Prishtinë, 25 shtator 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dënon ashpër deklarimet publike dhe kërcënimet, të cilat kohëve të fundit janë drejtuar ndaj prokurorëve të shtetit, në veçanti, sot dënon deklarimin kërcënues të deputetit Milaim Zeka ndaj prokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, z. Afrim Shefkiu. Për Këshillin, mbrojtja e pavarësisë dhe autoritetit të prokurorit është oblig…

Lexo më shumë...

UNDP-ja mbështet ngritjen e kapaciteteve për transparencë të komunikimit publik

Prishtinë, 25 shtator 2018 - Prokurorët përgjegjës për media dhe zyrtarët e komunikimit publik në sistemin prokurorial po marrin pjesë në trajnimin dyditor, i cili realizohet nga “Internews Kosova” në kuadër të Projektit “Mbështetje përpjekjeve kundër korrupsionit në Kosovë” (SAEK), i lansuar dhe i mbështetur nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Ky trajnim është në funksion të ngritjes së kapaciteteve p…

Lexo më shumë...

BE-ja vazhdon mbështetjen për ngritjen e kapaciteteve të sistemit prokurorial dhe institucioneve të drejtësisë penale në Kosovë

Prishtinë-Belfast, 19 shtator 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Blerim Isufaj, Kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, z. Bahri Hyseni, një prokuror nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit dhe Drejtori i Sekretariatit të KPK-së janë duke qëndruar për vizitë në institucionet e drejtësisë së Irlandës Veriore, vizitë kjo, e cila është realizuar në kuadër të projektit të BE-së “Mbështetje e mët…

Lexo më shumë...

Fillon trajnimi i stafit për përdorimin e SMIL-it në Prokurorinë Themelore në Prishtinë

Prishtinë, 13 shtator 2018 - Në Prokurorinë Themelore të Prishtinës (në Sektorin e Shkrimores) ka filluar trajnimi i staift për përdorimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL). Ky trajnim në Sektorin e Shkrimores ka për qëllim familjarizimin e stafit me platformën moderne dhe efikase, duke arritur aftësimin në të njëjtën kohë për aplikimin dhe futjen e lëndëve dhe të dhënave, si fazë e parë e parë e…

Lexo më shumë...

Këshilli Prokurorial vazhdon takimet në institucionet e rëndësishme të drejtësisë në Francë

Prishtinë - Paris, 12 shtator 2018 – Kryesuesi dhe anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës janë pritur sot në takim nga Drejtori i Drejtorisë së Politikave Penale, z.Lefevre Pontalis  dhe Kryeinspektori i Njësisë për Inspektimin Gjyqësor, z.Patrick Poirret. Delegacioni i Këshillit Prokurorial ka diskutuar me përfaqësuesit e këtyre institucioneve të drejtësisë franceze disa çështje me interes të veçantë për përcak…

Lexo më shumë...

Këshilli Prokurorial i Kosovës intensifikon bashkëpunimin me institucionet e drejtësisë së Francës

Prishtinë, 10 shtator - Këshilli Prokurorial i Kosovës, nën drejtimin e Kryesuesit z. Blerim Isufaj, ka filluar sot një vizitë në institucionet e drejtësisë së Francës. Vizita realizohet nga 10 – 15 shtator 2018 dhe mbështetet nga Projekti i Binjakëzimit të BE-së. Qëllimi i vizitës është njohja me praktikat e Francës në rekrutimin, transferimin, avancimin dhe vlerësimin e performancës së prokurorëve. Për më tepër, d…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 156-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 7 shtator 2018 – Këshilli Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi i tij, z. Blerim Isufaj, ka mbajtur sot takimin e rregullt, të 156-tin me radhë, në të cilin janë shqyrtuar dhe miratuar një sërë çështjesh në kuadër të fushëveprimtarisë së tij. Kryesuesi i KPK-së, z.Isufaj, ka theksuar se në bazë të raportimeve është shënuar ngritje e efikasitetit në punën e prokurorive dhe prokurorë…

Lexo më shumë...

Kreu i KPK-së takoi përfaqësuesin për sundim të ligjit në Ambasadën Britanike në Kosovë

Prishtinë, 6 shtator 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z.Blerim Isufaj, ka pritur në takim shefin e sektorit për sundim të ligjit në Ambasadën e Britanisë së Madhe në Kosovë, z.Samuel Paice. Z. Isufaj dhe z. Paice kanë diskutuar gjatë takimit për zbatimin e projektit “Fuqizimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës”, të cilin e menaxhon Ambasada e Britanisë së Madhe përmes implementuesit “Axiom Interna…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i rregullt i Drejtorit të Sekretariatit të KPK-së me udhëheqësit e departamenteve

Prishtinë, 6 gusht 2018 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim Krasniqi, ka mbajtur sot takimin e rregullt me udhëheqësit e departamenteve të KPK-së, me ç‘rast ka diskutuar për dinamikën e realizimit të punëve në kuadër të përgjegjësive të tyre dhe mbështetjes për të gjitha prokuroritë. Në takim është diskutuar për nevojat buxhetore për vitin 2018 dhe 2019, përfshirë s…

Lexo më shumë...

U mbajt takimit i rregullt i Komisionit për Administrimin e Prokurorive

Prishtinë, 5 shtator 2018 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive ​i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka mbajtur sot takimin e rregullt, në të cilin ka diskutuar për aktivitetet e realizuara. Anëtarët e Komisionit për Administrimin e Prokurorive diskutuan edhe për vizitat e realizuara në prokuroritë themelore, gjendjen e regjistrave, mënyrën e regjistrimit të lëndëve, gjendjen e përgjithshme të objekteve dhe procesin e zbatimit t&eum…

Lexo më shumë...

U mbajt takimit i rregullt i Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel

Prishtinë, 3 shtator 2018 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi i tij, z. Zejnullah Gashi, ka mbajtur sot takimin e rregullt, në të cilin ka diskutuar për përgatitjet për dëgjim buxhetor për vitin 2019. Qëllimi i takimit kishte të bënte me dy çështje thelbësore - përgatitja e dëgjimit buxhetor për vitin 2019 dhe procesi i shpenzimeve buxhetore për vitin 2018. Anëtarët e…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i rregullt i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 30 gusht 2018 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi i tij, z. Bahri Hyseni, ka mbajtur sot takimin e rregullt, në të cilin ka diskutuar për çështje të ndryshme nga fushëveprimtaria e tij. Kryesuesi Hyseni ka theksuar se Komisioni për Çështje Normative është duke vepruar me kujdes të shtuar profesional në zbatim të Planit të punës për vitin 2018. “E të…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i Grupit për hartimin e draftit të Kodit të Etikës për prokurorë

  Prishtinë, 24 gusht 2018 - Grupi për hartimin e Kodit të Etikës për prokurorë në vazhdim të punës së mbetur nga sesioni i fundit, i cili është realizuar më 22 gusht, ka mbajtur edhe sot një takim për të finalizuar draftin e punuar nga prokurorë e profesionistë vendorë dhe ekspertë holandezë. Në mbështetje të zbatimit të këtij kodi do të hartohet një udhëzues i veçantë, kurse ky proces i rëndës…

Lexo më shumë...

Takim i rregullt i Drejtorit të Sekretariatit të KPK-së me udhëheqësit e njësive organizative

Prishtinë, 23 gusht 2018 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim Krasniqi, ka mbajtur sot takimin e rregullt me udhëheqësit e njësive organizative të KPK-së, me ç‘rast ka diskutuar për dinamikën e realizimit të projekteve të planifikuara. Në takim z. Krasniqi ka diskutuar me udhëheqësit e njësive organizative të KPK-së për përgatitjet për dëgjimin buxhetor, zbatimin e planit për personel, zbati…

Lexo më shumë...

Reagim i Këshillit Prokurorial të Kosovës për rastin e Blakajt

Reagim i Këshillit Prokurorial të Kosovës për rastin e Blakajt   Prishtinë, 22 gusht 2018 - Këshilli Prokurorial i Kosovës është i shqetësuar me zhvillimet e fundit pas dorëheqjes së prokurorit Blakaj dhe diskutimeve publike për punën e sistemit prokurorial dhe organeve të tij. Këshilli ka obligim kushtetues e ligjor për të siguruar që Prokurori i Shtetit të veprojë si i pavarur dhe i paanshëm, duke respektuar liritë dhe të drejtat themelore t&…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës ngushëllon Familjen Lumezi

I nderuari Kryeprokuror i Shtetit, z. Aleksandër Lumezi dhe shumëe nderuara Familja Lumezi, me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të më të dashurit Tuaj, z. Nikë Lumezi. Me këtë rast, në emër të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ju lutem pranoni ngushëllimet më të sinqerta për z. Nikë Lumezi, i cili në cilësinë e juristit, gjyqtarit,…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i Sekretariatit të KPK-së me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës

Prishtinë, 30 korrik 2018- Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës, me ç ‘rast ka kërkuar llogaridhënie më efektive dhe planifikim më të mirë të punëve. Z.Krasniqi ka kërkuar që raportet të përmbajnë të dhëna për mbështetjen e prokurorive me stafin dhe pajisjet e nevojshme dhe ofrim të shërbimeve të duhura. …

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 154-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 26 korrik 2018 - Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), i udhëhequr nga Kryesuesi i Këshillit, Blerim Isufaj, ka mbajtur sot takimin e 154-të me radhë, me ç’rast ka shqyrtuar dhe miratuar një sërë çështjesh për mbarëvajtjen e sistemit prokurorial. Në vijim të takimit u miratuan unanimisht dy udhëzime administrative: UA për menaxhimin e pasurisë jofinanciare të Këshillit Prokurorial të Kosovës, me të cilin vendosen standarde t&…

Lexo më shumë...

REAGIM I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

24 korrik 2018 - Këshilli Prokurorial i Kosovës është tejet i indinjuar me rastin, i cili  ka ndodhur dje në Pallatin Drejtësisë në Prishtinë, me ç’rast dëshmitari i një çështjeje penale ka kërcënuar dhe sulmuar prokurorin e çështjes, z. Blerim Igrishta, për shkak të mosmbajtjes së seancës gjyqësore për mungesë të të akuzuarit. Forma të tilla të sjelljeve janë të papranueshme dhe të drejtuara jo…

Lexo më shumë...

Mbahet punëtori për zbatimin e Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëve

Prishtinë, 19 korrik 2008 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Prokurori i Shtetit kanë organizuar një punëtori dyditore për zbatimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, në të cilën janë të pranishëm edhe anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Kryeprokurori dhe prokurorët e Prokurorisë Themelore të Prishtinës, prokurorët ekspertë të P…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i rregullt i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 12 korrik 2018 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, në përbërje: Bahri Hyseni, Kryesues, Besim Kelmendi dhe Dëshira Jusaj, anëtarë, si dhe Agatha Bouten, Këshilltare e EULEX-it për KPK-në, mbajti sot takimin e rregullt, me ç’rast u shqyrtuan dy udhëzime administrative për nevojat e menaxhimit të sistemit prokurorial. Kryesuesi i Komisionit, Bahri Hyseni, ka thënë gjatë shqyrtimit të këty…

Lexo më shumë...

Mbahet Sesioni i 8-të trajnues i këshilltarëve rezidentë të Projektit të Binjakëzim të BE-së

Prishtinë, 6 korrik 2018 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, është duke marrë pjesë në Sesionin e 8-të trajnues të këshilltarëve rezidentë të Projektit të Binjakëzimit të BE-së në Bruksel. Kreu i Sekretariatit të KPK-së merr pjesë në këtë eveniment në cilësinë e udhëheqësit vendor të Projektit të Binjakëzimit të BE-së “Fuqizimi i efikasi…

Lexo më shumë...

U mbajt tryezë treditore e punës për hartimin e Kodit të Etikës për Prokurorë

Prishtinë, 27 qershor 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, kryeprokurorë dhe prokurorë të prokurorive të Kosovës, si dhe zyrtarë të lartë të Sekretariatit morën pjesë në tryezën treditore me përfaqësues të shoqërisë civile dhe prokurorë nga Holanda. Tryeza u mbajt në Ohër, të cilën e organizoi KDI-ja në bashkëpunim me Lëvizjen FOL dhe Qendrën për Bashkëpunim Ligjor Ndërko…

Lexo më shumë...

Krerët e KPK-së dhe KGJK-së kanë takuar donatorin e Projektit SMIL

Prishtinë, 25 qershor 2018 - Krerët e sistemit prokurorial dhe gjyqësor të Kosovës, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj dhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, kanë pritur në takim një delegacion nga Norvegjia të përbërë nga, Arild Momberg Sande, Sven Mairus Urke dhe Stein-Ivar Lothe të cilët përfaqësuan Ministrinë e Punëve të Jashtme të Norvegjisë që është donatore e Proje…

Lexo më shumë...

Analizohen vizitat e realizuara në 4 prokurori Themelore

Prishtinë, 22 qershor 2018 - Komisioni për Administrimin e Prokurorive ka mbajtur takimin e radhës. Në këtë takim u analizuan të gjeturat nga vizitat e realizuara në prokuroritë themelore të Pejës, Gjilanit, Gjakovës dhe Ferizajt dhe u përcaktua kalendari i vizitave në prokuroritë e mbetura. Po ashtu, Komisioni ka analizuar fillimin e procesit të zbatimit të sistemit për menaxhimin elektronik të rasteve (SMIL) dhe kanë përcaktuar një plan veprimi për hapat…

Lexo më shumë...

KPK cakton prokurorët përgjegjës për komunikim me media

Prishtinë, 14 qershor 2018 - Këshilli Prokurorial të Kosovës (KPK), në takimin e njëqindepesëdhjetetre të tij, ka caktuar prokurorët përgjegjës për komunikim me media në të gjitha prokuroritë e Republikës së Kosovës. Me qëllim të përmirësimit të cilësisë së komunikimit të sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës, duke inkurajuar pjesëmarrjen dhe informimin e qytetarëve, rritjen e përgjegjshmë…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 14 qershor 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindepesëdhjetetre i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në këtë takim KPK ka zgjedhur Valon Jupa, Drejtor të Njësitit për Shqyrtimin e Përformaces së Prokurorisë, për një mandat tre vjeçar me mundësi vazhdimi. Po ashtu, u miratua Kërkesa Buxhetore e sistemit prokurorial për vitin 2019. Paraprakisht miratimit të k&e…

Lexo më shumë...

Diskutohet rishikimi i akteve nënligjore

Prishtinë, 13 qershor 2018 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka mbajtur takim të përbashkët me komisionet e përhershme të KPK-së, ku kanë diskutuar për rishikimin e akteve nënligjore të sistemit prokurorial të Kosovës. Gjatë këtij takimi anëtaret e komisioneve janë pajtuar se aktet nënligjore të cilat janë të parapara për rishikim me Planin e Punës të KPK-së për vitin 2018, d…

Lexo më shumë...

Diskutohet rishikimi buxhetor për vitin 2019

Prishtinë, 8 qershor 2018 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës. Gjatë këtij takimi u diskutua rishikimi buxhetor për vitin 2019, si dhe vlerësimet e hershme për vitet 2020-2021. Kërkesa buxhetore për rritje të numrit të punëtorëve dhe për kategorinë e pagave dhe mëditjeve ishte temë tjetër e këtij takimi. Po ashtu u bisedua për kërkesat buxhetore të kategorive mal…

Lexo më shumë...

Performancë pozitive në trajtimin e lëndëve të korrupsionit

Prishtinë, 31 maj 2018 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial i Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në tryezën e organizuar nga Levizja Fol me titull:  “Performanca e gjyqësorit dhe prokurorisë në luftën kundër korrupsion për vitin 2017”. Gjatë kësaj tryezë, kryesuesi Isufaj ka thënë se për të tretin vit me radhë trendi i zgjidhjes së lëndëve është pozitiv dhe atë mbi 25 për qind. “Për vite me…

Lexo më shumë...

Takimi i Bordit të Përbashkët Koordinues për Sundimin e Ligjit mbajtur në Prishtinë

Prishtinë, 29 maj 2018 - Sot, Shefja e Zyrës së BE/Përfaqësuesja e Posaçme e BE-së, Natalija Apostolova, Shefja e Misionit të EULEX-it në Kosovë, Aleksandra Papadopoulou, Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, së bashku me Kryetarin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi dhe Kryetarin i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, mbajtën një takim të Bordit të Përbashkët Koordinues për Sundimin e Ligjit. Gjatë prezant…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 30 maj 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindepesëdhjetedy i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në fillim të këtij takimi para anëtarëve të KPK-së lidhur me aktivitetet e zhvilluara për periudhën janar–mars 2018, kanë raportuar Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik, komisioni lidhur me mbikëqyrjen e Planit Strategjik dhe Planit të Veprimit për lu…

Lexo më shumë...

Diskutohet kërkesa e parë buxhetore për vitin 2019

Prishtinë, 29 maj 2018 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës. Gjatë këtij takimi u diskutua kërkesa e parë buxhetore për vitin 2019, si dhe vlerësimet e hershme për vitet 2020-2021. Kërkesa buxhetore për rritje të numrit të punëtorëve dhe për kategorinë e pagave dhe mëditjeve ishte temë tjetër e këtij takimi. Po ashtu u bisedua për kërkesat buxhetore të k…

Lexo më shumë...

Diskutohet draft i marrëveshjes së bashkëpunimit KPK-UP

Prishtinë, 10 maj 2018 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ka mbajtur takimin e radhës ku ka diskutuar dhe e ka trajtuar draft- Marrëveshjen e Bashkëpunimit në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Universitetit të Prishtinës (UP). Komisioni pasi ka analizuar draftin e marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Universitetit të Prishtinës, i ka propozuar k…

Lexo më shumë...

Krerët e sistemit prokurorial dhe gjyqësor kanë pritur në takim një delegacion të BE-së për liberalizim të vizave

Prishtinë, 04 maj 2018 – Krerët e sistemit prokurorial dhe gjyqësor të Kosovës, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, kryeprokurorë dhe kryetarë të prokurorive dhe të gjykatave, janë takuar me delegacionin e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave të kryesuar nga zëvendësdrejtori i Përgjithshëm për Migrim dhe Azil…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 30 prill 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindepesëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e KPK-së kanë diskutuar dhe miratuar Rregulloren Nr.01/2018 për shfrytëzimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në sistemin prokurorial të Kosovës. Po sot, anëtarët e KPK-së morën vendim që përfaqësues…

Lexo më shumë...

Ambasadori norvegjez mbështet sistemin e drejtësisë në Kosovë

Prishtinë, 11 prill 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj dhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor i Kosovës (KGjK)), Nehat Idrizi në një takim të përbashkët kanë pritur ambasadorin norvegjez në Kosovë, Per Strand Sjaastad. Kryesuesi Isufaj dhe Idrizi e falënderuan  ambasadorit norvegjez për bashkëpunimin e vazhdueshëm që kanë pasur të dy këshillat me Ambasaden e Norvegjisë dhe për mbështetjen që i &eum…

Lexo më shumë...

Mos pagesa e avokatëve sipas detyrës zyrtare, keqkuptim nga institucionet

Prishtinë, 6 prill 2018 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur sot në takim Kryetarin e Odës së Avokatëve, Osman Havolli, me bashkëpunëtorët e tij. Gjatë këtij takimi, Kryesuesi Isufaj dhe Kryetari Havolli kanë diskutuar lidhur me paraqitjen e problemit për pagesat e avokatëve sipas detyrës zyrtare, me numër të rastit nga Procesverbali i Policisë. Pas takimit të mbajtur sot, Kryesuesi Isufaj dhe Kryetari Havolli kanë ard…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj vlerëson mbështetjen e vazhdueshme të Ambasadës amerikane për KPK-në

Prishtinë, 30 mars 2018 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, ka pritur në takim Tracy Whittington, Drejtoreshë e Programit për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatim të Ligjit në Ambasaden amerikane në Kosovë. Gjatë këtij takimi është diskutuar për bashkëpunimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës me Ambasadën amerikane dhe për menaxhimin e donacioneve të Shteteve të Bashkua…

Lexo më shumë...

Hartimi i Kodit të Etikës për Prokurorë do të mbështetet nga ekspert holandez

Prishtinë, 29 mars 2018 - Drejtori i Sekretariatit të Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), Lavdim Krasniqi ka pritur në takim ambasadoren e Mbretërisë së Holandës në Kosovë, Gerrie Willems, e cila ishte e shoqëruar nga një grup prokurorësh dhe ekspertesh të këtij vendi. Në këtë takim pjesëmarrës ishin edhe përfaqësuesit organizatave jo qeveritare  Lëvizja “Fol” dhe KDI, si zbatues të projektit “Promovimi i Integritetit n&e…

Lexo më shumë...

Realizohet iniciativa e KPK-së për dhurim vullnetar të gjakut

Prishtinë, 28 mars 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Kosovës për Transfuzion të Gjakut kanë organizuan aksionin vullnetar për dhurim të gjakut. Iniciativës për dhurimin e gjakut i janë përgjigjur 17 punëtor të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Qendrës Kombëtare të Kosovës …

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 27 mars 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindedyzetenëntë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e KPK-së kanë themeluar dy grupe punuese, Grupin Punues për hartim të Kodit të Etikës për Prokurorë dhe Grupin Punues për hartim të Planit Strategjik 2019-2023. Po në këtë takim, kryesuesi i Komisionit për Buxhet, Financa dh…

Lexo më shumë...

Krerët e sistemit të drejtësisë kanë mbajtur takim të përbashkët

Prishtinë, 22 mars 2018 - Krerët e institucioneve të sistemit të drejtësisë së Republikës së Kosovës, përkatësisht, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z. Nehat Idrizi,  Kryetari i Gjykatës Supreme, z. Enver Peci, Kryeprokurori i Shtetit, z. Aleksandër Lumezi, Ministri i Drejtësisë, z. Abelard Tahiri,  Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Korrupsionit, z. Reshat Millaku, Koordinatori i KGJK për lëndët e shenjëstruara në …

Lexo më shumë...

SHBA-të dhurojnë donacion për Prokurorinë Themelore të Gjilanit

Gjilan, 20 mars 2018 – Në Prokurorinë Themelore të Gjilanit është bërë pranim-dorëzimi i pajisjeve: video konferenca, arkiv, dublikues DVD dhe pajisje përkthimi, të dhuruara për këtë prokurori nga Departamenti i Byrosë Shtetërore për Çështjet e Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit i Departamentit Amerikan të Shtetit. Pranim-dorëzimi i këtyre pajisjeve është bërë nga drejtoresha e Zyrës për E…

Lexo më shumë...

Diskutohet korniza afatmesme e shpenzimeve për sistemit prokurorial

Prishtinë, 13 mars 2018 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës. Gjatë këtij takimi u bisedua për kornizën afatmesme 2019-2021 të shpenzimeve, ku janë paraqitur dhe diskutuar tri objektiva me tri aktivitete të parapara për këtë periudhë kohore. Po ashtu, anëtaret e komisionit kanë diskutuar edhe për buxhetin e sistemit prokurorial të Kosovës për tri vite, 2019-2021. Në kë…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar Kryeprokurorin holandez për Çështje Ndërkombëtare

Prishtinë, 07 mars 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur në takim kryeprokurorin e Holandës për Çështje Ndërkombëtare, Albert Van Der Kerk. Në fillim të takimit kryesuesi Isufaj ka njoftuar kryeprokurorin Van Der Kerk me strukturën dhe kompetencat e Këshillit Prokurorial, Prokurorit të Shtetit dhe tërë sistemit prokurorial të Kosovës. Po ashtu, kryesuesi Isufaj ka njoftuar mysafirin edhe me punët dhe objektivat e sistemit p…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar, O’Connell

Prishtinë, 07 mars 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur në takim ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Ruairi O’Connell. Në fillim të takimit, kryesuesi Isufaj ka njoftuar ambasadorin O’Connell me punët që janë duke u realizuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe sistemi prokurorial në përgjithësi, ndërsa ka falënderuar ambasadorin për mbështetjen e vazhdueshme që Mbretëria e …

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 23 shkurt 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindedyzetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e KPK-së, kanë shqyrtuar dhe aprovuar raportin e kryesuesve të komisioneve të përhershme të Këshillit Prokurorial, të cilët kanë prezantuar aktivitetet e tyre për vitin 2017. Po sot, anëtarët e KPK-së kanë diskutuar pë…

Lexo më shumë...

Diskutohet raporti vjetor financiar për vitin 2017

Prishtinë, 21 shkurt 2018 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës, ku ka diskutuar për realizimin e buxhetit të vitit 2017 sipas programeve dhe kategorive ekonomike. Në këtë takim, të cilin e udhëhoqi kryesuesi i Komisionit, njëherësh anëtari i KPK-së, Zejnullah Gashi, përveç anëtarëve të komisionit, kanë marrë pjesë edhe Drejtori i Sekretariatit dhe Departamenti p…

Lexo më shumë...

Është zgjedhur ushtruesi i detyrës së Drejtorit të Prokurorit Disiplinorë

Prishtinë, 01 shkurt 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Këshilli Gjyqësor i  Kosovës (KGJK) kanë mbajtur takim të përbashkët për zgjedhjen e ushtruesit të detyrës së Drejtorit të Prokurorit Disiplinor Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjeve në fuqi, Zyra e Prukurorit Disiplinor (ZPD) i shërben si Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ashtu edhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Andaj, n&…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 29 janar 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindedyzetegjashtë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në fillim të këtij takimi, duke respektuar procedurat ligjore, betimin e dha anëtarja e re e KPK-së nga radhët e Prokurorisë së Apelit, prokurorja Bedrije Alshiqi, e cila ka zëvendësuar në këtë pozitë kolegun e saj nga e njëjta prokurori, Idain Smajli. Anëtaret e …

Lexo më shumë...

Emërohen 21 prokurorë të rinj

Prishtinë, 22 janar 2018 - Sot, sistemit Prokurorial të Kosovës ju shtuan edhe 21 prokurorë të rinj. Në pajtim me propozimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, sot Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, me dekret ka emëruar 21 prokurorë të rinj të shtetit. 21 prokurorët e rinj të emëruar sot, do të shpërndahen nëpër 7 prokuroritë Themelore të Republikës së Kosovës. Siç dihet, para se emrat e 21 kandidat&…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka bërë plotësim-ndryshimin e një Udhëzimi Administrativ

Prishtinë, 18 janar 2018 -  Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ka mbajtur takimin e radhës ku ka diskutuar për Udhëzimin Administrativ Nr.01/2018 për caktimin e normës orientuese për prokurorët e shtetit dhe për Planin e Punës së Komisionit për Çështje Normative për vitin 2018. Në këtë takim kanë marrë pjesë anëtarët e Komisionit, përfaqësues të Ambasadës Amerikane,…

Lexo më shumë...

Konkluzionet e përbashkëta të Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Takimi i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit (BPBSL) E martë, 12 dhjetor 2017 14:00 – 16:00 Këshilli Prokurorial i Kosovës Salla e konferencave, kati i tretë Konkluzionet e përbashkëta   Të pranishëm: Z. Blerim Isufaj, Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës Z. Abelard Tahiri, Ministër i Drejtësisë Z. Nehat Idrizi, Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Zj. Alexandra Papadopoulou, Shefe e Misionit EULEX Zj. …

Lexo më shumë...

Diskutohet plani i personelit për vitin 2018

Prishtinë, 11 janar 2018 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takim të përbashkët me anëtarë të Komisionit për Administrimin e Prokurorive, Drejtorin e Sekretariatit dhe zyrtarët për buxhet, financa e personel. Qëllimi i këtij takimi ishte finalizimi i planit të personelit për vitin 2018 në sistemin prokurorial të Kosovës. Gjatë këtij takimi u analizuan nevojat e prokurorive dhe njësive tje…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka vizituar Prokurorinë Themelore të Mitrovicës

Mitrovicë, 28 dhjetor 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj dhe drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, sot kanë vizituar Prokurorinë Themelore të Mitrovicës me ç ‘rast janë takuar me kryeprokurorin Shyqyri Syla dhe prokurorët e dy komuniteteve të kësaj prokurorie. Kjo vizitë e cila është zhvilluar pas integrimit të sistemit prokurorial të Kosovës në veri të Mitrovicës, ka pasur për qëllim njoftimin nga afë…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka prezantuar aktivitetet e realizuara gjatë vitit 2017 nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 27 dhjetor 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, në konferencën vjetore për media të mbajtur sot, ka prezantuar aktivitetet e realizuara gjatë vitit 2017 nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Në raportin e prezantuar para mediave, Kryesuesi Isufaj ka thënë: “të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar anëtarë të Këshillit Prokurorial, të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhë n…

Lexo më shumë...

Është mbajtur sot takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 26 dhjetor 2017 – Është mbajtur sot takimi i njëqindedyzetepesë dhe i fundit për këtë vit i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e KPK-së, kanë shqyrtuar dhe aprovuar Raportin e Komisionit Mbikëqyrës për zbatimin e planit strategjik dhe të veprimit në luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike 2016 – 2018 për periudhën k…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj: Digjitalizimi i prokurorive do të ngritë efikasitetin, llogaridhënien dhe transparencën

Prishtinë, 20 dhjetor 2017 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në bashkëpunim me Projekti TIK/SMIL ka organizuar tryezë pune me temën “Sistemit Informativ për Menaxhimin e Lendeve (SMIL) për prokurori”. Qëllimi i kësaj tryeze ishte njoftimi për aktiviteteve të SMIL-it, konceptet e përgjithshme të tij, kriteret për shpërndarjen e lendeve në mënyrë automatike, ndërlidhja e SMIL-it me sisteme tjera të institucioneve të zbatimit t&eum…

Lexo më shumë...

Komisioni për Administrimin e Prokurorive ka mbajtur takim me udhëheqësit e shkrimoreve

Prishtinë, 19 dhjetor 2017 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive ka mbajtur takim me administratorët dhe shefat e shkrimorëve të të gjitha prokurorive. Ky takim është udhëhequr nga kryesuesja e këtij komisioni, anëtarja e Këshillit Prokurorial të Kosovës – prokurorja Radica Milic dhe ka pasur për qëllim informimin e komisionit për përgatitjen e planit të punës për vitin 2018, përmes prezantimit të sfidave në shkrimoret e prokurorive …

Lexo më shumë...

Hartohet Plani i Punës së KPK-së për vitin 2018

Prishtinë, 18 dhjetor 2017 - Anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës në një punëtori të organizuar, kanë hartuar Planin e Punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2018. Gjatë hartimit të Planit të Punës për vitin 2018, anëtarët e KPK-së kanë caktuar objektivat, synimet dhe planin e veprimit për realizimin e punëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës gjatë  vitit 2018. Në planin e p…

Lexo më shumë...

Isufaj: Mediat dhe shoqëria civile të jenë partnere në fuqizimin e efikasitetit dhe profesionalizmit të sistemit të drejtësisë

Prishtinë, 14 dhjetor 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në  prezantimin e hulumtimit “Skanimi i Integritetit në Sektorin e Drejtësisë”, i bërë nga  CILC, FOL dhe KDI. Në fjalën e tij para të pranishmeve, kryesuesi Isufaj ka thënë së: “ky hulumtim do të jetë një bazë e mirë për KPK-në që të ndërmerr veprimet e nevojshme në fuqizimin e integri…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i radhës i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Prishtinë, 12 dhjetor 2017 - Është mbajtur takimi i radhës i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e  Ligjit i organizuar për herë të parë nga Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe i udhëhequr nga kryesuesi i këtij këshilli, Blerim Isufaj. Në këtë takim të pranishëm ishin edhe ministri i Drejtësisë (MD), Abelard Tahiri, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Nehat Idrizi, shefja e Zyrës së…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës

Prishtinë, 6 dhjetor 2017 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ka mbajtur takimin e radhës ku ka diskutuar për Rregulloren Nr.06/2017 për shfrytëzimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në sistemin prokurorial. Në këtë takim kanë marrë pjesë anëtarët e Komisionit, përfaqësues të EULEX-it, projektit të Binjakëzimit, si dhe përfaqësues nga administrata e Këshillit.…

Lexo më shumë...

Është mbajtur sot takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 04 dhjetor 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindedyzetekatër i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi ka raportuar koordinatori Kombëtar për luftimin e Krimeve Ekonomike, Shqipdon Fazliu, për periudhën kohore korrik- shtator 2017, raport ky i cili u shqyrtua dhe aprovua nga anëtarët e KPK-së. Po ashtu, anëtarët e KPK-së, kanë diskutuar lidhur me Memoran…

Lexo më shumë...

Diskutohet realizimi i buxhetit të vitit 2017

Prishtinë, 29 nëntor 2017 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin është diskutuar për realizimin e buxhetit të vitit 2017. Në këtë takim, të cilin e udhëhoqi kryesuesi i Komisionit, njëherësh anëtari i KPK-së, Zejnullah Gashi, përveç anëtarëve të komisionit, kanë marrë pjesë edhe Drejtori i Sekretariatit dhe Divizioni për Buxhet…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 23 nëntor 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindedyzetetre i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Reshat Millaku, ka raportuar për periudhën kohore, prill – qershor 2017, lidhur me punën e kësaj prokurorie. Para anëtarëve të KPK-së, ka raportuar sot anëtarja e Komisioni…

Lexo më shumë...

Amerika në mbështetje të sistemit prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 17 nëntor 2017 – Me realizimin e dy takimeve në FBI ku si tema diskutimi ishin: korrupsioni publik, sekuestrimi, konfiskimi dhe terrorizmi, delegacioni i sistemit prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj, ka përfunduar me sukses programin e vizitës disa ditore në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe në këto takime, sikurse në takimet e realizuara ditëve të mëparshme, sistemi prokurorial mori mbështetje për p…

Lexo më shumë...

Anëtarët e KPK-së vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Prishtinë, 15 nëntor 2017 – Anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, në mbështetje të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, kanë filluar një vizitë pune në Washington DC dhe New York. Delegacioni i anëtarëve të Këshillit prokurorial i udhëhequr nga Kryesuesi Blerim Isufaj, kanë zhvilluar takime në Zyrën e Përgjegjësisë Profesionale, Sektorin e Integritetit Publik, Byron e Statist…

Lexo më shumë...

Prokurorja Bedrije Syla – Alshiqi zgjedhet anëtare e KPK-së

Prishtinë, 7 nëntor 2017 – Sot në Prokurorinë e Apelit të Republikës së Kosovës është realizuar procesi i votimit për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e kësaj prokurorie. Në bazë të kompetencave ligjore, të drejtën për tu kandiduar për anëtarë të KPK-së nga radhët e Prokurorisë së Apelit, nga 7 prokurorë sa ka kjo prokurori, e kanë shfrytëzuar prokurorja Be…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 1 nëntor 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindedyzetedy i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në fillim të këtij takimi anëtarët e KPK-së diskutuan për fushat në të cilat prokurorët dhe stafi administrativ i sistemit prokurorial të Kosoves kanë nevojë për trajnime dhe propozuan temat e trajnimeve që do të mbahen në Akademinë e Drejtësisë…

Lexo më shumë...

Konkluzionet e përbashkëta të Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Takimi i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit (BPBSL) E martë, 26 shtator 2017 14:00 – 16:00 Këshilli Gjyqësor i Kosovës Salla e konferencave, kati përdhese KONKLUZIONET E PËRBASHKËTA   Të pranishëm ishin: Z. Nehat Idrizi, Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Z. Abelart Tahiri, Ministër i Drejtësisë Z. Blerim Isufaj, Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës Znj. Alexandra Papadopoulou, Shefja e Misionit …

Lexo më shumë...

Reagim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 25 tetor 2017 - Këshilli Prokurorial i Kosovës ka përcjellë me vëmendje shfaqjen publike dhe shkrimet e disa portaleve, mediave dhe individëve lidhur me pretendimin se gjoja kryeprokurori i Shtetit, z. Aleksandër Lumezi, e ka të falsifikuar provimin e Jurisprudencës. Bazuar në mandatin Kushtetues e Ligjor, Këshilli Prokurorial i Kosovës sqaron qytetarët e Republikës së Kosovës se procesi i përzgjedhjes së z. Aleksandër Lumezi fillimisht si prokuror, pastaj si …

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 24 tetor 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindedyzetenjë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e KPK-së, kanë diskutuar dhe aprovuar kërkesën e koordinatores Nacionale të Zgjedhjeve, prokurores Laura Pula, për kompensimin e prokurorëve dhe stafit mbështetës që janë angazhuar në kuadër të projektit strategjik për …

Lexo më shumë...

Memorandum bashkëpunimi për luftimin e tregtisë së paligjshme

Prishtinë, 24 tetor 2017 - Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Instituti Ndërkombëtar i Siracusa për të Drejtat Penale dhe të Drejtat e Njeriut kanë nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi. Qëllimi i këtij memorandumi të bashkëpunimit është zbatimi i projektit “Forcimi i luftës kundër tregtisë së paligjshme në Evropën Juglindore”. Palët nënshkruese thanë së përmes memorandumit do të specifikohen aktivitetet e palëv…

Lexo më shumë...

Inaugurohet Qendra e re e të dhënave të sistemit gjyqësor dhe prokurorial

Prishtinë, 20 tetor 2017 – Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial dhe Ambasada Norvegjeze në Kosovë, me anë të një ceremonie të organizuar kanë inauguruar Qendrën e re të të dhënave të sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Republikës së Kosovës. Në inaugurim kanë marrë pjesë krerët e sistemit gjyqësor, prokurorial, përfaqësues nga institucione tjera vendore e ndërkombëtarë, Ambasadori i Norvegjisë n&e…

Lexo më shumë...

Komunikatë e përbashkët e KGJK-së, KPK-së dhe Ambasadës së Norvegjisë në Prishtinë

Prishtinë, 19 tetor 2017 – Me rastin e vizitës së delegacionit nga Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë Norvegjeze dhe Administratës Gjyqësore të Norvegjisë, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës kanë mbajtur takim të përbashkët. Në këtë takim është diskutuar për projektin TIK/SMIL (TIK- Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit, SMIL-Sistemi i Menaxhimit Informativ të Lëndëve), ecurinë e tij, punët …

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 09 tetor 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetenëntë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e KPK-së, kanë bërë plotësim-ndryshimin e Rregullores Nr.02/2015 për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Prokurorial. Po ashtu, anëtarët e KPK-së, kanë bërë shpallën e zgjedhjeve për anëtar…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës

Prishtinë, 9 tetor 2017 -  Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës ku u diskutua lidhur me Rregulloren Nr.06/2017 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 02/2015, për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Në këtë takim, përveç anëtarëve të Komisionit për Çështje Normative, kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit nga Ambasada amerikane, EULEX-i, dhe të projektit …

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka pritur në takim Prokurorin e Përgjithshëm të Turqisë

Prishtinë, 03 tetor 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, së bashku me anëtarët e Këshillit, kanë pritur një delegacion të Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Turqisë, të udhëhequr nga prokurori i Përgjithshëm i Republikës së Turqisë, Mehmet Akarca. Kryesuesi Isufaj, iu ka dëshiruar mirëseardhje delegacionit të Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Tu…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i radhës i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Prishtinë, 26 shtator 2017 - Është mbajtur takimi i radhës i Bordit Bashkërendues për Sundimin e  Ligjit i organizuar për herë të parë nga Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) dhe i kryesuar nga Kryesuesi i KGjK-së, Nehat Idrizi. Në këtë takim të pranishëm ishin edhe Ministri i Drejtësisë (MD), Abelard Tahiri, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial (KPK), Blerim Isufaj, Shefja e Zyrës së BE-së/Përfaqësuesja e Posaçme e BE-s&…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj është takuar me ekspertë të TAIEX

Prishtinë, 26 shtator 2017 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, i shoqëruar nga kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Reshat Millaku, ka pritur në takim një delegacion të misionit vlerësues të TAIEX (Asistenca Teknike dhe Shkëmbimi i Informacionit) të Komisionit Evropian të udhëhequr nga ekspertët: Camelia Bogdan, Theo Byl dhe Maurizio Varanese. Qëllimi i këtij takimi ishte vlerësimi i kapaciteteve t…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 25 shtator 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në fillim të këtij takimi Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike ka prezentuar Raportin tre mujore prill-qershor 2017, i cili raport pas diskutimeve është aprovuar nga anëtarët e KPK-së. Po ashtu, anëtarët e KPK-së kanë diskutuar dhe aprovuar Raporti…

Lexo më shumë...

Isufaj dhe Vukçeviq për thellim të bashkëpunimit në luftë kundër krimit

Prishtinë, 22 shtator 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur në takim një delegacion të Këshillit Gjyqësor të Malit të Zi të kryesuar nga Kryetari Mladen Vukçeviq. Në fillim të këtij takimi, kryesuesi Isufaj ka folur për organizimin, rolin, kompetencat dhe punët që është duke i bërë Këshilli Prokurorial i Kosovës, ndërsa ka vlerësuar bashkëpunimin e institucioneve të sistemit të dr…

Lexo më shumë...

Ka vazhduar hartimi i Strategjisë së Komunikimit të sistemit prokurorial

Prishtinë, 21 shtator 2017 – Me mbështetje të UNDP-së është organizuar punëtori dy ditore me qëllim të hartimit të Strategjisë për Komunikim në sistemin prokurorial të Republikës së Kosovës. Në këtë punëtori kanë marrë pjesë përfaqësues të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Prokurorit të Shtetit, UNDP-së, OSBE-së, shoqërisë civile dhe Asociacioni të Gazetarëve të Kosovës,. …

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj është takuar me përfaqësues të Drejtorisë së Menaxhimit të Krizave dhe Planifikimit të BE-së

Prishtinë, 13 shtator 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur në takim një delegacion të Drejtorisë së Menaxhimit të Krizave dhe Planifikimit të Bashkimit Evropian, të kryesuar nga Xavier Denis, Udhëheqës i kësaj Drejtorie. Në takim kanë marrë pjesë edhe zyrtar nga EULEX dhe Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Në fillim të takimit, kryesuesi Isufaj ka njoftuar mysafirët me strukturën e sistemit prokurorial t…

Lexo më shumë...

Diskutohen procedurat e emërimit të prokurorëve

Prishtinë, 07 shtator 2017 – Anëtarë të komisioneve të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Drejtori i Sekretariatit, kanë mbajtur takim me Gabriele Fiorentino dhe Zsuzsa Mendola, ekspert të Projektit të Binjakëzimit të BE-së: "Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë". Gjatë këtij takimi është biseduar për procedurat e emërimit, riemërimit, transferimit dhe…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës së Këshillit Prokurorial të Kosovës, ku u morën vendime të rëndësishme për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 4 shtator 2017- Sot është mbajtur takimi i njëqindetridhjeteshtatë (137) i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i këtij Këshilli, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial kanë shqyrtuar dhe diskutuar tre raporte të rëndësishme për sistemin prokurorial të Republikës së Kosovës. Janë shqyrtuar dhe analizuar: Hulumtimi lidhur me ngarkesën me lëndë për veprat …

Lexo më shumë...

Anëtarët e KPK-së diskutojnë për tri raporte

Prishtinë, 30 gusht 2017 – Anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë mbajtur një takim pune ku kanë diskutuar për: Hulumtimin lidhur me ngarkesën me lëndë për veprat penale karakteristike për vitet 2013-2016; Analiza për Veprat Penale Karakteristike për vitet 2013- 2016 dhe Raporti i Gjeografisë Kriminale për vitet 2013-2016. Pas prezantimit të raporteve të lartcekura nga anëtarët e KPK-së, Ikramije Bojaxhiu, Bahri Hyseni dhe Arben Ismail…

Lexo më shumë...

Reagim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 08 gusht 2017 – Këshilli Prokurorial i Kosovës i ka përcjellë zhvillimet e fundit mediale dhe është tejet i indinjuar me mënyrën se si asamblisti i Kuvendit Komunal në Drenas, z. Xhavit Drenori, e ka apostrofuar kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore të Prishtinës, z. Imer Beka, për kinse mosveprim. Forma të tilla të deklarimit publik rrezikojnë jo vetëm integritetin e kryeprokurorit Beka por edhe autoritetin e sistemit prokurorial në tërësi. Pë…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 04 gusht 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetegjashtë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial kanë autorizuar Kryesuesin e Këshillit Prokuroruial, Blerim Isufaj, për nënshkrim të memorandumeve dhe marrëveshjeve të mirëkuptimit mes institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Anëtarët e KPK-s&e…

Lexo më shumë...

VAZHDON PROCESI PËR ZGJEDHJEN E PROKURORËVE TË RINJ

Prishtinë, 29 korrik 2017 – Është mbajtur provimi me shkrim për kandidatët për prokurorë të rinj, të cilët me sukses e kanë kaluar testin kualifikues. Ky proces është monitoruar nga anëtarët e Komisionit për Rekrutim të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe vëzhguesit ndërkombëtarë të OSBE-së dhe EULEX-it. Të gjithë kandidatët të cilët me sukses do të kalojnë provimin me shkrim, do të ken&e…

Lexo më shumë...

Komisionet e përhershme të KPK-së, kanë mbajtur takim për analizimin e akteve nënligjore

Prishtinë, 14 korrik 2017 – Komisioni për çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takim të përbashkët me komisionet e përhershme të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pikë e rendit të ditës ishte analiza për harmonizimin e akteve nënligjore të Këshillit dhe rekomandimet përkatëse si një aktivitet i Komisionit për çështje Normative, e që është i paraparë në kuadër…

Lexo më shumë...

Anëtarët e KPK-së po qëndrojnë për vizitë zyrtare në Itali

Romë/Itali, 4 korrik 2017 - Këshilli Prokurorial i Kosovës i udhëhequr nga kryesuesi Blerim Isufaj dhe shoqëruar nga kryeprokurori i Shtetit Aleksander Lumezi, po realizon një vizitë zyrtare në Këshillin e Lartë Gjyqësor në Itali. 
 Qëllimi i kësaj vizite është shkëmbimi i përvojave lidhur me mënyrën e funksionimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor Italian. Gjatë kësaj vizite po zhvillohen takime me përfaqësues të lart&eum…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Prishtinë, 4 korrik 2017 – Më 11 maj 2017 është mbajtur ta takimi i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj. Hyrje nga Dhurata Hoxha, Ministre e Drejtësisë Ministrja e Drejtësisë Dhurata Hoxha mirëpriti pjesëmarrjen e kryesuesve dhe falenderoi të gjithë duke shpallur te hapur takimin e JRCB. Znj Apostolova theksoi rënd&e…

Lexo më shumë...

Vizitë studimore mbi drejtësisë kibernetike

Talin/Estoni, 29 qershor 2017 - Në kuadër të projektit “Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë në Kosovë”, përfaqësues të sitemit prokurorial dhe atij gjyqësor të Kosovës po marrin pjesë në një vizitë studimore mbi drejtësinë kibernetike në Estoni. Qëllimi i vizitës studimore është të shihet se si prokuroritë dhe gjykatat në Estoni e përdorin sistemin informativ në punën e tyre të…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj: Terrorizmi dhe pastrimi i parave është kërcënim global

Prishtinë, 28 qershor 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në punëtorinë me temë: “Financimi i Terrorizmit dhe Pastrimi i Parave”, e organizuar nga Departamenti i Drejtësisë së SHBA-ve, Programi Ndërkombëtar i Asistencës për Trajnimin e Hetimeve Penale (ICITAP) dhe Programi për Ndihmë, Trajnim dhe Zhvillim Prokurorial Jashtë Vendit (OPDAT) në Kosovë. Para të pranishmëve të kë…

Lexo më shumë...

Është mbajtur testi kualifikues për kandidatët për prokurorë

Prishtinë, 24 qershor 2017 – Është mbajtur sot testi kualifikues për kandidatët për prokurorë, i organizuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), në kuadër të procesit të rekrutimit të 18 prokurorëve të Shtetit. Procesin e testit kualifikues e ka mbikëqyrur Kryesuesi i KPK-së, Blerim Isufaj si dhe anëtari i Komisionit për Rekrutim prokurori Lulzim Sulejmani. Kryesuesi i KPK-së, Blerim Isufaj, duke ju uruar suksese kandidatëve që iu nënshtru…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i Komisioni për Administrimin e Prokurorive

Prishtinë, 23 qershor 2017 -  Komisioni për Administrimin e Prokurorive, sot ka mbajtur takimin e parë pas themelit nga Këshilli Prokurorial i Kosovës  në mbledhjen e fundit (takimin e 135 të KPK-së). Në këtë takim përveç kryetares së Komisionit, prokurores Radica Milic dhe anëtarëve të Komisionit, kanë marrë pjesë edhe anëtarët e grupit punës të themeluar nga Komisioni në përbërje e të cilit janë përfaqë…

Lexo më shumë...

Isufaj: Vlerësoj mbështetjen në luftën kundër pasurisë së fituar në mënyrë joligjore

Prishtinë, 15 qershor 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim udhëheqësin e projektit “Mbështetje e mëtejshme Institucioneve te Kosovës në luftën kundër krimit te organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”, Ian McDonald. Kryesuesi Isufaj ka njoftuar z. McDonald me funksionimin e sistemit prokurorial të Kosovës, në veçanti me riorganizimin e bërë në këtë sistem. ku me nd…

Lexo më shumë...

Reagim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 14 qershor 2017 – Këshilli Prokurorial i Kosovës është i shqetësuar me kërcënimin që i është bërë prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren, z. Besim Susuri, e që ndërlidhet me punën e tij zyrtare.  Për Këshillin, aktet e tilla të kërcënimeve ndaj prokurorëve janë të pa tolerueshme dhe se të njëjtat merren shumë seriozisht. Këshilli qëndron fuqishëm pranë prokurorëve, i …

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 14 qershor 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetepesë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial kanë diskutuar për Kërkesën e parë buxhetore për vitin 2018. Prezantimi i kësaj kërkese u bë nga Kryesuesi i Komisionit për Buxhet Financa e Personel dhe Drejtori i Sekretariatit të KPK-së. Ndërs…

Lexo më shumë...

Vlerësohet mbështetja e institucioneve të BE-së për KPK-në

Prishtinë, 13 qershor 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim një delegacion të Kapaciteteve të Administrimit dhe Planifikimit Civil (CPCC) të BE-së, në përbërje të të cilit ishin Jean Marc Pisani, Udhëheqës i Divizionit - Drejtimi i Operacioneve dhe Holger Osterrieder, Udhëheqës i Sektorit për Evropën - Drejtimi i Operacioneve. Në fillim të takimit, kryesuesi Isufaj prezantoi strukturën e re t&…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative bënë plotësim-ndryshimin e dy udhëzimeve administrative

Prishtinë, 9 qershor 2017 - Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës ku u diskutua lidhur me Udhëzim Administrativ Nr. 01/2017, për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2016, përcaktimin e shpenzimeve te reprezentacionit dhe Udhëzim Administrativ Nr. 02/2017, për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2016, për përdorimin e telefonave fiks dhe mobil në Këshillin Prokurorial dhe prokuroritë e Republikës së…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj: KPK e angazhuar në ngritjen e kapaciteteve profesionale të prokurorive

Mitrovicë/Ferizaj, 9 qershor 2017 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, i shoqëruar nga drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, në kuadër të fillimit të vizitave nëpër të gjitha prokuroritë e Republikës së Kosovës, ka vizituar Prokurorinë Themelore të Mitrovicës dhe atë të Ferizajt, ku është takuar me Kryeprokurorin, prokurorët dhe stafin administrativ të kësaj prokurorie. Kryesuesi Isufaj, gjatë …

Lexo më shumë...

KGJK dhe KPK diskutojnë me shoqërinë civile lidhur me Projektin TIK/SMIL

Prishtinë, 5 qershor 2017 -  Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në kuadër të reformave që janë duke i ndërmarrë, janë duke punuar edhe në futjen e Teknologjisë Informative (TI) dhe Sistemin për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL). Projekti TIK/SMIL është projekt i përbashkët i KGJK-së dhe KPK-së dhe është duke u realizuar me përkrahjen financiare të Ministrisë së…

Lexo më shumë...

Një delegacion i Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Shqipërisë, vizitoi Këshillin Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 2 qershor 2017 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim një delegacion të Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Shqipërisë, të kryesuar nga Gjin Gjoni, anëtar i këtij këshilli. Në këtë takim të  pranishëm ishin  edhe zëvendëskryeprokurorja e Shtetit, Sevdije Morina dhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi. Në fillim t&…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka mbajtur fjalim në tryezën “Rritja e kapacitetit të prokurorëve të Kosovës për t'u marrë me korrupsionin - me fokus në konfiskim”

Prishtinë, 2 qershor 2017 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka mbajtur një fjalim në tryezën e organizuar nga EULEX-i me temë: “Rritja e kapacitetit të prokurorëve të Kosovës për t'u marrë me korrupsionin - me fokus në konfiskim”. Në këtë tryezë ishte edhe kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Në fillim të fjalës së tij, kryesuesi Isufaj falënderoi EULEX-in për mbështetj…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj është takuar me përfaqësueset e Njësisë së KE-së për Kosovën

Prishtinë, 30 maj 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim Lora Ujkaj dhe Julia Mueller-Hellman nga Drejtoria e Përgjithshme e BE-së – Njësia e Komisionit Evropian për Kosovën. Në fillim të takimit, kryesuesi Isufaj ka njoftuar mysafiret me riorganizimin e KPK-së, punët që janë bërë, ato që pritët të bëhen dhe me sfidat që po ballafaqohet sistemi prokurorial i Kosovës. Në anën tj…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 29 maj 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetekatër i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial shqyrtuan raportin e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e Krimit Ekonomik për periudhën janar-mars 2017. Anëtarët e KPK-së me disa sugjerime, miratuan raportin. Anëtarët e KPK-së, shqyrtuan dhe aprovuan pik&eum…

Lexo më shumë...

Vlerësohet mbështetja e programit të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, OPDAT

Prishtinë, 25 maj 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim një delegacion nga Washingtoni të Zyrës për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatim të Ligjit (INL), të kryesuar nga drejtori, Leon C. Lowder, zyrë e cila mbështet financiarisht programin e Departamentit Amerikan të Drejtësisë për Ndihmë, Trajnim dhe Zhvillim Prokurorial Jashtë Vendit (OPDAT). Gjatë këtij takimi, …

Lexo më shumë...

UN-Women ofron mbështetje dhe mentorim për prokurorët që merren me krime lufte

Prishtinë, 24 maj 2017 – Për të dytën herë është zhvilluar takimi mes anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), të udhëhequr nga Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj, me prokuroren dhe eksperten e drejtësisë tranzicionale, me fokus të veçantë në krimet seksuale gjatë luftës, znj. Maxine Marcus,  dhe ekipin e saj, të cilët janë pjesë e programit UN-Women-CJA Partneriteti për Mentorim në D…

Lexo më shumë...

Vlerësohet bashkëpunimi i sistemit prokurorial të Kosovës dhe atij të Norvegjisë

Prishtinë, 17 maj 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim Sven Marius Urke, Drejtor i Administratës Gjyqësore në Norvegji. Në këtë takim është biseduar për bashkëpunimin në mes të sistemit të drejtësisë së Republikës së Kosovës dhe Norvegjisë, me theks të veçantë për Projektin e Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TI) dhe Sistemin për Menaxhimin Informa…

Lexo më shumë...

Hartohet Rregullorja për Komisionin për Buxhet, Financa dhe Personel

Prishtinë, 17 maj 2017 - Komisioni për Çështje Normative dhe Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel, kanë mbajtur takim të përbashkët, ku kanë diskutuar për Draft Rregulloren për Komisionin për Buxhet, Financa dhe Personel. Në këtë takim, përveç anëtarëve të dy komisioneve, kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit nga Ambasada amerikane, EULEX-i, dhe të projektit të binjakëzimit, të cilët në vazhdimësi m…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka hartuar Rregulloren për Klasifikimin e Informacioneve në sistemit prokurorial të Kosovës.

Prishtinë, 17 maj 2017 -  Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës ku u diskutua lidhur me Draft Rregulloren për Klasifikimin e Informacioneve në sistemit prokurorial të Kosovës. Në këtë takim, përveç anëtarëve të Komisionit për Çështje Normative, kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit nga Ambasada amerikane, EULEX-i, dhe të projektit të binjakëzimit, të cilët në vazhdimësi mbësht…

Lexo më shumë...

KPK dhe KGJK caktuan ushtruesin e detyrës së Drejtorit të ZPD-së

Prishtinë, 16 maj 2017 -  Këshilli  Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) kanë mbajtur një takim të përbashkët ku kanë pasur për shqyrtim Vendimin për caktimin e ushtruesit të detyrës së Drejtorit të Zyrës së Prokurorit Disiplinor (ZPD). Pas diskutimeve të zhvilluara nga anëtarët e të dy këshillave u vendos që ushtruesi i detyrës së drejtorit të Zyrës së Prokurorit Disiplinor t&…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 16 maj 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetetre i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial, kanë shqyrtuar dhe aprovuar Rregulloren Nr.03/2017, për Komisionin për Administrimin e Prokurorive, rregullore kjo e cila përcakton organizimin, përgjegjësitë dhe funksionimin e Komisionit për administrimin e prokurorive, si Kom…

Lexo më shumë...

Reagim lidhur me kërcënimin e bërë ndaj prokuroreve Milic dhe Sylejmani

Prishtinë, 11 maj 2017 - Këshilli Prokurorial i Kosovës shpreh shqetësimin lidhur me kërcënimin që i është bërë prokuroreve të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Radica Milic, njëherësh anëtare e KPK-së, dhe Fikrije Sylejmani, e që ndërlidhet me punën e tyre zyrtare.  Për ne si Këshill, aktet e tilla të kërcënimeve ndaj prokurorëve janë të pa tolerueshme dhe se të njëjtat merren shumë seriozisht. Ne q…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj u takua me përfaqësuesit e KDI-së dhe Lëvizjes FOL

Prishtinë, 5 maj 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim përfaqësuesit e Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) dhe të Lëvizjes FOL. Gjatë këtij takimi, kryesuesi Isufaj u njoftua nga përfaqësuesit e KDI-së dhe FOL-it, se ata së bashku me Fondacionin holandez CILC (Center for International Legal Cooperation) janë duke punuar në lansimin e projektit “Promovimi i integritetit në sistemin e drejtësisë” …

Lexo më shumë...

Tryeze pune për sekuestrim dhe konfiskim të pasurisë së paligjshme

Prishtinë, 4 maj 2017 - Koordinatori Kombëtar për Luftimin e krimit Ekonomik me mbështetje të Projektit të BE-së “Mbështetja e mëtejshme Institucioneve të Kosovës në luftën kundër Krimit të Organizuar, Korrupsionit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm` ka organizuar tryezën tre ditore me temën ` Konfiskimi i pasurisë së paligjshme”. Në këtë tryezë që organizohet në Durrës marrin pjesë edhe kryeprokurori i Shtetit, Aleksand…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj dhe udhëheqësit e njësive të Sekretariatit të KPK-së kanë diskutuar Raportin e Auditorit të Brendshëm

Prishtinë, 26 prill 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj dhe Drejtori i Sekretariatit sot ka mbajtur takim me udhëheqësit e të gjitha njësive të sekretariatit, ku kanë diskutuar për të gjeturat dhe rekomandimet e dala nga Raporti i Auditorit të Brendshëm për vitin 2016. Kryesuesi Isufaj gjatë këtij takimi ka dëgjuar nga udhëheqësit e njësive të Sekretariatit për masat e marra për eliminimin e të gjeturave t&eum…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 25 prill 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetedy i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial me nëntë (9) vota për dhe një (1) kundër kanë zgjedhur për zëvendës kryesuesit të KPK-së, prokurorin, njëherësh anëtarin e KPK-së, Arben Ismajli. Ismajli në pozitën e zëvendë…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar partnerët që mbështesin sistemin prokurorial

Prishtinë, 24 prill 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka mbledhur në takim koordinues të gjithë donatorët/partnerët ndërkombëtar të sistemit prokurorial të Kosovës. Në këtë takim koordinues morën pjesë përfaqësuesit nga Ambasada amerikane, angleze, holandeze, Zyra e BE-së, EULEX-i, UNDP-ja, Projekti i Binjakëzimit, GIZ-i, Projekti EULER II, Projekti WINPRO III, PECK II etj. Në fillim të fjalë…

Lexo më shumë...

Takim i përbashkët i Komisionit për Çështje Normative dhe atij për Administrimin e Prokurorive

Prishtinë, 20 prill 2017 – Komisioni për Çështje Normative dhe Komisioni për Administrimin e Prokurorive, sot kanë mbajtur takim të përbashkët ku është diskutuar për Draft-Rregulloren për Komisionin për Administrimin e Prokurorive dhe për Draft-Rregulloren për Klasifikimin e Dokumenteve dhe Qasje në Dokumente të sistemit prokurorial. Në këtë takim përveç anëtarëve të dy komisioneve pjesëmarrës ishin edhe partnerët&nb…

Lexo më shumë...

Reagim lidhur me kërcënimin e bërë ndaj prokurorit Mehdi Sefa

Prishtinë, 7 prill 2017 -  Këshilli Prokurorial i Kosovës shpreh shqetësimin lidhur me kërcënimin që i është bërë prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren, z. Mehdi Sefa, e që ndërlidhet me punën e tij zyrtare.  Për ne si Këshill, aktet e tilla të kërcënimeve ndaj prokurorëve, janë të pa tolerueshme dhe se të njëjtat merren shumë seriozisht. Ne qëndrojmë fuqishëm pranë prokurorëve, i mbë…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar përfaqësuesit e Shollës së Magjistraturës së Shqipërisë

Prishtinë, 6 prill 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur një delegacion të Shkollës së Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë, të kryesuar nga drejtori Sokol Sadushi. Kryesuesi Isufaj me këtë rast ka njoftuar delegacionin nga Shqipëria me riorganizimin të sistemit prokurorial, si dhe me strukturën, kompetencat, punën dhe aktivitetet e Këshillit Prokurorial Kosovës. Ai tha se KPK menaxhon me sistem…

Lexo më shumë...

Tryeze pune e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Akademisë së Drejtësisë

Tiranë, 31 mars 2017 – Këshilli Prokurorial i Kosovës së bashku me Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Akademinë e Drejtësisë morën pjesë në një tryezë pune ku u diskutuan tema me interes të përbashkët. Kjo tryezë u mbajt në Tiranë nën organizim të Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). Gjatë kësaj tryeze pjesëmarrësit shkëmbyen përvojat institucionale në tema të interesit t&eu…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 29 mars 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetenjë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, para anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, janë prezantuar dhe aprovuar raportet e punës së KPK-së, për vitin 2015 dhe 2016, raporte këto të cilat paraqesin aktivitetet një vjeçare të zhvilluara në realizimin e vizi…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka diskutuar plotësim-ndryshimet e dy rregulloreve

Prishtinë, 27 mars 2017 - Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës ku u diskutua lidhur me plotësim-ndryshimet e Rregullores Nr.09/2015 për Zgjedhjen e Kryesuesit dhe Zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Rregullores Nr.03/2016 mbi Rolin dhe Veprimtarinë e Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL. Në këtë takim, përveç anëtarëve të Komisionit për Çështje Normative, kanë marrë pjesë …

Lexo më shumë...

Punëtori për zhvillimin e kapaciteteve të stafit të sistemit prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 24 mars 2017 – Në mbështetje të Akademisë së Drejtësisë së Kosovës, është duke u mbajtur punëtoria “Zhvillimi i kapaciteteve të stafit të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK)”, në të cilin po marrin pjesë udhëheqësit e njësive organizative të Sekretariatit dhe Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar ambasadorin e SHBA-ve në Kosovë, Delawie

Prishtinë, 10 mars 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawie, me të cilin diskutuan për gjendjen aktuale në sistemin prokurorial dhe punën e bërë nga KPK gjatë vitit të fundit. Në takim u diskutua për rekrutimin e prokurorëve të rinj nëpër zyrat prokuroriale në tërë Kosovën, transferimin e disa prokuror&eum…

Lexo më shumë...

Vlerësohet bashkëpunimi i KPK-së me EULEX-in

Prishtinë, 9 mars 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim Martin Cunningham, kryesues i Divizionit për Fuqizim të misionit të EULEX-it në Kosovë. Në këtë takim u bisedua për punët dhe bashkëpunimin në mes të sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës dhe Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX,  ku kryesuesi Isufaj dhe z. Cunningham, vlerësuan …

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 9 mars 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, kanë shqyrtuar dhe aprovuar me disa rekomandime Raportin vjetor të mekanizmit përcjellës për harmonizimin e statistikave për vitin 2016. Gjithashtu, anëtarët e KPK-së aprovuan kërkesën e Kr…

Lexo më shumë...

Fjalimi i kryesuesit Isufaj, në hapjen e Projektit Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë”

Prishtinë, 3 mars 2017 – Sot, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka marrë pjesë dhe ka mbajtur një fjalë rasti në hapjen e Projektit “Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë”, i menaxhuar nga zyra e BE-së në Kosovë, dhe implementuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor Italian dhe Ministria e Drejtësisë Franceze. Ai me këtë rast, para pjesëm…

Lexo më shumë...

Vlerësohet mbështetja italiane për sistemin prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 3 mars 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur në takim një delegacion të sistemit të drejtësisë së Italisë, të kryesuar nga zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Italisë, Giovanni Legnini. Gjatë këtij takimi, kryesuesi Isufaj, pasi ka falënderuar delegacionin italian për mbështetjen e vazhdueshme që Italia po e jep për sistemin prokurorial të Kosov&eu…

Lexo më shumë...

Diskutohet realizimi i buxhetit të vitit 2016

Prishtinë, 28 shkurt 2017 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin është diskutuar për realizimin e buxhetit të vitit 2016. Në këtë takim, të cilin e udhëhoqi kryesuesi i Komisionit, njëherësh anëtari i KPK-së, Zejnullah Gashi, përveç anëtarëve të komisionit, kanë marrë pjesë edhe Drejtori i Sekretariatit dhe Divizioni për Buxhet dhe …

Lexo më shumë...

Konkluzionet e takimit të fundit të Bordit të Përbashkët për Sundim të Ligjit

Prishtinë, 27 shkurt 2017 - Bordi i Përbashkët për Sundim të Ligjit në takimin e fundit të mbajtur të mbajtur kohë më parë, e në të cilin kanë marrë pjesë: Dhurata Hoxha, Ministre e Drejtësisë,  Blerim Isufaj, Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Nehat Idrizi, Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Alexandra Papadopoulou, Shefe e Misionit të EULEX-it, Nataliya Apostolova, Shefe e Zyrës së BE/Përfaqësuese Sp…

Lexo më shumë...

Takime të fokusit lidhur me vlerësimin e rrezikut të korrupsionit

Tiranë, 24 shkurt 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, kryetarë të komisioneve të Këshillit, prokurorë dhe zyrtarë të lartë të sekretariatit, po marrin pjesë në takimet e grupeve të fokusit lidhur me vlerësimin e rrezikut të korrupsionit në prokurori dhe gjyqësor. Këto takime janë organizuar në kuadër të Projektit të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës kund&eum…

Lexo më shumë...

Trajnim tre ditor për zyrtarët ligjor të KPK-së

Prishtinë, 22 shkurt 2017 -  Në kuadër të projektit të binjakëzimit “Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë", po mbahet trajnimi tre ditor me zyrtarët ligjor të KPK-së. Trajnimi ka për synim të rrisë kapacitetet menaxheriale të stafit të KPK-së, me theks të veçantë në hartimin e ligjeve, rregulloreve, hulumtimin ligjor dhe planifikimin e buxhetit.  Trajnimi …

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka diskutuar për hartimin e dy rregulloreve

Prishtinë, 21 shkurt 2017 - Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës ku u diskutua lidhur me draft-rregulloren për klasifikimin dhe deklasifikimin e dokumenteve në sistemin prokurorial të Kosovës. Në këtë takim, përveç anëtarëve të Komisionit për Çështje Normative, kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar nga Ambasada Amerikane, EULEX, UNDP, si dhe të projektit të binjakëzimit, të cil…

Lexo më shumë...

Vizitë pune në Republikën Federale të Gjermanisë

Prishtinë, 16 shkurt 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës Blerim Isufaj nga data 14 deri më 16 shkurt ka marrë pjesë në një vizitë pune në Republikën Federale të Gjermanisë. Kjo vizitë u organizua nga Institutit Gjyqësor i Kosovës me mbështetje të Projektit të Binjakëzimit ‘’Mbështetje e mëtejme reformës së arsimimit ligjor’’(projekt i financuar nga Zyra e BE-së). Qëllimi kryesor i kësaj vizit…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 10 shkurt 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetenëntë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në fillim të takimit zëvendës kryeprokurorja e Shtetit, Sevdije Morina, ka njoftuar anëtarët e Këshillit Prokurorial me Planin e Punës së Prokurorit të Shtetit, duke prezantuar qëllimin dhe objektivat e parapara për vitin 2017. Gjatë këtij takimi, Koordinato…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 01 shkurt 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, kanë aprovuar raportin e  Komisionit Mbikëqyrës në Luftimin e Korrupsionit dhe Krimeve Ekonomike, përfshirë sekuestrimin dhe konfiskimin, me propozimet dhe rekomandimet e dhëna nga anëtar&eum…

Lexo më shumë...

Fjala e kryesuesit Isufaj në Konferencën vjetore të prokurorëve

Prishtinë, 28 janar 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në Konferencën vjetor të prokurorëve, e organizuar nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit. Me këtë rast, kryesuesi Isufaj, para të pranishmëve tha: “Ka pak më shumë se një vit që kur në një forum të ngjashëm, ‘’Konferencën vjetore” të vitit të kaluar, jam zgjedhur ta përfaqësoj Prokurorinë Spec…

Lexo më shumë...

KPK-ja merr mbështetje në ngritje të efikasitetit

Prishtinë, 17 janar 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim, bashkudhëheqësit e Projektit të Binjakëzimit “Rritja e efikasitetit, përgjegjësisë dhe transparencës së sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës”, z. Guilio Adilardi dhe z. Yves Charpenel. Në këtë takim, Kryesuesi Isufaj, pasi ka njoftuar pjesëmarrësit me strukturën e re dhe punët e Këshillit Prokurorial, ka shpreh…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 13 janar 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindenjëzeteshtatë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë aprovuar, me sugjerimet e dhëna nga ta, raportin e Mekanizmit përcjellës për harmonizimin e statistikave për periudhën janar-shtator 2016. Anëtarët e KPK-së morën vendim p&eu…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj para mediave ka paraqitur punën e KPK-së për vitin 2016

Prishtinë, 30.12.2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot në konferencën e fund-vitit, para mediave, ka pasqyruar punën, rezultatet dhe sfidat me të cilat është ballafaquar gjatë vitit KPK-ja. Para gazetarëve dhe pjesëmarrësve të tjerë, Kryesuesi Isufaj ka thënë: “Mbështetur në kompetencat ligjore dhe bazuar në planin e punës të përcaktuar për vitin 2016, KPK ka arritur që me sukses të plot&eum…

Lexo më shumë...

Sqarim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 29.12.2016 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) përmes këtij sqarimi dëshiron të njoftojë opinionin publik se informatat e publikuara në gazetën ditore “Koha Ditore, sot, 29 dhjetor 2016, në faqe 4, me titull: “Këshilli Prokurorial ka shkelur ligjin në tenderin për sigurimin fizik të objekteve”, me autore Norë Shabani, nuk qëndrojnë. Procedura e tenderit “Sigurimi i objekteve të Sistemit Prokurorial të Kosovës” ë…

Lexo më shumë...

Zgjedhën kryeprokurorët e prokurorive Themelore të Kosovës

Prishtinë, 21 dhjetor 2016 – Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetegjashtë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë bërë zgjedhjen e kryeprokurorëve të shtatë prokurorive Themelore të Republikës së Kosovës. Për kryeprokuror të Prokurorisë Themelore të Prishtinës, me g…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takim i radhës i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 16 dhjetor 2016 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ka mbajtur takimin e radhës. Qëllimi i takimit ishte draftimi i Rregullores Nr.09/2016 për Veprimtarinë, Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Në këta takim pjesëmarrës ishin edhe partnerët ndërkombëtar nga Ambasada Amerikane, EULEX, UNDP si dhe përfaqësuesit e p…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka pritur në takim lamtumirës kryesuesen e Divizionit Ekzekutiv të EULEX-it

Prishtinë, 5 dhjetor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim kryesuesen e Divizionit Ekzekutiv të EULEX-it, Jaroslava Novotna, e cila me këtë rast, njoftoi për përfundimin e misionit të saj 5 vjeçar në Kosovë. Znj. Novotna pasi falënderoi kryesuesin Isufaj për bashkëpunimin, tha se beson në vazhdim të bashkëpunimit në mes të EULEX-it dhe KPK-së edhe në të ardhmen. Edhe kryesuesi Isufaj s…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 2 dhjetor 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetepesë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Duke u mbështetur në kompetencat ligjore, ky takim i jashtëzakonshëm është thirrur nga Kryesuesi i KPK-së dhe Kryeprokurori i Shtetit dhe ku pikë e vetme e rendit të ditës ishte: shqyrtimi i vazhdimit të transferimit të prokurorit Abdurrahim Islami në Prokurorinë Special…

Lexo më shumë...

Emërohen 25 prokurorë të rinj

Prishtinë, 1 dhjetor 2016 – Sot, sistemit Prokurorial të Kosovës ju shtuan edhe 25 prokurorë të rinj. Në pajtim me propozimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, sot Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, me dekret ka emëruar 25 prokurorë të rinj të shtetit. 25 prokurorët e rinj të emëruar sot, do të shpërndahen nëpër 7 prokuroritë Themelore të Republikës së Kosovës. Siç dihet, para se emrat e 25 ka…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 30 nëntor 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetekatër i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e KPK-së, themeluan Komisionin për shqyrtimin e aplikacioneve për kandidatët për kryeprokurorë të prokurorive Themelore. Komisioni do të udhëhiqet nga Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale i Republikës së Kosovës (PSRK), Re…

Lexo më shumë...

Një delegacion i Amnesty International takon kryesuesin Isufaj

Prishtinë, 29 nëntor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim një delegacion të Amnesty International, të kryesuar nga Gauri van Gulik, zëvendësdrejtoreshë e Zyrës Rajonale për Evropë dhe Azi Qendrore. Kryesuesi Isufaj në fillim të takimit mysafirët i njoftoi me kompetencat e KPK-së, në veçanti me strukturimin e ri të bërë pas plotësim-ndryshimeve ligjore për sistemin prokurorial. Gj…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj është takuar përfaqësues të Lëvizjes FOL

Prishtinë, 18 nëntor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim përfaqësues të organizatës jo qeveritare Lëvizja FOL, të kryesuar nga drejtori i Programeve, Jeton Zulfaj. Në fillim të takimit, kryesuesi Isufaj ka folur për punën dhe kompetencat e KPK-së, si dhe për riorganizimin e bërë pas plotësim-ndryshimeve të fundit ligjore. Ndërsa, pasi është njoftuar nga përfaqësuesit e Lëvizje…

Lexo më shumë...

Reagim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 18 nëntor 2016 -  “Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) rishtazi ka publikuar një raport të titulluar “Paligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial.” Në këtë publikim, autori pohon se anëtari i KPK-së, z. Idain Smailji, ka mandat të skaduar dhe nuk duhet të jetë pjesë e Këshillit. Duke marrë parasysh se këto janë pretendime serioze dhe venë në pikëpyetje legjitimitetin e përbërjes së …

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ofroi bashkëpunim për Projektin “Fuqizimi i Formulimit Ligjor dhe Hartimi i Legjislacionit”

Prishtinë, 10 nëntor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim Këshilltarin Rezident të Binjakëzimit, Ulrich Hermanski, i angazhuar në Projektin “Fuqizimi i Formulimit Ligjor dhe Hartimi i Legjislacionit”, projekt i ri i Binjakëzimit i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga Zyra e BE - së në Kosovë. Në fillim të takimit, kryesuesi Isufaj pasi ka prezantuar strukturën e funksionimit dhe kompetencat e Këshilli…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 08 nëntor 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetetre i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Këshilli Prokurorial i Kosovës gjatë këtij takimi diskutoi dhe miratoi propozimet e Komisionit për Rekrutim, për caktimin dhe shpërndarjen nëpër prokuroritë Themelore të Republikës së Kosovës emrat e njëzetepesë (25) kandidatëve për prokurorë. Si…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar kryeprokurorët e prokurorive të Kosovës

Prishtinë, 2 nëntor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim kryeprokurorët e të gjitha instancave të prokurorive të Republikës së Kosovës. Gjatë këtij takimi, kryesuesi Isufaj bashkë me kryeprokurorët kanë diskutuar koncept dokumentin lidhur me statusin e administratës se sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës. Po sot, drejtori i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi, ka takuar a…

Lexo më shumë...

Reagim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 1 nëntor 2016 - Këshilli Prokurorial i Kosovës po i përcjell me vëmendje reagimet dhe komentet politike, pas ngritjes së aktakuzës kundër Fatmir Limajt, për krime lufte. Lidhur me këtë, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka gjetur të arsyeshme që të informoj publikun që këto reagime janë të papranueshme dhe jashtëzakonisht të dëmshme për Sundimin e ligjit në vend, në kohën kur prokurorë vendorë kanë marrë…

Lexo më shumë...

Një delegacion nga sistemi prokurorial i Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, po qëndrojnë për vizitë pune në Gjermani

Dyseldorf, 28 tetor 2016 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, i shoqëruar nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj dhe disa prokurorë nga prokuroritë e vendit tonë po qëndrojnë për vizitë pune në Gjermani, ku në takime të ndara me drejtues të institucioneve të drejtësisë së Gjermanisë, është biseduar lidhur me organizimin e sistemit prokurorial në Republikën e Kosovës dhe organizimin e sistemit proku…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar anëtarët e Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës

Prishtinë, 19 tetor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim anëtarët e Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të kryesuar nga deputeti Armend Zemaj, kryesues i grupit punues dhe deputetet Albulena Haxhiu, Selvije Halimi e Valdete Bajrami anëtare, të ngarkuar për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Ligjit për Këshillin Prokuro…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel

Prishtinë, 14 tetor 2016 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, sot ka mbajtur takimin e radhës ku është diskutuar për disa çështje që kanë të bëjnë me buxhetin e KPK-së për vitin 2016. Në këtë takim të udhëhequr nga kryetari i këtij komisioni, njëherësh anëtari i KPK-së, Zejnulla Gashi dhe në të cilin, përveç anëtareve të komisionit morën pjesë e…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 14 tetor 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetedy i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në fillim të këtij takimi, kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, njëherësh anëtar i KPK-së, Bahri Hyseni, para Këshillit ka prezantuar plotësim-ndryshimet e bëra në Rregulloren për Emërimin e kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës s&…

Lexo më shumë...

KPK dhe IGJK koordinohen për përgatitjen e programit të trajnimit fillestarë për prokurorët e rinj

Prishtinë, 13 tetor 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj dhe drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, sot kanë pritur në takim, ushtruesin e detyrës së drejtorit të Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK), Besim Morina.   Në këtë takim u diskutua për koordinimin e aktiviteteve bashkëpunuese në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Institutit Gjyqësor të Kosovës, ku me thekës të ve&cce…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka punuar në plotësim-ndryshimin e Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorëve

Prishtinë, 12 tetor 2016 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), mbajti takimin e radhës, ku ka punuar në plotësim-ndryshimin e Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës. Në këtë takim të udhëhequr nga kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, Bahri Hyseni, përveç anëtarëve të komisionit, pjesëmarrës ishin edhe Drejtori i…

Lexo më shumë...

Vazhdon bashkëpunimi i mirë KPK - EULEX

Prishtinë, 5 tetor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim Martin Cunningham, ushtrues detyre i Kryesuesit të Divizionit për Fuqizim të misionit të EULEX-it në Kosovë. Në këtë takim u bisedua për punët dhe bashkëpunimin në mes të sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës dhe Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX. Kryesuesi Isufaj dhe z. Cunningh…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 5 tetor 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetenjë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Këshilli Prokurorial i Kosovës në fillim të takimit me disa plotësim-ndryshime ka aprovuar rendin e ditës, po ashtu ka aprovuar edhe transkriptin e takimit të njëqindenjëzet. Gjatë këtij takimi është miratuar Raportit gjashtë mujor i Mekanizmit Përcjellës Ndë…

Lexo më shumë...

Mbështetja nga UN Women për ngritjen e kapaciteteve të prokurorëve

Prishtinë, 23 shtator 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, anëtarë të Këshillit, Zëvendëskryeprokurorja e Shtetit dhe prokurorë, janë takuar me prokuroren Maxine Marcus, eksperte ndërkombëtare në drejtësi tranzicionale, me fokus të veçantë në krimet seksuale gjatë luftës. Ky aktivitet është zhvilluar për të diskutuar mundësitë e mbështetjes nga UN Women të prokurorëve që mer…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 16 shtator 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzet i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Këshilli Prokurorial i Kosovës sot ka zgjedhur Haxhi Dërgutin Kryeprokurorë të Prokurorisë së Apelit dhe Reshat Millakun, Kryeprokurorë të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Zgjedhjes së dy kryeprokurorëve i ka paraprirë raportimi i kryeprokurorit t&eu…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka zhvilluar takim punë me kryeprokurorin Pala

Prishtinë, 6 shtator 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim kryeprokurorin e EULEX-it, Claudio Pala. Në këtë takim u bisedua për punët dhe bashkëpunimin në mes të sistemit prokurorial të Kosovës dhe Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX. Gjatë këtij takimi, kryesuesi Isufaj dhe kryeprokurori Pala, biseduan edhe për procesin e integrimit të minoritetit serb në sis…

Lexo më shumë...

Diskutohet propozimi për numrin unik të lëndëve nëpër prokurori

Prishtinë, 30 gusht 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në takimin e organizuar nga Projekti TIK/SMIL, ku është bërë prezantimi i propozimit për numrin unik të lëndëve në prokurori. Në këtë takim në të cilin morën pjesë edhe kryeprokurorët dhe administratorët e prokurorive të Kosovës, Kryesuesi Isufaj tha se Këshilli Prokurorial i Kosovës bazuar në Planin Strategjik…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar kryeprokurorin e EULEX-it, Claudio Pala

Prishtinë, 23 gusht 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim të përbashkët kryesuesen e Divizionit Ekzekutiv të EULEX-it, Jaroslava Novotna dhe kryeprokurorin e EULEX-it, Claudio Pala. Në këtë takim u bisedua për punët dhe bashkëpunimin në mes të sistemit prokurorial të Kosovës dhe Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX. Temë e këtij takimi ishte edhe transferi…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar shefen e Sektorit Ekzekutiv të EULEX-it, Novotna

Prishtinë, 3 gusht 2016 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim kryesuesen e Divizionit Ekzekutiv të EULEX-it, Jaroslava Novotna. Në këtë takim u bisedua për veprimet që do të merren në vazhdimin e bashkëpunimit në mes të sistemit prokurorial të Kosovës dhe Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX, pas vazhdimit të mandatit edhe për dy vite të këtij misioni…

Lexo më shumë...

Zhvillimi i kapaciteteve në ngritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të Administratës së KPK-së

Prishtinë, 29 korrik 2016 - Më 21 - 22 korrik 2016, Këshilli Prokurorial i Kosovës në bashkëpunim me Institutin Gjyqësor të Kosovës kanë realizuar trajnimin me temë: “Zhvillimi i kapaciteteve në ngritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të Administratës së KPK-së”. Në fokus të këtij trajnimi ishte avancimi i komunikimit efektiv në vendin e punës, familjarizimi me orientimin strategjik të KPK-së dhe hartimi i planeve të punës dhe rapor…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 29 korrik 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenëntëmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takim Kryesuesi i Komisionit për Vlerësimin e Përformancës së Prokurorëve ka prezantuar raportin e vlerësimit të përformancës së 11 prokurorëve, ku pas diskutimeve të zhvilluara, anëtarët e KPK-së e kanë aprovuar raportin…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka diskutuar për dy rregullore, të cilat i janë propozuar KPK-së për miratim

Prishtinë, 21  korrik 2016 – Anëtarët e Komisionit për Çështje Normative të Këshillit Prokurorial të Kosovës, kanë mbajtur sot takimin e tetë (8), ku kanë diskutuar për: Rregulloren për Procedurën Disiplinore për Anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Plotësim ndryshimin e Rregullores Nr.01/2015 mbi rolin dhe veprimtarinë e Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL. Anëtarët e Komisionit për Çështje No…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 7 korrik 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindetetëmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë miratuar dy udhëzime Administrative, Udhëzimin Administrativ për Përcaktimin e Shpenzimeve të Reprezentacionit dhe Udhëzimin Administrativ për Përdorimin e Telefonave Fiks e Mobil në…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative shqyrton dy udhëzime Administrative

Prishtinë, 27 qershor 2016 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), mbajti takimin e radhës, në të cilin u punua në plotësim-ndryshimin e Udhëzimit Administrativ për Përcaktimin e Shpenzimeve të Reprezentacionit dhe Udhëzimit Administrativ për Përdorimin e Telefonave Fiks dhe Mobil në Këshillin Prokurorial dhe prokuroritë e Republikës së Kosovës. Në këtë takim të udhëhequr nga kryesues…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi me administratorët e prokurorive

Prishtinë, 24 qershor 2016 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, sot ka mbajtur takimin e përbashkët të radhës me menaxherët e zyrave të Sekretariatit dhe administratorët e prokurorive, ku u diskutua për punët dhe koordinimin e aktiviteteve në mes të zyrave të Sekretariatit dhe administratave të prokurorive. Gjatë këtij takimi u diskutua për planin e punës për 6 mujorin e dytë të vitit 2016 dhe pla…

Lexo më shumë...

Tryezë e përbashkët nga përfaqësuesit e institucioneve të drejtësisë

Prishtinë, 22 qershor 2016, Është mbajtur sot tryeza e organizuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) me temën “Mekanizmi Koordinues për fuqizimin e sundimit të ligjit”, me pjesëmarrës nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, Këshilli Gjyqësor, Ministria e Drejtësisë dhe Instituti Gjyqësor.  Pjesëmarrësit e kësaj tryeze kanë diskutuar për zhvillimin e dialogut institucional në mes të institucioneve të sektorit t&eu…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 15 qershor 2016 – Është mbajtur takimi i njëqindeshtatëmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, kanë shqyrtuar dhe aprovuar me disa sugjerime të cilat u dhanë nga anëtarët e Këshillit, Raportin e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike për periudhën tetor …

Lexo më shumë...

VAZHDON PROCESI PËR ZGJEDHJEN E PROKURORËVE TË RINJ

Prishtinë, 13 qershor 2016 – Në objektin e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri, të shtunën është mbajtur pjesa e dytë e provimit për 85 kandidatët për prokurorë të rinj, të cilët me sukses e kanë kaluar testin kualifikues. Ky proces është monitoruar nga anëtarët e Komisionit për Rekrutim të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe vëzhguesit ndërkombëtarë të OSBE-së, EULEX-…

Lexo më shumë...

VAZHDUAN VIZITAT E KRYESUESIT ISUFAJ NËPËR PROKURORI, AI SOT VIZITOI GJILANIN DHE FERIZAJIN

Gjilan-Ferizaj, 10 qershor 2016 – Kanë vazhduar vizitat e Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, nëpër prokurori. Ai i shoqëruar nga drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, sot ka vizituar Prokurorin Themelore të Gjilanit dhe Ferizajt, ku me këtë rast ka takuar kryeprokurorët, prokurorë dhe personelin e këtyre prokurorive. Kryesuesi Isufaj gjatë vizitave të bërë në Prokurorinë Themelore të Gjilanit dhe Ferizajt, është…

Lexo më shumë...

KPK, KGJK DHE IGJK DISKUTOJNË PËR DISA TEMA TË INTERESIT TË PËRBASHKET

Prishtinë, 10 qershor 2016 – Me mbështetjen e UNDP-së, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) dhe Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK), kanë organizuar punëtori dy ditore për përmirësimin e politikave dhe strategjisë së tyre. Gjatë këtyre dy ditëve të punëtorisë, krerët dhe përfaqësuesit tjerë të KPK-së, KGJK-së dhe IGJK-së, kanë biseduar për planet strategjike t&…

Lexo më shumë...

KPK-JA ANGAZHOHET PËR NGRITJEN E EFIKASITETIT TË PUNËS NË TË GJITHA PROKURORITË

Mitrovicë-Prishtinë, 09 qershor 2016 -  Në vazhdën e takimeve që është duke i zhvilluar nëpër prokuroritë e Kosovës, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, i shoqëruar nga drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, kanë vizituar Prokurorinë Themelore të Mitrovicës dhe të Prishtinës, me ç ‘rast kanë takuar kryeprokurorët, prokurorë dhe staf administrativ të këtyre dy prokurorive. Kryesuesi Isufaj …

Lexo më shumë...

KOMISIONI PËR BUXHET DHE FINANCA I KPK-SË, DISKUTOI KËRKESËN E PARË BUXHETORE PËR VITIN 2017

Prishtinë, 09 qershor 2016 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, sot ka mbajtur takimin e radhës ku është diskutuar për kërkesën e parë buxhetore për vitin 2017. Në këtë takim të cilin e udhëhiqi kryetari i këtij komisioni, njëherësh anëtari i KPK-së, Zejnulla Gashi dhe në të cilin morën pjesë përveç anëtareve të komisionit, edhe Drejtori i Sekretariatit të KPK-…

Lexo më shumë...

KYESUESI ISUFAJ NJOFTOHET NGA AFËR ME NEVOJAT E PTH TË PRIZRENIT

Prizren, 03 qershor 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, i shoqëruar nga drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, sot ka vizituar Prokurorinë Themelore të Prizrenit, ku është takuar më Kryeprokurorin, prokurorët dhe stafin administrativ të kësaj prokurorie. Kryesuesi Isufaj gjatë vizitës së bërë sot në Prokurorin Themelore të Prizrenit, është njoftuar me punën që është duke e bërë kjo prokuro…

Lexo më shumë...

SQARIM LIDHUR ME REAGIMET E MEDIAVE PAS MIRATIMIT TË RREGULLORES PËR KOMUNIKIM PUBLIK TË SISTEMIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 30 maj 2016 - Këshill Prokurorial i Kosovës përmes këtij sqarimi, njofton opinionin publik se Rregullorja për Komunikim Publik e miratuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës ka për qëllim rregullimin e komunikimit të sistemit prokurorial me publikun në përgjithësi,  jo vetëm me një grup të caktuar. Procedura e hartimit të Rregullores për Komunikim Publik të sistemit prokurorial është mbështetur në bazat ligjore për hartimin dhe mir…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TESTI KUALIFIKUES PËR KANDIDATËT PËR PROKURORËT E RINJ

Prishtinë, 28 maj 2016 –  Është mbajtur sot testi kualifikues për kandidatët e rinj për prokurorë, i organizuar për herë të parë nga Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), në kuadër të procesit të rekrutimit të 22 kandidatëve për prokurorë. Procesin e testit kualifikues e ka mbikqyrur Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, i cili është edhe kryetar i Komisionit për rekrutimin e prokurorëve të rinj. Kryeprokurori i Shteti…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 27 maj 2016 – Është mbajtur takimi i njëqindegjashtëmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial, kanë shqyrtuar dhe aprovuar Rregulloren për Njësinë Ndërlidhëse për Përgjime. Kjo Rregullore përcakton funksionimin e Njësisë Ndërlidhëse për Përgjimet në kuadër t&…

Lexo më shumë...

PUNËTORI "FUQIZIMI I ROLIT TË SEKTORIT TË DREJTËSISË KOSOVARE NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT"

Prishtinë, 24 maj 2016 – E mbështetur nga Ambasada Norvegjeze, Institutit Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Qendrën e Resurseve Anti-korrupsion U4, më 23-24 maj 2016 ka organizuar një punëtori dy-ditore "Fuqizimi i rolit të sektorit të drejtësisë Kosovare në luftën kundër korrupsionit". Punëtoria u ndoq nga institucionet gjyqësore Kosovare, të shoqërisë civile dhe përfaqësues të qeverive donatore. Duhet theksuar se nga sistemi …

Lexo më shumë...

SISTEMI PROKURORIAL I KOSOVËS SHUMË SHPEJT ME RREGULLORE PËR KOMUNIKIM PUBLIK

Prishtinë, 18 maj 2016 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), mbajti takimin e radhës punues për hartimin e Rregullores për Komunikim Publik. Në këtë takim të udhëhequr nga kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, Bahri Hyseni, përveç anëtarëve të komisionit, pjesëmarrës ishin edhe përfaqësuesit nga Ambasada amerikane dhe EULEX-i. Pjesëmarrësit e këtij takimi pasi shq…

Lexo më shumë...

FJALIMI I KRYESUESIT ISUFAJ ME RASTIN E PUBLIKIMIT TË MONITORIMIT TË GJYKATAVE PËR VITIN 2015

Prishtinë, 13 maj 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në publikimin e raportimit vjetorë të monitorimit të gjykatave për vitin 2015, të organizuar nga BIRN. Kryesuesi i KPK-së, Blerim Isufaj, para të pranishmëve tha: “Në cilësi të Kryesuesit të KPK-së vlerësoj pozitivisht përpjekjet e BIRN që të vejë në pah zhvillimet në sistemin gjyqësor, përmes monitorimit…

Lexo më shumë...

IRZ-ja GJERMANE E GATSHME TË MBË SHTES KPK-në

Prishtinë, 11 maj 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim, ekspertin e Fondacionit gjermanë për bashkëpunim ligjorë ndërkombëtarë (IRZ), Donat Ebert, me të cilin ka biseduar për mundësin e bashkëpunimit me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesionale të KPK-së. Kryesuesi Isufaj pas ka njoftuar ekspertin Ebert me ndryshimet e bëra në sistemi prokurorial të Kosovës, pas nevoj&eu…

Lexo më shumë...

NJË DELEGACION NGA SISTEMI PROKURORIAL DHE AI GJYQËSOR NGA KOSOVA PO QËNDRON PËR VIZITË PUNE NË REPUBLIKËN E TURQISË

Ankara/Turqi 4 maj 2016 - Me ftesë të Akademisë së Drejtësisë të Republikës së Turqisë, një delegacion nga sistemi prokurorial dhe ai gjyqësor i Republikës së Kosovës, i kryesuar nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj dhe në përbërje  të përfaqësuesve nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, kryetarët e gjykatave të Kosovës dhe përfaqësuesve nga Instituti Gjyqësor i Kosovës, po …

Lexo më shumë...

FJALIMI I KRYESUSIT ISUFAJ NË TRYEZËN ME TEMË: "LIGJSHM?RIA E KËSHILLIT GJYQËSOR DHE PROKURORIAL"

Prishtinë, 27 prill 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në tryezën me temë: “Ligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial”, e organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Kryesuesi i KPK-së, Blerim Isufaj, në cilësinë e panelistit të kësaj tryeze, para të pranishmëve tha: “Siç jeni në dijeni pas ndryshimeve ligjore të ndodhura në qershor të …

Lexo më shumë...

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES TË KPK-së, KGJK-së, PK-së dhe OAK-ut

Prishtinë, 26 prill 2016 - Me qëllim të zbatimit në praktikë të drejtës për mbrojtje gjyqësore me shpenzime publike në pajtim me ligjin e aplikueshëm në Kosovë dhe me instrumentet ndërkombëtare të aplikueshme në Kosovë, sot Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), Policia e Kosovës (PK) dhe Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK), nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për themelimin e mekanizmi…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 22 prill 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindepesëmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë aprovuar Raportin e mekanizmit përcjellës ndërinstitucional për veprat penale karakteristike për vitin 2015. Kryesuesi i KPK-së, Blerim Isufaj, sot u autorizua nga Këshilli për nëns…

Lexo më shumë...

RREGULLORJA PËR BASHKËPUNIM INSTITUCINAL DËRGOHET PËR MIRATIM NË KPK

Prishtinë, 20 prill 2016 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), mbajti takimin e radhës punues, për hartimin e Rregullores për Bashkëpunim Institucional. Në këtë takim të udhëhequr nga kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, Bahri Hyseni, përveç anëtarëve të komisionit, pjesëmarrës ishin edhe përfaqësuesit nga Ambasada amerikane dhe EULEX-i. Pjesëmarrësit e këti…

Lexo më shumë...

VLERËSOHET PUNA E KPK-SË

Prishtinë, 13 prill 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim John Ferry nga Programi i USAID-it për Fuqizimin e Sektorit të Drejtësisë në Kosovë. Me këtë rast, kryesuesi Isufaj vlerësoi bashkëpunimin dhe mbështetjen që ka dhënë dhe po jep USAID-i për sistemin prokurorial të Kosovës. Ai me këtë rast në emër të KPK-së shprehi gatishmërinë e tij për vazhdim dhe the…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 31 mars 2016 – Është mbajtur takimi i njëqindekatërmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial, kanë shqyrtuar dhe aprovuar Rregulloren për transferim dhe avancim të prokurorëve të Shtetit. Kjo rregullore zbatohet për Prokurorin e Shtetit, përfshirë të gjitha nivelet, në pajtim me Ligjin për Kë…

Lexo më shumë...

KRYESUESI ISUFAJ KA TAKUAR NJËDELEGACION TË INSTITUCIONEVE TË DREJTËSISË SË TURQISË

Prishtinë, 29 mars 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim një delegacion të institucioneve të sistemit të drejtësisë së Turqisë, të kryesuar nga zëvendës-nënsekretar i Ministrisë së Drejtësisë, Basri Bagci. Në këtë takim, kryesuesi Isufaj pasi ka falënderuar delegacionin nga Turqia për ndihmën e vazhdueshme që vendi i tyre po jep për sistemin prokurorial të Kosov&e…

Lexo më shumë...

PENSIONOHET PROKURORI SUAD KURAJA

Prishtinë, 25 mars 2016 – Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, sot ka organizuar takim përshëndetës për prokurorin Suad Kuraja, i cili ka arritur moshën e pensionimit dhe me këtë rast ka përfunduar edhe mandatin si Prokurorë. Në këtë takim, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka vlerësuar kontributin e tashmë ish-prokurorit Suad Kuraja, dhënë në sistemin prokurorial në përgjithësi dhe në Proku…

Lexo më shumë...

LUMEZI DHE LLALLA PËR THËLLIM TË BASHKËPUNIMIT NË MES TË DY PROKURORIVE

Prishtinë, 10 mars 2016 – Me ftesë të kryeprokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës, Aleksandër Lumezi, në Kosovë po qëndron një delegacion i Prokurorisë së Përgjithshëm të Shqipërisë, i kryesuar nga Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla. Në takimin e zhvilluar në mes të dy kryeprokurorëve është biseduar për bashkëpunimin në mes të dy institucioneve që ata udhëheqin. Kryeprokurori i Sht…

Lexo më shumë...

KPK DHE OSBE PËR AVANCIM TË SISTEMIT TË MBROJTJES "SIPAS DETYRËS ZYRTARE"

Prishtinë, 03 mars 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim shefin e Sektorit për Ligj dhe Drejtësi në Misionin e OSBE-së në Kosovë, Ralph Bunche. Në këtë takim shefi i Sektorit për Ligj dhe Drejtësisë në OSBE, Bunche, ka uruar Prokurorin Blerim Isufaj për zgjedhjen në krye të KPK-së, ndërsa e ka njoftuar për punën që bënë OSBE-ja në monitorimin e sistemit të d…

Lexo më shumë...

DEKLARATË NGA KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS

Këshilli Prokurorial i Kosovës në mbledhjen e njëqindetrembëdhjetë (113) të mbajtur sot, 2 mars 2016, lëshon këtë: D E K L A R A T Ë Në lidhje me publikimet e datës 06.02.2016 në gazeta dhe portale, në lidhje me bastisjen e ligjshme që ka urdhëruar Gjykata Themelore e Pejës në bazë të kërkesës të Prokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës konsideron së publi…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 2 mars 2016 – Është mbajtur takimi i njëqindetrembëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial kanë marrë vendim për transferimin e pesë (5) prokurorëve nga Departamenti i Përgjithshëm në Departamentin e Krimeve të Rënda dhe në Departamentin për të Mitur në Prokurorin Themelore të…

Lexo më shumë...

KRYESUESI ISUFAJ KA TAKUAR MINISTRIN KUI DHE KRYETARIN E GJYKATËS SUPREME HASANI

Prishtinë, 02 mars 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim të përbashkët Ministrin e Drejtësisë, Hajredin Kuçi dhe Kryetarin e Gjykatës Supreme, Fejzullah Hasani. Gjatë takimit, ministri Kuçi pasi ka uruar prokurorin Isufaj për zgjedhjen në krye të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ka thënë së Ministria e Drejtësisë do të vazhdojë angazhimin e saj që sistemi prokurorial n…

Lexo më shumë...

VLERËSOHET PUNA E EKSPERTIT CUNNIFF NË MBËSHTETJE TË KPK-SË

Prishtinë, 19 shkurt 2016 – Me rastin e përfundimit të misionit të tij në cilësinë e ekspertit të “Projektit të BE-së për mbështetje të Këshillit Prokurorial dhe atij Gjyqësor të Kosovës”, Z. Michael Cunniff, sot është pritur në takim falënderues nga Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj. Me këtë rast, kryesuesi i KPK-së, Blerim Isufaj, duke folur për impaktin që “Projekti i BE-s&e…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 12 shkurt 2016 – Është mbajtur takimi i njëqindedymbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), takim ky i pari i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtaret e KPK-së kanë miratuar Planin Strategjikë 2016-2018, ndërsa kanë bërë edhe plotësim-ndryshimet e komisioneve të KPK-së, atij për Çështje Normative, i cili do të kryesohet nga Bahri Hyseni, si dhe anë…

Lexo më shumë...

KRYESUESI I KPK-SË BLERIM ISUFAJ U TAKUA ME SHEFIN E SEKTORIT PËR FUQIZIM NË EULEX, PETER BACH

Prishtinë, 1 shkurt 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim njoftues shefin e Sektorit për Fuqizim në EULEX, Peter Bach me bashkëpunëtorë. Bashkëpunimi i deritashëm i Këshillit Prokurorial të Kosovës me EULEX-in, mundësia e thellimit të këtij bashkëpunimi dhe aktivitetet e përbashkëta që do të zhvillohen në të ardhmen, ishin tema të takimit të kryesuesit Isufaj me përfa…

Lexo më shumë...

SUSPENDOHET PROKURORI BASRI MORINA

Prishtinë, 29 janar 2016 -  Posa ka ardhur informata në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit Aleksander Lumezi, më datë 07 janar 2016, se prokurori Basri Morina ka marrë pjesë në një tubim me karakter religjioz më datë 14 nëntor 2015, i organizuar nga një person i cili dyshohet për vepër penale që ndërlidhet me terrorizëm, menjëherë është dërguar e njëjta informatë në Zyrën e Prokurorit Disiplinor për të filluar hetimet.…

Lexo më shumë...

BLERIM ISUFAJ ZGJEDHET KRYESUES I KPK-SË

Prishtinë, 14 janar 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi anëtarët e rinj të KPK-së, përveç betimit të bërë, si pikë të rendit të ditës kishin edhe zgjedhjen e Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 29 dhjetor 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindedhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë takimit të sotshëm anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë diskutuar dhe aprovuar katër rregullore. - Rregulloren për zgjedhjen e Kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorial t&eu…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 1 dhjetor 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindenëntë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, kanë marrë vendim për ndryshimin e vendimit për datën e mbajtjes së Konferencës vjetore të Prokurorëve, nga data 05 dhjetor në dat&…

Lexo më shumë...

KËSHILLI PROKURORIAL SHPALL KONKURS PËR ANËTARË TË KËTIJ INSTITUCIONI

Prishtinë, 10 nëntor 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, morën vendim që të shpallen zgjedhjet për anëtarë të KPK-së, nga radhët e prokurorëve, për shtatë prokuroritë Themelor…

Lexo më shumë...

ESHTE MBAJTUR TAKIMI I RADHES I KESHILLIT PROKURORIAL TE KOSOVES

Prishtinë, 05 nëntor 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindeshtatë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës morën vendim për shpalljen e konkursit për një prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, pasi që, prokurori Jusuf Mejzini, mbush mosh&eu…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 08 tetor 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindegjashtë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi, kryetari i Komisionit për Akte Normative, Bahri Hyseni, ka raportuar para anëtarëve të Këshillit Prokurorial lidhur me hartimin e rregulloreve të reja. Hyseni, theksoi se anëtarët e Komisionit, janë duke hartuar…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 11 shtator 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindepesë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë zgjedhur anëtarët e ri të Komisionit Disiplinor, pasiqë me ndryshimet e Ligjeve për Prokurorin e Shtetit dhe KPK-në, ka pushuar mandati i anëtar…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL

Prishtinë, 07 gusht 2015 - Është mbajtur takimi i njëqind e katërt i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial kanë aprovuar rregulloren e cila rregullon procedurën e zgjedhjes së anëtarëve të KPK-së, nga hyrja në fuqi e tutje. Po sot, anëtarët e KPK-së kanë apro…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL

Prishtinë, 04 gusht 2015 - Është mbajtur takimi i njëqind e tretë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi, anëtarët e KPK-së kanë diskutuar lidhur me draft Rregulloren për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Prokurorial. Anëtarët kanë vlerësuar se kandidatët, të cilët aplikojnë p&eu…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS SË ANËTARËVE TË KPK-SË

Prishtinë, 24 korrik 2015 - Është mbajtur takimi i njëqind e dytë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Në këtë takim në emër të Komisionit për emërim të prokurorëve në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, kryetari i komisionit, kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, njoftoi se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe …

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS SË ANËTARËVE TË KPK-SË

Prishtinë, 9 korrik 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindenjë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës njëherësh kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Në këtë takim anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës diskutuan për mandatet e anëtarëve të KPK-së dhe për përbërjen e re të KPK-së, në bazë të ndryshimeve të ligjit për KPK-n&…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 26 qershor 2015 - Është mbajtur takimi i njëqind i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës njëherit edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial pas diskutimeve themeluan komisionin për rikonsiderim për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës dhe komisionin për rikonsiderim për Zyrën e Kryeprokurorit të Shtet…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 29 maj 2015 - Është mbajtur takimi i nëntëdhjetenëntë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial dhe njëherë kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial diskutuan dhe aprovuan draft rregulloren e Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL, me ndryshimet të cilat janë bërë. Po ashtu, kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Aleksandë…

Lexo më shumë...

KGJK-JA DO TA PËRKRAH KPK-NË NË LUFTIMIN E VEPRAVE PENALE KARAKTERISTIKE ME THEKS TË VECANTË TË VEPRËS PENALE SHMANGIE NGA TATIMI

Prishtinë, 19 maj 2015 – Është mbajtur takimi i përbashkët në mes Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, i udhëhequr nga Kryetari i Këshillit Prokurorial, njëherë kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Në këtë takim u diskutua lidhur me shqyrtimin e planit mbi pagesën e tatimeve nga organizatat e ndryshme dhe qytetarët, duke përfshirë edhe bizneset. Qëllimi i këtij plani është që Pro…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 13 maj 2015 – Është mbajtur takimi i nëntëdhjetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial dhe njëherë kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Kryetari i KPK-së dhe njëherësh kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, iu ka bërë thirrje anëtarëve të Këshillit Prokurorial, që t’i lënë anash pakënaqësitë që kanë njëri me tjetrin dhe ta forcoj…

Lexo më shumë...

U SHQYRTUAN DOKUMENTET E KANDIDATËVE PËR KRYEPROKUROR TË SHTETIT

Prishtinë, 29.12.2014 –Paneli i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka bërë sot shqyrtimin preliminar të aplikacioneve të kandidatëve që kanë konkuruar për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit. Kryetari i Panelit, Idain Samilji, në hapjen e panelit tha se për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit, kanë konkurruar shtatë kandidatë e ata janë: Agron Galani, Shyqyri Syla, Aleksandër Lumezi, Imer Beka, Laura Pula, Metush Biraj dhe Agron Matjani. Paneli k…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 24 DHJETOR 2014

Prishtinë, 24 dhjetor 2014 - Është mbajtur takimi i tetëdhjetekatërt i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh ushtrues detyre i Kryetarit të Këshillit, Sylë Hoxha. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial i Kosovës, shqyrtoi dhe aprovoi planin e punës së KPK-së për vitin 2015. Po ashtu, KPK shqyrtoi kërkesën e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimit …

Lexo më shumë...

SHPALLËT KONKURSI PËR KRYEPROKURORË TË SHTETIT

Prishtinë, 03 dhjetor 2014 – Këshilli Prokurorial i Kosovës në bazë të nenit 109 dhe 110 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 20 të Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, nenit 20 të Ligjit për Prokurorin e Shtetit, Rregullores për procedurën e nominimit dhe propozimit për emërim të Kryeprokurorit të Shtetit, Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës të datës 26 nëntor 2014, sot ka shpall…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 16 TETOR 2014

Prishtinë, 16 tetor 2014 - Është mbajtur takimi i tetëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh ushtrues detyre i Kryetarit të Këshillit, Sylë Hoxha. Në fillim të këtij takimi ka raportuar Koordinatorja Kombëtare për luftimin e korrupsionit, prokurorja Laura Pula, për zbatimin e planit të veprimit lidhur me korrupsionin. Pika tjetër e rendit të ditës ishte n…

Lexo më shumë...

KPK MBËSHTETET PUNA E ZYRËS SË PROKURORIT DISIPLINORË

Kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh ushtrues i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Sylë Hoxha, sot ka pritur në takim Drejtorin e Prokurorit Disiplinorë, Zef Prendrecaj, të cilit i ofroi mbështetje të plotë në punën e tij. Gjatë këtij takimi u bisedua për ngritjen e komunikimit dhe bashkëpunimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, me Zyrën e Prokurorit Disiplinorë, me ç’rast Kryetari i KPK-së, Syl…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 30 SHTATOR 2014

Prishtinë, 30 shtator 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjetenëntë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh Kryetar i Këshillit Prokurorial, Sylë Hoxha. Në fillim të këtij takimi ka dhënë betimin anëtari i ri i Këshillit Prokuroria të Kosovës nga Shoqëria Civile, Florent Muqaj. Me pas në bazë të pikave të rendit të ditës an&e…

Lexo më shumë...

KRYETARI I KPK-SË ËSHTË TAKUAR ME DREJTORIN E IGJK-SË

Prishtinë, 29 shtator 2014 – U.d i Kryeprokurorit të Shtetit, njëherësh Kryetar i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Sylë Hoxha, sot ka pritur në takim Drejtorin e Institutit Gjyqësor të Kosovës, Lavdim Krasniqi, me të cilin ka biseduar për mundësin e thellimit të bashkëpunimit në mes të Prokurorit të Shtetit dhe Institutit Gjyqësor të Kosovës. Gjatë takimit, Kryetari i KPK-së Hoxha dhe Drejtori Krasniqi ka biseduar për proceset e …

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 9 SHTATOR 2014

Prishtinë, 9 shtator 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh ushtrues detyre i Kryetarit të Këshillit, Sylë Hoxha. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial themeloi Komisionin për emërimin e 18 kandidatëve për prokurorë në Prokuroritë themelor, si dhe themeloi komisionet për emërimin e prokurorëve …

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 5 SHTATOR 2014

Prishtinë, 5 shtator 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjeteshtatë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh ushtrues detyre i Kryetarit të Këshillit, Sylë Hoxha. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial shqyrtoi dhe miratoi Raportin e Njësitit për Shqyrtimin e Performacës së Prokurorive lidhur me shpërndarjen e 17 pozitave të reja për prokurorë në…

Lexo më shumë...

SHPALLJE PUBLIKE

Këshilli Prokurorial i Kosovës në bazë të nenit 110 pika 4 e  Kushtetutës së Kosovës,  nenit 5 pika 3 e Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, Vendimit të Këshillit prokurorial të Kosovës së datës 20 qershor 2014,  lidhur me shpalljen publike për dërgimin e pesë propozimeve me kandidatë nga shoqëria civile në Kosovë, për emërimin e anëtarit jo-prokurorë të Këshillit Prokurorial të Kosovë…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 03 MARS 2015

Prishtinë, 03 mars 2015 - Është mbajtur takimi i nëntëdhjetetre i  Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh  Kryetarit i Këshillit, Sylë Hoxha. Gjatë këtij takimi është diskutuar për kërkesën e adresuar në Këshillin Prokurorial të Kosovës nga Gjykata Kushtetuese, kërkesë kjo e pranuar me datën 02 mars 2015. Lidhur me këtë ç&…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 27 SHKURT 2015

Prishtinë, 27 shkurt 2015 - Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga Idain Smailji, zëvendësi i Kryetarit të Këshillit Prokurorial, Sylë Hoxha. Pika e vetme e rendit të ditës ishte kërkesa e adresuar në Këshillin Prokurorial të Kosovës nga Gjykata Kushtetuese, e pranuar me datën 25 shkurt 2015, për informatat shtesë lidhur me procesin e përzgjedhjes së Kryeprokurorit të Shtetit. Lidhur me kë…

Lexo më shumë...

ALEKSANDER LUMEZI NOMINOHET PËR KRYEPROKURORË TË SHTETIT, 20 SHKURT 2015

Prishtinë, 20 shkurt 2015 - Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit, Sylë Hoxha. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial nominoi për kryeprokuror të Shtetit, kryeprokurorin e Prokurorisë së Apelit, Aleksandër Lumezi.   Nga shtatë anëtar të Këshillit Prokurorial të Kosovës të cilët mor&eu…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 19 SHKURT 2015

Prishtinë, 19 shkurt 2015 - Është mbajtur takimi i tetëdhjetenëntë i  Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh  Kryetarit i Këshillit, Sylë Hoxha. Në këtë takim para anëtarëve të KPK-së lidhur me procesin e emërimit të prokurorëve në prokuroritë themelore, ka raportuar anëtari i KPK-së, njëherësh Kryetar i Komisionit për e…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 13 SHKURT 2015

Prishtinë, 13 shkurt 2015 - Është mbajtur takimi i tetëdhjetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh  Kryetarit i Këshillit, Sylë Hoxha. Pas aprovimit të transkriptëve dhe procesverbalit të mbledhjes së kaluar të KPK-së, anëtarët në pikën e parë të rendit të ditës diskutuan përgjigjën e Ministrisë së Arsimit dhe Re…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 30 JANAR 2015

Prishtinë, 30 janar 2015 - Është mbajtur takimi i tetëdhjeteshtatë i jashtëzakonshëm i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh  Kryetarit i Këshillit, Sylë Hoxha. Në takimin e tetëdhjeteshtatë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, si pikë e vetme e rendit të ditës ishte “shqyrtimi i procesit të zgjedhjes së Kryeprokurori të Shtetit &rdq…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 28 JANAR 2015

Prishtinë, 28 janar 2015 - Është mbajtur takimi i tetëdhjetegjashtë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh  Kryetarit i Këshillit, Sylë Hoxha. Në takimin e tetëdhjetegjashtë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, si pikë e vetme e rendit të ditës ishte “diskutimi për mandatin e dy anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovë…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS,21 JANAR 2015

Prishtinë, 21 janar 2015 - Është mbajtur takimi i tetëdhjetepestë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh ushtrues detyre i Kryetarit të Këshillit, Sylë Hoxha. Gjatë këtij takim u prezantua lista përfundimtare e kandidatëve që kanë plotësuar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara me nenet 3 dhe 4 të Rregullores për kriteret dhe…

Lexo më shumë...

GARËS PËR KRYEPROKURORË TË SHTETIT I BASHKOHEN EDHE KANDIDATËT IMER BEKA DHE METUSH BIRAJĐ

Prishtinë, 13 janar 2015 - Komisioni për Rishqyrtim i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i përbërë nga u.d. i Kryeprokurorit të Shtetit, Sylë Hoxha, Kryetar, u.d. e Kryeprokurores së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Sevdije Morina dhe Prokurores së Prokurorisë së Apelit, Bedrije Syla – Alshiqi,  ka rishqyrtuar kërkesën për rikonsiderim të kandidatëve për Kryeprokurorë të Shtetit, Kryeprokurorit të Prokur…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 18 KORRIK 2014

Prishtinë, 18 Korrik 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjetekatër i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial themeloi grupin punues për shqyrtimin e katalogut të rekomandimeve nga Projekti i BE-së për mbështetje KPK-së dhe KGJK-së lidhur me sistemin prokurorial të Kosovës. Grupi punues do të udhëh…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS,20 QERSHOR 2014

Prishtinë, 20 qershor 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjetedy i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial shqyrtoi dhe aprovoi Udhëzimin Administrativ për caktimin e rregullave dhe procedurave për shpenzimin e parasë publike në Sistemin Prokurorial. Qëllimi i këtij udhëzimi është shtimi i efikasitetit, për…

Lexo më shumë...

PROPOZIMI PËR EMËRIM I Z. ALEKSANDER LUMEZI PËR KRYEPROKUROR TË SHTETIT

Propozimi për emërim i z. Aleksander Lumezi për Kryeprokuror të Shtetit(kliko)

Lexo më shumë...

ALEKSANDËR LUMEZI PËRZGJIDHET PËR KRYEPROKUROR TË SHTETIT

  Prishtinë, 6 qershor 2014 – Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial përzgjodhi për kryeprokuror të Shtetit, kryeprokurorin e deritanishëm të Prokurorisë së Apelit, z. Aleksandër Lumezi. Kryeprokurori i sapo zgjedhur Aleksandër Lumezi, mori katër vota, kundrejt kandidati…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 30 MAJ 2014

Prishtinë, 30 maj 2014 – Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi u diskutua lidhur me zgjedhjen e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Këshilli Prokurorial mori vendim që fillimisht të caktohet  Ushtrues Detyre për këtë pozitë. Anëtarët e Këshill…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 20 MAJ 2014

Prishtinë, 20 Maj 2014 – Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi.  Gjatë këtij takimi Kryetari i Këshillit Prokurorial, z. Ismet Kabashi, njoftoi anëtarët e Këshillit lidhur me nënshkrimin e Memorandum Bashkëpunimit mes Prokurorit të Shtetit dhe institucioneve përgjegjëse për organizimin dhe lehtësimin e mbajtjes s&eu…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 6 Maj 2014

Prishtinë, 6 Maj 2014 – Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë takimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, u caktuan afatet kalendarike për intervistimin e kandidatëve për kryeprokurorë, shpalljen e listës së ngushtë me tre kandidatë, votimin për kandidatë, si dhe, për propozimin definitiv…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KPK-së

Prishtinë, 11 Prill 2014 – Është mbajtur takimi i gjashtëdhjetepestë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi u aprovua raporti i prokurorit Shqipdon Fazliu, njëherësh Koordinator Kombëtar për krime ekonomike, të paraqitur para anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Po ashtu, koordinatori Fazliu, ka propozuar nj&eum…

Lexo më shumë...

KPK-KGJK, TAKIM TË PËRBASHKËT LIDHUR ME PAGAT PËR GJYQTARË DHE PROKURORË

Prishtinë, 8 Prill 2014 -  Është mbajtur takimi i përbashkët mes Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), për ta shqyrtuar vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, lidhur me pagat për gjyqtarë dhe prokurorë, respektivisht vendimin mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të Qeverisë. Pas diskutimeve të anëtarëve të dy Këshillave, u morë vendim që Shkëlzen Ma…

Lexo më shumë...

KONFERENCË E PËRBASHKËT PËR IMPLEMENTIMIN E PROJEKTIT TIK/SMIL

Prishtinë - 7 prill 2014, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dheKëshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), kanë mbajtur konferencën e përbashkët për Projektin e TIK-ut -  SMIL. Të pranishëm në këtë konferencë ishin, Kryeprokurori i Shtetit z. Ismet Kabashi, Kryesuesi i KGJK-së z. Enver Peci, kryeprokurorët e prokurorive Themelore, të gjithë kryetarët e gjykatave, Ambasadori i Qeverisë Norvegjeze në Prishtinë si dhe tjerë të ftuar. …

Lexo më shumë...

U MIRATUA RREGULLORJA PËR EMËRIMIN E KRYEPROKURORIT TË SHTETIT

Prishtinë, 21 Mars 2014  - Është mbajtur takimi i gjashtëdhjetekatërt i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial i Kosovës në bazë të nenit 109 dhe 110 të Kushtetutës së Kosovës, Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe Ligjin për Prokurorin e Shtetit, ka shqyrtuar dhe miratuar Rregul…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 20 Mars 2014  - Është mbajtur takimi i gjashtëdhjetetretë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Në takimin e mbajtur të Këshillit Prokurorial janë shqyrtuar dhe aprovuar raportet mbi punën e Prokurorive Themelore të Gjilanit dhe të Prizrenit, për vitin 2013–të. Raporti i punës  një vjeçare të prokurorive u vlerësua l…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 25 shkurt 2014 –  Është mbajtur takimi i gjashtëdhjetedytë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi u shqyrtua  dhe u miratua raporti i punës për vitin 2013, i Prokurorive Themelore në Prishtinë, Ferizaj, Pejë, Gjakovë, Mitrovicë, si dhe i Prokurorisë së Apelit dhe Prokurorisë Speciale të Republikës s&e…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS SË ANËTARËVE TË KPK-së

Prishtinë, 24 janar 2014 – U mbajt takimi i gjashtëdhjetenjë i anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Në këtë takim u diskutua për caktimin e procedurave dhe kritereve për zgjedhjen e Kryeprokurorit të Shtetit. Lidhur me këtë çështje u vendos që të themelohet një grup punues me ekspertë nga Zyra e Bashkimit …

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS I ANËTARËVE TË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

27 Dhjetor 2013 Prishtinë – U mbajt takimi i gjashtëdhjetë i anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë mbledhjes  së Këshillit Prokurorial të Kosovës, u bë shqyrtimi dhe aprovimi i Rregullores për themelimin dhe funksionalizimin e Koordinatorit Kombëtarë me qëllim të rritjes së efikasitetit në ndjekjen e kryesve të v…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I PESËDHJETETETË I ANËTARËVE TË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

1 Nëntor 2013 Prishtinë – U mbajt takimi i pesëdhjetetetë i anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit, z. Ismet Kabashi. Në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Raporti i Progresit për vitin 2013, ka qenë një ndër pikat të cilat është diskutuar në mes të anëtarëve të Këshillit. Pas diskutimit të kësaj pike, an&eu…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS SË ANËTARËVE TË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 4 tetor 2013 - Sot u mbajt takimi i pesëdhjetegjashtë i anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Në këtë takim u bë shqyrtimi i performancës së 27 prokurorëve, të cilëve iu skadon mandati fillestar më 22 tetor 2013. Pas shqyrtimit të vlerësimeve të punës së prokurorëve dhe dokumentacionit tjetër përkat…

Lexo më shumë...

U NËNSHKRUA MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES KPK-SË, KGJK-SË, KQZ-SË, PK-SË DHE PZAP-SË LIDHUR ME ZGJEDHJET 2013

Prishtinë, 18 shtator 2013 – Sot u nënshkrua memorandum bashkëpunimi në mes Këshillit Prokurorial të Kosovës, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Komisionit Qendror Zgjedhorë, Policisë së Kosovës dhe Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa. Qëllimi i nënshkrimit të këtij memorandumi është ngritja e bashkëpunimit dhe koordinimit në mes të institucioneve të lartpërmendura, për ndërmarrjen e aktiviteteve të lu…

Lexo më shumë...

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë, 6 shtator 2013 – Sot u mbajt takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga  kryetari i Këshillit  njëherësh kryeprokurori i Shtetit, z. Ismet Kabashi.  Në këtë takim Këshilli shqyrtoi dhe aprovoi  Rregulloren për Rekrutimin, Emërimin dhe Riemërimin e prokurorëve.  Në pajtim me ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, Ligjin për Prokurorin e Shtetit dhe rregulloren e lartpërmendu…

Lexo më shumë...

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë 4 shtator 2013 – Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) z. Enver Peci nënshkroi marrëveshje mirëkuptimi në mes të  Qeverisë së Kosovës, Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Ambasadës së Norvegjisë në lidhje me financimin dhe zbatimin e projektit të Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) për gjykatat dhe prokuroritë e Republikës së Kosovës. Përmes nënshkrimi…

Lexo më shumë...

U MBAJ TAKIMI I RADHËS SËANËTARËVE TË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 29 gusht 2013 - Me iniciativë të Kryetarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës njëherësh Kryeprokurorit të Shtetit, z. Ismet Kabashi, është mbajtur takim me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z. Enver Peci, Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, z. Shpend Maxhuni, përfaqësuesin e Komisionit Qendror Zgjedhor, z. Haki Krasniqi,  përfaqësuesin e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, z. Mul Desk…

Lexo më shumë...

U MBAJ TAKIMI I RADHËS SË ANËTARËVE TË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 13 gusht 2013 – Sot u mbajt takim i radhës së anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Në këtë takim u bë shqyrtimi i performancës së prokurorëve: Arben Kadriu, nga Departamenti për Krime të Rënda në Prokurorinë Themelore në Gjilan dhe Agron Matjani nga Departamenti për Krime të Rënda në Prokuror…

Lexo më shumë...