154 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Gjykata Evropiane Për Të Drejtat E Njeriut, Jurisprudenca Dhe Konfiskimi Civil I Aseteve Të Fituara Në Mënyrë Të Paligjshme (konfiskimi In Rem)
Gjykata Evropiane Për Të Drejta Të Njeriut Gjykata ( Seksioni I Dytë)
Gjykata Evropiane Për Të Drejta Të Njeriut