197 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Odluka Br.1604.2016 - Šučuri Sulja, Glavni Tužilac u Osnovno Tužilaštvo u Mitrovici, imenjuje se još za jedan (1) dodatni mandat u trajanju od četiri (4) godine za Glavnog Tužioca u Osnovno Tužilaštvo u Mitrovici
Odluka Br.1603.2016 - Jetiš Maloku, Glavni Tužilac u Osnovno Tužilaštvo u Gnjilane, imenjuje se još za jedan (1) dodatni mandat u trajanju od četiri (4) godine za Glavnog Tužioca u Osnovno Tužilaštvo u Gnjilane.
Odluka Br.1602.2016 - Imer Beka, Glavni Tužilac u Osnovno Tužilaštvo u Prištini, imenjuje se još za jedan (1) dodatni mandat u trajanju od četiri (4) godine za Glavnog Tužioca u Osnovno Tužilaštvo u Prištini
Odluka Br.1601.2016 - Admir Šalja,Tužilac u Specijalnom Tužilaštvu Republike Kosova, imenuje se za Glavnog Tužioca u Osnovno Tužilaštvo u Prizrenu.
Odluka Br.1600.2016 – Agim Kurmehaj,Tužilac u OsnovnoTužilaštvo u Peci, imenuje se za Glavnog Tužioca u Osnovno Tužilaštvo u Peći.
Odluka Br.1599.2016 - Ali Selimaj, tužilac u OsnovnoTužilaštvo Djakovici, imenuje se za Glavnog Tužioca u Osnovno Tužilaštvo u Djakovici.
Odluka Br.1598.2016 - Šukri Jašari, Tužilac u OsnovnoTužilaštvo u Uroševcu, imenuje se za Glavnog Tužioca u Osnovno Tužilaštvo u Uroševcu
Odluka Br.1597.2016 - Ikramije Bojadjiu, član Komisije za Procenu Učinka Tužilaca, rasporedjuje se za obavljanje stalnih poslova u okviru ove Komisije, od 1. januara 2017. do 31. decembra 2018
Odluku Br.1320.2016 - Valdrin Krasnici imenuje se za Službenika za Pristup Javnim Dokumentima Tužilačkog Sistema Kosova
Odluka Br.1244.2016 - Osniva se Radna Grupa za nadgledavanje i ocenjivanje implementacije Strateškog Plana 2016-2018 Tužilačkog Saveta Kosova, u sledećem sastavu
Odluka Br.1243.2016 - Osvajanje se Akcioni Plan Strateškog Plana 2016-2018 Tužilačkog Saveta Kosova.
Odluka Br.1241.2016 - Usvaja se Pravilnik Br. 082016 o Imenovanju Glavnih Tužilaca
Odluka Br. 1190.2016 - clan Tužilačkog Saveta Kosova, tužilac Arben Ismaili bira se za Predsedavajućeg Disciplinske Komisije.
Odluka Br. 1189.2016 - usvaja se zahtev tužioca Idain Smailji za oslobađanje sa funkcije predsedavajućeg Disciplinske Komisije.
Odluka Br. 1188.2016 - usvaja se Izveštaj među-institucionalnog Pratećeg Mehanizma za usklađenje statističkih podataka za karaktertistična krivična dela, za period januar - jun 2016.godine
Odluka Br.1144.2016 - Hadži Derguti, tužilac u Apelaciono Tužilaštva imenjuje se za Glavnog Tužioca Apelacionog Tužilaštva
Odluka Br.1143.201 - G-din Rešat Milaku tužilac u Specijalnom Tužilaštvu Republike Kosova, imenuje se za Glavnog Tužioca Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova.
Odluka Br.1142.2016 - G-đa Ismije Madžuni, Zvaničnik za Procenu i Verifikaciju Učinka Tužilaca, imenuje se za Koordinatora za Imenovanje, Premeštaj i Unapređenje Državnih Tužilaca.
Odluka Br.1141.2016 - Usvaja se tro (3) mesećni Izveštaj april - juni 2016. o aktivnostima i preporukama Nacionalnog Koordinatora za Borbu protiv Privrednog Kriminala.
