220 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Raporti Vjetor 2018 i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Raporti vjetor 2018 i Komisionit Mbikëqyrës për zbatimin e planit strategjik dhe planit të veprimit për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike
RAPORTI VJETOR 2018 I MEKANIZMIT PËRCJELLËS NDËRINSTITUCIONAL
Raporti vjetor i Punës 2017 i Administratës së Sistemit Prokurorial
Raporti vjetor i Punës 2017 i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Raporti Vjetor i Punës 2017 i Prokurorit të Shtetit
RAPORTI VJETOR I MEKANIZMIT PËRCJELLES NDERINSTITUCIONAL 2017
RAPORTI VJETOR 2017 I KOMISIONIT MBIKQYRËS - PËR ZBATIMIN E PLANIT STRATEGJIK DHE TË VEPRIMIT NË LUFTIMIN E KORRUPSIONIT DHE KRIMEVE EKONOMIKE
Raporti Vjetor i punës 2015 i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Raporti Vjetor i punës 2016 i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Raporti vjetor 2016 i Mekanizmit përcjellës ndërinstitucional
Raporti Vjetor (2016) i Komisionit Mbikëqyrës
Raporti Vjetor 2014 Nr. 230.2015 - për Mekanizmin përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike
Raporti Vjetor 2015 Nr.491.2016 - për Mekanizmin përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike