196 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Rregullore Nr.09.2016 - për Veprimtarinë, Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Shkarko

Rregullore Nr.08.2016 - për emërimin e Kryeprokurorëve

Shkarko

Rregullore NR.07.2016 - për procedurën disiplinore për anëtarët e KPK-së

Shkarko

Rregullore Nr.06.2016 – për Komunikim Publik

Shkarko

Rregullore Nr. 05.2016 – për Njësinë Ndërlidhëse për Përgjime

Shkarko

Rregullore Nr.04.2016 - për Bashkëpunim Institucional

Shkarko

Rregullore Nr.03.2016 - për transferimin dhe avancimin e prokurorëve të Shtetit

Shkarko