148 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Memorandum bashkëpunimi në mes Prokurorit të shtetit dhe Institutit të Kosovës për Drejtësi
Memorandum bashkëpunimi në mes KGJK, KPK, PK, KQZ, dhe PZAP lidhur me zgjedhjet 2013
Marrëveshja e mirëkuptimit për bashkëpunim në fushën e sigurisë individuale të prokurorëve në rastet e kërcnimeve ndaj tyre
Memorandum mirëkuptimi në mes të Këshillit Gyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës
Memorandum mirëkuptimi në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Ministrisë së Administratës Publike të Republikës së Kosovës
Marrëveshje e bashkëpunimit në mes të Qendrës Juridike të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Republikës së Kosovës