1662 - Single_activities | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Diskutohet Plani i Punës për muajin janar

Prishtinë, 15 janar 2018 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, në kuadër të takimeve të rregullta, ka mbajtur takim me udhëheqësit e departamenteve të Sekretariatit.

Qëllimi i këtij takimi ishte caktimi i prioriteteve javor dhe mujor, me fokus zbatimin e Planit të Punës për muajin janar dhe për rekrutimin e stafit.

Është diskutuar edhe për punët në koordinimin e projekteve me donatorë dhe ngritjen e kapaciteteve të stafit.

 

Prapa