224 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Raporti Vjetor i punës 2015 i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Raporti Vjetor 2015 Nr.491.2016 - për Mekanizmin përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike