220 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Raporti Vjetor i punës 2015 i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Raporti Vjetor i punës 2016 i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Raporti vjetor 2016 i Mekanizmit përcjellës ndërinstitucional
Raporti Vjetor (2016) i Komisionit Mbikëqyrës
Raporti Vjetor 2014 Nr. 230.2015 - për Mekanizmin përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike
Raporti Vjetor 2015 Nr.491.2016 - për Mekanizmin përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike