185 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Merita Bina – Rugova - Anëtare

Merita Bina – Rugova

E lindur më 08.09.1960 në Travnik,  Bosnë dhe Hercegovinë

E-mail: merita.bina@rks-psh.org

Arsimimi:

Fakulteti Juridik në Prishtinë 1979-1983

Provimi i jurisprudencës 1984

Përvoja e punës:

Praktikante dhe bashkëpunëtore profesionale në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë (Prill 1983-Prill 1987)

Bashkëpunëtore profesionale në Gjykatën Supreme të Kosovës (Prill 1987 – Janar 1992)

Bashkëpunëtore profesionale në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë (Shtator 1999-Gusht 2000)

Prokurore në Prokurorinë Komunale të Prishtinës (Gusht 2000-Shkurt 2010)

Prokurore në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës (Shkurt 2010 - vazhdon)

Anëtare e Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (Mars 2019 – vazhdon)

Trajnere për krime të luftës (OSBE/ODIHR) dhe për etiken prokuroriale (EROL/USAID)

Pjesëmarrëse e shumë trajnimeve, vendore dhe ndërkombëtare