83 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Udhëzues për nenet 13 dhe 14 të Rregullores për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive
Analiza ligjore për ndërmjetësim
RAPORT PËR PROCESIN E REKRUTIMIT TË PROKURORËVE TË SHTETIT 2018-2019
RAPORT PER PROCESIN E REKRUTIMIT DHE PROVIMIT PER PROKUROR 2017
Raport për procesin e rekrutimit dhe provimit për prokurorë 2016