104 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Marrëveshje në mes KGJK-KPK për shkëmbimin e të dhënave në mënyrë elektronike nga SMIL-i
Marrëveshje në mes KGJK-KPK për avancimin dhe mirëmbajtje se SMIL dhe Qëndres së të Dhënave
Memorandum i Mirëkuptimit ndermjet Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Qendrës për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar
Memorandum Bashkëpunimi në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Grupit për Studime Juridike dhe Politike
Memorandum i Mirëkuptimit në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Këshillit Gjyqësot të Kosovës
Memorandum mirëkuptimi në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Akademisë së Drejtësisë
Memorandum Bashkëpunimi në mes të MD-MPMS-KPK-KGJK dhe PK për funksionalizimin e bazës së integruar të dhënave për rastet e dhunës në familje
Memorandum Bashkëpunimi në mes të KPK, KGJK, MD, MF, MPB, BQK, AKK dhe AKI
Memorandum Bashkëpunimi në mes të KPK dhe Institutit të Kosovës për Drejtësi
Memorandum Bashkëpunimi në mes të PSH dhe Institutit të Kosovës për Drejtësi
Memorandum Bashkëpunimi në mes të Qeverisë së Kosovës, KGJK-së, KPK-së dhe Ambasadës së Norvegjisë
Memorandum Bashkëpunimi në mes të KGJK, KPK, PK, KQZ dhe PZAP
Memorandum i Mirëkuptimit për partneritet ndërmjet KGJK-së dhe KPK-së