Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Završen je proces intervjuisanja kandidata za državne tužioce

Priština, 9 mart 2019 – Tužilački Savet Kosova je završio fazu intervjuisanja pedeset kadnidata u okviru procesa rekutiranja deset tužilava na nivou osnovnih tužilaštva, intervjui koji su započeli 25 februara 2019 i završeni su 8 marta 2019 godine. Komisija za Regrutovanje Tužilaca ocenila da je interesovanj…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predsedavajuči TSK-a dočekao šeficu Sektora za Vladavinu Zakona iz Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva

Priština, 11 februar 2019 -  Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, dočekao na jednom sastanku šeficu Sektora za Vladavinu Zakona iz Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, Jennifer Blakeney. Predsedavajuči u početku zahvalio se predstavnici Sektora za Vladavinu Zakona iz Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva za poset…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predsedavajuči Hyseni boravi u službenoj poseti u Italiji

Bolzano/Priština, 7 januar 2019 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, glavni tužioci, članovi TSK i Sudskog Saveta Kosova borave u jednoj poseti u provinciji Bolzano u Italiji, koja se poseta podržava od Projekta Bližnjenja EZ za povećanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti u sudskom i tužilačkom …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predsedavajuči Tužilačkog Saveta dočekao predsednika Advokatske Komore Kosova

Priština 29 januar 2019 –Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, g. Bahri Hyseni dočekao na jednom sastanku predsednika Advokatske Komore Kosova, g. Osman Havolli. Cilj sastanka  bilo je povećanje nivoa saradnje u oblasti vladavine zakona, identifikovanje zajedničkih pitanja i tretiranje problema sa kojim se suočavaj…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predsedavajuči Tužilačkog Saveta i Glavni Državni Tužilac posetili Specijalno Tužilaštvo

Priština 29 januar 2019 –Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, zajedno sa Glavnim Državnim Tužiocem, Aleksander Lumezi, izvršili su jednu radnu posetu u Specijalnom Tužilaštvu Republike Kosova (STRK). Tokom boravka u ovo tužilaštvo, Predsedavajuči TSK-a i Glavni Državni Tužilac upoz…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Nastavlja se rad u organizaciji Godišnje konferencije tužilaca

Priština, 29 januar 2019 – Radna grupa za organizaciju “Godišnje konferencije tužilaca”, koju predsedavao tužilac iz Kancelarije Glavnog državnog tužioca, Besim Kelmendi, održala redovni sastanak za analizu odvijenih aktivnosti u vezi njenog organizovanja. Na ovom sastanku su ocenjeni radovi koji su vrše…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Razmatra se finansijski izveštaj za 2018 godinu

Priština, 29 januar 2019 – Komisija za Budžet, Finansije i Osoblje predvođena od upravo imenovane predsedavajuče, članica TSK-a, Dëshirë Jusaj, održala danas svoj redovni sastanak. Članovi Komisije su razmatrali i diskutovali za Finansijski Izveštaj za 2018 godinu, za budžet 2019 godine i određivanju prioritet…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prava

Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prava (Odbor)   21. novembar 2018. godine - 10.00 -12.00 č.   Sedište EULEX-a Sala za sastanke 104/105, sprat I   ZAJEDNIČKI ZAKLJUČCI     Gđa Alexandra Papadopoulou (šefica Misije, EULEX) Gđa Nataliya Apostolova (šefica Kancelarije EU /specij…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Bahri Hyseni izabran za novog Predsedavajučeg Tužilačkog Saveta Kosova

  Priština, 14 januar 2019 – Na 160-om održanom sastanku TSK-a, kojeg predsedavao na okončanju svog mandata, g. Bljerim Isufaj, učestvovali su članovi Saveta i medije, na kojem su usvojene  predviđene tačke današnjeg dnevnog reda. Među centralnim tačkama ovog sastanka bilo je i procesuiranje izbora novog pred…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Sekretarijat TSK-a okončao radne planove organizacionih jedinica za 2019 godinu

Priština, 10 januar 2019 – Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, g.  Lavdim Krasniqi, održao dve radne diskusije za radne planove 2019 godine, u kojima su učestvovali rukovodioci organizacionih jedinica STSK-a i administratori svih tužilaštva. G. Lavdim Krasniqi, ovom prilikom je naveo da radni planovi za 2…

Pročitaj više
13 Prill, 2017