1612 - Single_activities | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Punëtori për procedurat standarde të veprimit

Prishtinë, 30 nëntor 2017 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe udhëheqësit e njësive të sekretariatit kanë qenë pjesë e një punëtorie lidhur me hartimin e procedurave standarde të veprimit.

Gjatë kësaj punëtorie pjesëmarrësit kanë bërë hartimin e procedurave standarde të veprimit për të gjitha njësit e Sekretariatit të KPK-së.

Hartimi i procedurave standarde të veprimit është bërë për buxhet e financa, shërbime të përgjithshme, prokurim, personel dhe teknologji informative.

 

 

Prapa