Odluka Br.1131.2016 - Usvaja se Izveštaj Komisije za Premeštaj i Unapređenje Državnih Tužilaca,sa listom predloženih za premeštaj i unapređenje kako sledi
Odluka Br.845.2016 - Ali Selimaj tužiocu u Osnovnom Tužilaštvu u Djakovici produžava se Mandat Vršioca Dužnosti Glavnog tužioca Osnovnog Tužilaštva u Djakovici do 31 decembra 2016
Odluka Br.844.2016 - usvaja se Izveštaj Grupe Stručnjaka u vezi o predlogu za stvaranje izmenu i dopunu relevantnog pravnog okvira za sprovodjenje sistema o informativnom predmetima SMIL
Odluka Br.843.2016 - usvaja se zahtev tužioca Osnovnog Tužilaštva u Prištini, g. Enver Krasniqi, g. Rafet Halimi i g. Shkelzen Ibrahimi, za pohadjanje post-diplomskih studija u Sjedinim Američkim Državama
Odluka Br.805.2016 - za odredjivanje jednaist 11 pozicija za unapredjenje tužilaca u Tužilaštvima Republike Kosova
Odluka Br.804.2016 - izmeni se Odluka TSK Br.395 2015 Tužilačkog Saveta Kosova.
Odluka Br.803.2016 - Valdrin Krasniqi, Pravni Službenik u Sekretarijatu Tužilaćkog Saveta Kosova određuje se za sekretara Komisije za Normativna Pitanja Tužilačkog Saveta Kosova
Odluka Br.802.2016 - usvaja se Godišnji Izveštaj za 2015 godinu o oktivnostima i preporukama Nacionalnog Kordinatora u borbi privrednog kriminala dopunom predloženih izmena.
Odluka Br.801.2016 - Arben Ismaili tužilac u Osnovnom Tužilaštvu u Gnjilanu, određuje se kao kontakt tačka u slučajema koje se odnose o pretnjama nad tužiocima
Odluka Br. 676.2016 - Abdurrahim Islami, stalno imenovani državni tužilac u Odeljenju za teška krivična dela u Prištini , privremeno premešten u Specijalno tužilaštvo Kosova
Odluka Br. 668.2016 - Lavdim Krasniqi, direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova, imenjuje se za vršioca dužnosti direkcije Jedinice Saveta za razmatranje efikasnosti tužilaca
Odlika Br. 667.2016 - preinačuje se odluka TSK br 1592015 Tužilaškog saveta Kosova
Odluka Br. 666.2016 - se komisija za razmatranje aplikacija za glavne tužioce
Odluka Br. 665.2016 - usvaja se Analitički izveštaj za godine 2013, 2014 dhe 2015, za krivična dela karakteristična za prateće mehanizme
Odluka Br. 664.2016 - usvaja SE Pravilnik br 06 2016 o Javnoj Komunikaciji
Odluka Br. 663.2016 - usvaja se pravilnik Br. 05.2016 Međuvezne jedinice za prisluškivanje.
Odluka Br. 644.2016 - produžava se rok za podnošenje prijava za transfer i unapređenje državnih tužilaca
Odluka - Br.428.2016 - Odbije se produ?avanje prakse
Odluka - Br.426.2016 - Usvaja se izve?taj Komisije za civilno dru?tvu 2016
Odluka - Br.425.2016 - O odbijanju zahteva advokata Ethem Rogova
Odluka - Br.424.2016 - Osniva se grupa stru?njaka za TIK. SMIL
Odluka - Br.423.2016 - Osniva se radna grupa i grupa stru?njaka za TIK SMIL
Odluka - Br.422.2016 - Za odre?ivanje Ali Selimaj VD Glavni Tu?ilac OT ?akovica
Odluka - Br.420.2016 - Usvaja se Pravilnik za transferovanje i unapre?enje
Odluka - Br.321.2016 - Osniva se Komisija za Ponovno Razmatranje
Odluka - Br.320.2016 - G. Lavdim Krasniqi Direktor STSK odre?uje se Administrator za Regrutaciju i Ispit
Odluka - Br.319.2016 - Usvaja se Izjava za razmatranje slu?aja o sumnji za pretnju tužioca iz Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova.
Odluka - Br.318.2016 - Osniva se Komisija za Imenovanje Državnih Tužilaca
Odluka - Br.317.2016 - Za odre?ivanje dvadeset i dve (22) pozicije za tužioce u Opštim Departmanima Osnovnih Tužilaštva
Odluka -Br.292.2016 - Zavr?avanje mandata g. Suad Kuraja tu?ilac u Specijalnom Tu?ila?tvu Republike Kosova
Odluka - Br.291.2016 - Usvaja se ostavka g. Basri Morina tužilac u OT u Prištini.
Odluka - Br.288.2016 - Usvaja se zahtev Glavnog Tužioca OT u Prištini za odre?ivanje odgovornih tužilaca u Departmanima
Odluka - Br.172.2016 - G.Lavdim Krasniqi imenuje se za Direktora Sekretarijata TSK-a.