66 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Blerim Isufaj - Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Blerim Isufaj

I lindur më 01.11.1968, në Junik

Banor në Prishtinë, i martuar, baba i katër fëmijëve

Arsimimi:

Shkollën fillore në “Edmon Hoxha”, në Junik në vitin 1983

Shkollën e mesme Bujqësore në Prishtinë në vitin 1988

Fakultetin Juridik në Prishtinë, në vitin 1999

Provimin e Jurisprudencës në Prishtinë në vitin 2004

Përvoja e punës:

 

Sekretar në Shkollën fillore “Edmon Hoxha” në Junik, (nëntor 1999 – gusht 2002)

Praktikant në Prokurorinë Publike të Qarkut në Pejë, (gusht 2002 – korrik 2003)

Bashkëpunëtor profesional në Prokurorinë Publike të Qarkut në Pejë, (prill 2004 – maj 2008)

Këshilltar politik për çështje juridike i ministrit të Drejtësisë (maj 2008 – qershor 2010)

Prokuror i Qarkut dhe Krimeve të Rënda nga muaji korrik 2010  deri në muajin mars 2013

Prokuror në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, nga muaji gusht 2013 deri më 14.01.2016

Nga 14.01.2016 e tutje, Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës