244 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Aktivitetet

Diskutohet Plani i Punës për muajin janar

Prishtinë, 15 janar 2018 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, …

Lexo më shumë...

Tryezë pune rreth planifikimit për vitin 2018

Prishtinë, 22 dhjetor 2017 – Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka organizuar try…

Lexo më shumë...

Punëtori për procedurat standarde të veprimit

Prishtinë, 30 nëntor 2017 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (…

Lexo më shumë...

Takimi i përbashkët i udhëheqësve të departamenteve të Sekretariatit dhe administratorëve të prokurorive

Prishtinë, 21 nëntor 2017 – Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi ka mbajtur tak…

Lexo më shumë...

Punëtori për listim të dokumenteve të klasifikuara

Prishtinë, 31 tetor 2017 – Një grup punues i sistemit prokurorial të Kosovës kanë marr&eu…

Lexo më shumë...

Drejtori Krasniqi ka mbajtur takimin e radhës me stafin e Sekretariatit dhe Njësitit

Prishtinë, 20 tetor 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, …

Lexo më shumë...

Trajnim dy ditorë për stafin e Sekretariatit dhe Njësitit të KPK-së

Prishtinë, 10 tetor 2017 – Stafi i Sekretariatit dhe Njësitit për Shqyrtimin e Performancës s&…

Lexo më shumë...

Janë diskutuar përvojat evropiane për planifikim strategjik të burimeve njerëzore

Prishtinë, 28 shtator 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës…

Lexo më shumë...

Takimi i përbashkët i stafit të Sekretariatit dhe Njësitit të KPK-së

Prishtinë, 06 shtator 2017 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavd…

Lexo më shumë...

Mbahet takim i përbashkët i njësive të KPK-së dhe administratorëve të prokurorive

Prishtinë, 08 gusht 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (…

Lexo më shumë...

Avancimi i performancës në administrimin e sistemit prokurorial

Prishtinë, 1 qershor 2017 - Këshilli Prokurorial i Kosovës në bashkëpunim me Akademinë e D…

Lexo më shumë...

Diskutohet planifikimi buxhetor për njësitë organizative të sistemit prokurorial

Prishtinë, 26 maj 2017 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim K…

Lexo më shumë...

Drejtori i Sekretariatit mbanë takimin e radhës me administratorët e prokurorive

Prishtinë, 14 prill 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (…

Lexo më shumë...

Drejtori i Sekretariatit mbanë takimin e radhës me stafin

Prishtinë, 11 prill 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (…

Lexo më shumë...