1560 - Single_activities | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Trajnim dy ditorë për stafin e Sekretariatit dhe Njësitit të KPK-së

Prishtinë, 10 tetor 2017 – Stafi i Sekretariatit dhe Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorëve të Këshillit Prokuororial të Kosovës kanë marrë pjesë në trajnimin dy ditorë me temë: “Menaxhimi i punës dhe kohës në zyre dhe ngritja e nivelit të komunikimin duke përdorur pajisjet e TI-së”.

Objektiv i këtij trajnimi ka qenë përfitimi i përvojave në mënyrën e planifikimit dhe menaxhimit të punës bazuar në objektivat e Departamentit dhe përdorimi i mjeteve/pajisjeve për të ngritur nivelin e komunikimit elektronik për stafin.

Gjatë trajnimi janë prezantuar tema të ndryshme që lidhen me punën e Sekretariatit dhe Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorëve të Këshillit Prokuororial të Kosovës.

Prapa