166 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim - Nr.1442.2012-vendim-imer Beka-kryeprokuror I Prokurorise Themelore Ne Prishtine
Vendim - Nr.1443.2012-vendim,shpresa Bakia-kryeprokur. E Prokurorise Themelore Ne Gjakove
Vendim - Nr.1444.2012-vendim-agron Qalaj-kryeprok. I Prokurorise Themelore Ne Ferizaj
Vendim - Nr.1445.2012-vendim-syle Hoxha-kryeprok. I Prokurorise Themelore Ne Prizren
Vendim - Nr.1446.2012-vendim Lidhur Me Formimin E Komisionit Per Dorezimin E Lendeve
Vendim - Nr.1447.2012-vendim Per Themelimin E Komisionit Per Dorezimin E Lendeve
Vendim - Nr.1448.2012-vendim Per Themelimine Komisionit Per Dorezimin E Lendeve
Vendim - Nr.1449.2012-vendim Per Themelimin E Komisionti Per Dorezimin E Lendeve
Vendim - Nr.1450.2012-vendim Per Formimin E Komisionit Per Pranimin E Lendeve
Vendim - Nr.1451.2012-vendim Per Formimin E Komisionit Per Dorezimin E Lendeve
Vendim - Nr.1452.2012-vendim Per Themelimin E Komisionit Per Pranimin E Lendeve
Vendim - Nr.1453.2012-vendim Per Themelimin E Komisionit Per Pranimin E Lendeve
Vendim - Nr.1454.2012-vendim Per Themelimin E Komisionit Per Pranimin E Lendeve
Vendim - Nr.1392.2012 - Lidhur Me Transferimin E Stafit Mbeshtetes Ne Prokurorine E Apelit
Vendim - Vendim Nr. 267/2012: Z. Jetish Maloku, Kryeprokurori I Prokurorisë Së Qarkut Në Gjilan, Emërohet Kryeprokuror I Prokurorisë Themelore Në Gjilan
Vendim - Vendim Nr. 268/2012: Z. Shyqyri Syla, Kryeprokurori I Prokurorisë Së Qarkut Në Mitrovicë, Em?rohet Kryeprokuror I Prokurorisë Themelore Në Mitrovicë
Vendim - Vendim Nr. 269/2012: Z. Aleksandër Lumezi, Prokuror Në Prokurorinë E Apelit, Emërohet Kryeprokuror I Prokurorisë Së Apelit.
Vendim - Vendim Nr. 270/2012: Z. Agron Galani, Kryeprokurori I Prokurorisë Së Qarkut Në Pejë, Emërohet Kryeprokuror I Prokurorisë Themelore Në Pejë.
Vendim Nr. 233 - Vendim: I. Të Zhvillohet Procesi I Përzgjedhjes Së Kryeprokurorëve Të Prokurorive Themelore Dhe Të Kryeprokurorit Të Prokurorisë Së Apelit
Vendim Nr. 234 - Vendim: I. Aprovohet Dorëheqja E Z. Visar Musa Nga Funksioni I Prokurorit Të Prokurorisë Komunale Në Ferizaj