244 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Aktivitetet

Departamenti i Teknologjisë Informative ka prezantuar SMIL-in

Prishtinë, 8 qershor 2018 – Në një takim me Komisionin për Administrimin e Prokurorive, Drejto…

Lexo më shumë...

Vizitë studimore në institucionet e drejtësisë së Francës

Prishtinë, 28 maj 2018 - Në kuadër të Projektit të Binjakëzimit të BE-së "F…

Lexo më shumë...

Punëtori për hartimin e dy udhëzimeve administrative

Prishtinë, 16 maj 2018 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim K…

Lexo më shumë...

Diskutohet planifikimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve

Prishtinë, 15 maj 2018 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, La…

Lexo më shumë...

Trajnim për menaxhim të punës në administratë

Prishtinë, 26 prill 2018 – Udhëheqësit e departamenteve dhe njësive tjera të Sekretariati…

Lexo më shumë...

Diskutohen prioritetet e Sekretariatit dhe Njësitit për 6 mujorin e parë të këtij viti

Prishtinë, 08 shkurt 2018 – Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur takim t…

Lexo më shumë...

Drejtori i Sekretariatit ka filluar vizitat nëpër prokurori

Prishtinë, 07 shkurt 2018 – Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi, i shoqëruar n…

Lexo më shumë...

Hartohen raportet e Punës së KPK-së dhe PSH-së për vitin 2017

Prishtinë, 07 shkurt 2018 – Një grup punues i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të K…

Lexo më shumë...

Takim i përbashkët i udhëheqësve të departamenteve të Sekretariatit dhe administratorëve të prokurorive

Prishtinë, 26 janar 2018 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim…

Lexo më shumë...

Diskutohet Plani i Punës për muajin janar

Prishtinë, 15 janar 2018 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, …

Lexo më shumë...

Tryezë pune rreth planifikimit për vitin 2018

Prishtinë, 22 dhjetor 2017 – Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka organizuar try…

Lexo më shumë...

Punëtori për procedurat standarde të veprimit

Prishtinë, 30 nëntor 2017 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (…

Lexo më shumë...

Takimi i përbashkët i udhëheqësve të departamenteve të Sekretariatit dhe administratorëve të prokurorive

Prishtinë, 21 nëntor 2017 – Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi ka mbajtur tak…

Lexo më shumë...

Punëtori për listim të dokumenteve të klasifikuara

Prishtinë, 31 tetor 2017 – Një grup punues i sistemit prokurorial të Kosovës kanë marr&eu…

Lexo më shumë...

Drejtori Krasniqi ka mbajtur takimin e radhës me stafin e Sekretariatit dhe Njësitit

Prishtinë, 20 tetor 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, …

Lexo më shumë...

Trajnim dy ditorë për stafin e Sekretariatit dhe Njësitit të KPK-së

Prishtinë, 10 tetor 2017 – Stafi i Sekretariatit dhe Njësitit për Shqyrtimin e Performancës s&…

Lexo më shumë...

Janë diskutuar përvojat evropiane për planifikim strategjik të burimeve njerëzore

Prishtinë, 28 shtator 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës…

Lexo më shumë...

Takimi i përbashkët i stafit të Sekretariatit dhe Njësitit të KPK-së

Prishtinë, 06 shtator 2017 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavd…

Lexo më shumë...

Mbahet takim i përbashkët i njësive të KPK-së dhe administratorëve të prokurorive

Prishtinë, 08 gusht 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (…

Lexo më shumë...

Avancimi i performancës në administrimin e sistemit prokurorial

Prishtinë, 1 qershor 2017 - Këshilli Prokurorial i Kosovës në bashkëpunim me Akademinë e D…

Lexo më shumë...

Diskutohet planifikimi buxhetor për njësitë organizative të sistemit prokurorial

Prishtinë, 26 maj 2017 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim K…

Lexo më shumë...

Drejtori i Sekretariatit mbanë takimin e radhës me administratorët e prokurorive

Prishtinë, 14 prill 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (…

Lexo më shumë...

Drejtori i Sekretariatit mbanë takimin e radhës me stafin

Prishtinë, 11 prill 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (…

Lexo më shumë...