289 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr.47.2018 - Miratohet Raporti i Mbikëqyrësit të zbatimeve të tetë rekomandimeve
Vendim Nr.46.2018 - Miratohet Lista e prokurorëve që do të vlerësohen gjatë vitit 2018
Vendim Nr.45.2018 - Miratohet Plani i Punës së KPK-së për vitin 2018
Vendim Nr.36.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për Vlerësimin Performancës së 23 prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.33.2018 - Miratohet Raporti përfundimtar i Komisionit për Vlerësimin Performancës së 12 prokurorëve
Vendim Nr.06.2018 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesës se ish prokurorit të shtetit Suad Kuraja
Vendim Nr.05.2018 - Miratohet Strategjia për Komunikim Publik e sistemit prokurorial
Vendim Nr.04.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018
Vendim Nr.03.2018 - Miratohet kërkesa e prokurores Ardita Beqiraj-Hyseni