Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prava

Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prava (Odbor)   21. novembar 2018. godine - 10.00 -12.00 č.   Sedište EULEX-a Sala za sastanke 104/105, sprat I   ZAJEDNIČKI ZAKLJUČCI     Gđa Alexandra Papadopoulou (šefica Misije, EULEX) Gđa Nataliya Apostolova (šefica Kancelarije EU /specij…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Bahri Hyseni izabran za novog Predsedavajučeg Tužilačkog Saveta Kosova

  Priština, 14 januar 2019 – Na 160-om održanom sastanku TSK-a, kojeg predsedavao na okončanju svog mandata, g. Bljerim Isufaj, učestvovali su članovi Saveta i medije, na kojem su usvojene  predviđene tačke današnjeg dnevnog reda. Među centralnim tačkama ovog sastanka bilo je i procesuiranje izbora novog pred…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Sekretarijat TSK-a okončao radne planove organizacionih jedinica za 2019 godinu

Priština, 10 januar 2019 – Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, g.  Lavdim Krasniqi, održao dve radne diskusije za radne planove 2019 godine, u kojima su učestvovali rukovodioci organizacionih jedinica STSK-a i administratori svih tužilaštva. G. Lavdim Krasniqi, ovom prilikom je naveo da radni planovi za 2…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održan je redni sastanak Komisije za Normativna Pitanja

Priština, 12 decembar 2018 – Danas je održan redni sastanak Komisije za Normativna Pitanja u kojem su učestvovali članovi Komisije, predsedavajući Disciplinske Komisije, GlavniTužioci Osnovnog Tužilašta Gnjilana i Prizrena, predstavnici iz Američke Ambasade, Holandske Ambasade, civilno društvo i administracija Tuž…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Strateški Dijalog visokog nivoa u vezi nezakonite trgovine u Jugoistočnoj Evropi

Priština, 6 decembar 2018 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj i Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, Lavdim Krasniqi, učestvovali su u konferenciji na temu ‘Strateški Dijalog visokog nivoa u vezi nezakonite trgovine u Jugoistočnoj Evropi’, koja je održana u Sirakuzi u Italiji,…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Poslednje zasedanje Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

PRIŠTINA, 21. novembar 2018. god.– Šefica Misije EULEX Alexandra Papadopoulou bila je danas domaćin poslednjeg sastanka Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava (ZKOVP), u prostorijama EULEX-a. Sastanku su prisustvovali i ministar pravde Kosova, Abeljard Tahiri, predsednik Sudskog saveta Kosova (SSK), Nehat Idrizi…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Lideri TSK-a i SSK se sastali sa donatorima Projekta SMIL

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Analiziraju se realizovane posete u 4 Osnovna Tužilaštva

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Diskutuje se pregled podzakonskih akata

Priština, 13 juni 2018 – Komisija za Normativna Pitanaj Tužilačkog Saveta Kosova održala zajednički sastanak sa stalnim komisijama TSK-a, gde je diskutovano o ponovnom pregledu podzakonskih akata tužilačkog sistema Kosova. Tokom ovog susreta članovi komisija su se usaglasili da podzakonska akta koja su predviđena za ponovni pr…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Pozitivna performansa u tretiranju predmeta korupcije

Priština, 31 maj 2018 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj, danas je učestvovao u radnom stolu kojeg je organizovala  Levizja Fol pod nazivom:  “Performansa sudstva i tužilaštva u borbi protiv korupcije za 2017 godinu”. Tokom ovog radnog stola, predsedavajući Isufaj naveo je da ve…

Pročitaj više
13 Prill, 2017