Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Lideri TSK-a i SSK se sastali sa donatorima Projekta SMIL

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Analiziraju se realizovane posete u 4 Osnovna Tužilaštva

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Diskutuje se pregled podzakonskih akata

Priština, 13 juni 2018 – Komisija za Normativna Pitanaj Tužilačkog Saveta Kosova održala zajednički sastanak sa stalnim komisijama TSK-a, gde je diskutovano o ponovnom pregledu podzakonskih akata tužilačkog sistema Kosova. Tokom ovog susreta članovi komisija su se usaglasili da podzakonska akta koja su predviđena za ponovni pr…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Pozitivna performansa u tretiranju predmeta korupcije

Priština, 31 maj 2018 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj, danas je učestvovao u radnom stolu kojeg je organizovala  Levizja Fol pod nazivom:  “Performansa sudstva i tužilaštva u borbi protiv korupcije za 2017 godinu”. Tokom ovog radnog stola, predsedavajući Isufaj naveo je da ve…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Sastanak Zajedničkog odbora za koordinaciju vladavine prava održan u Prištini

Priština, 29 maja 2018 - Danas je šefica Kancelarije EU/ SPEU, Natalija Apostolova, šefica misije EULEKS-a na Kosovu, Aleksandra Papadopulu, ministar pravde Abelard Tahiri, zajedno sa predsedavajućim Sudskog saveta Kosova, Nehat Idrizi i predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bljerim Isufaj, održali su sastanak Zajednič…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Diskutira se prvi budžetski zahtev za 2019 godinu

Priština, 29.05.2018 – Komisija za Budžet, Finansije i Osoblje Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) održala redovni sastanak. Tokom ovog sastanka diskutirao se prvi budžetski zahtev za 2019 godinu, kao i prethodne procene za 2020-2021 godinu. Budžetski zahtev za povečanje broja radnika i za kategoriju plata  i dnevnica bile su …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Diskutuje se nacrt sporazuma TSK - UP

Priština, 10 maj 2018 – Komisija za Normativna pitanja Tužilačkog Saveta Kosova, održala redovni sastanak gde je diskutovala i obradila nacrt – Sporazuma Saradnje između Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) i Univerziteta u Prištini (UP). Komisija, pošto je analizirala nacrt sporazuma saradnje između Tužilačkog …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Norveški ambasador podržava sistem pravde na Kosovo

Priština, 11 April 2018 – Predsedavajuči Tužilačkog  Saveta Kosova (TSK), Bljerim Isufaj i predsedavajuči Sudskog Saveta Kosova (SSK), Nehat Idrizi na jednom zajedničkom susretu dočekali ambasadora Norveške na Kosovu, Per Strand Sjaastad. Predsedavajuči Isufaj i Idrizi izrazili zahvalnost ambasadoru Norveške …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Poglavari sistema pravde su održali zajednički sastanak

Priština, 22 mart 2018 – Poglavari institucija pravde Republike Kosova, odnosno, Predsedavajuči Sudskog Saveta Kosova, g. Nehat Idrizi, Predsednik Vrhovnog Suda g. Enver Peci, Glavni Državni Tužioc g. Aleksander Ljumezi, Ministar Pravde Abeljard Tahiri, Nacionalni Koordinator za Borbu protiv Korupcije, g. Rešat Milaku, Koordi…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Diskutuje se srednjoročni okvir rashoda za tužilački sistem

Pročitaj više
13 Prill, 2017