1693 - Single_activities | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Hartohen raportet e Punës së KPK-së dhe PSH-së për vitin 2017

Prishtinë, 07 shkurt 2018 – Një grup punues i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës i caktuar nga drejtori i këtij sekretariati, Lavdim Krasniqi, kanë punuar në hartimin e raporteve të Punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit për vitin 2017.

Në fillim të punës në hartimin e dy raporteve të lartcekura, është diskutuar lidhur me objektivat e realizuara nga KPK dhe PSH gjatë vitit 2017.

Me tej, grupi punues pasi ka caktuar strukturën e raporteve, ka vazhduar punën në finalizimin e tyre.

 

 

Prapa