191 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Radica Milić - Članovi

Radica Milic

Datum rodjenja: 06.02.1976.

Mesto rodjenja: Tutin, Srbija

Adresa: Mitrovica,Sutjeska

Porodicni status: udata, majka dvoje dece

Diplomirala na pravnom fakultetu u Kragujevcu 30.05.2002.god.

Pravosudni ispit polozila 2004.godine

Master akademske studije prava zavrsila 2012.god.

Clan tuzilackog saveta od 2016.god.

Sada:Drzavni tuzilac u osnovnom tuzilastvu u Mitrovici-opsti departament

Radno iskustvo:

Pripravnicki staz zavrsila u Opstinskom sudu u Leposavicu

Strucni saradnik u Opstinskom javnom tuzilastvu u Mitrovici od 2004-2006

Imenovana za opstinskog javnog  tuzioca u Mitrovici novembra 2006.god. 

Reimenovana dekretom 02.10.2010.god.za opstinskog javnog tuzioca   

Od 2010-2012.god.clan Upravnog odbora Kosovskog Instituta za pravosudje  

Treninzi i obuka:

Trajno pravno obrazovanje u Mitrovici 2003.god.u organizaciji Pravnog centra Kosova

Ilegalna seca suma 2007.god.ILEA Budimpesta

Trial Advocacy Traing ,april 6-8 2009.u organizaciji NITA

Utaja poreza i krivicno gonjenje krivicnih dela utaje poreza ,05-06 maj 2009,KIP

Tuzilacka istraga u kompleksnim slucajevima , u organizaciji ICITAP

Trening o o trgovini ljudima,drogi i javnoj korupciji ,u organizaciji ICITAP

Cross Examination training,Pristina

Nasilje u porodici,28-29 maj,Agencija za ravnoptavnost polova

Zagadjenje zivotne sredine,ILEA Budimpesta,novembar 2015