66 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Bahri Hyseni - Tužlacki Savet Kosova Predsednik

BAHRI HYSENI 

Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova

 

Lični podaci:

10\06\1969

 

Mesto rođenja:

Donja Bitina, Opština Štrpce

 

Porodično stanje:

Oženjen, četvoro dece

 

Obrazovanje:

Pravni fakultet, Priština

Pravosudni ispit, Priština

Ispiti za sudiju i tužioca sa reformama, 2009-2010, Priština

 

Posdiplomske studije:

Regionalni Centar za Političke i Diplomatske studije, Tirana

Master Međunarodnih Odnosa i Diplomatije

Doktor Pravnih Nauka u Krivičnom smeru u Evropskom Univerzitetu u Tirani, Tirana

 

Radno iskustvo:

Predsednik Opštine Štrpce

Član Sudskog Saveta Kosova od 11 februara 2008

Državni tužilac u Osnovnom Tužilaštvu od decembra 2012 u Uroševcu

Član Komisije za Normativna Akta u Tužilačkom Savetu Kosova, 2013-2018

Član Tužilačkog Saveta i Predsedavajuči Komisije za Normativna Pitanja, 2016-2018

Trener u Akademiji Pravde–  i dalje, Prishtinë

Predavač na Evropskom Koledžu  “Juridica” od 5 septembra 2011 – i dalje, Priština

Predavač na Koledžu “Gjilani”, Gnjilane

Spoljni Pravni Stručnjak u Ministarstvo Pravde, 2012, Priština

Poslanik Skupštine Kosova u Trečem Sazivu (2007-2011), Priština

 

Funkcije u Skupštini Kosova i Vladi Kosova:

Predsednik Komisije za Zakonodavstvo i Pravna Pitanja u Skupštini Kosova

Stalni sekretar u Ministarstvu Javnih Službi u Vladi Kosova, 6 novembar 2002 - 11 novembar 2005

 

Publikacije:

 1. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.5, No 19 August, 2014, ISSN 2039-9340, MCSER Publishing, Rome- Italy. Subject: “Nature of Certain Criminal Acts against the Property, foreseen by the Kosovo Legislation Overviewed by Material Target”;
 2. International Journal of Academic Research and Reflection (IJARR) ISSN 2309-0405, Birmingham United Kingdom. Subject: “Corruption and Fraud As Forms of Economic Crime and as an Impediment to Economic Development In Kosovo”;
 3. Naučni časopis “Juridica”, Evropski Koledž K.D.U.34, Priština, 2013, tema: “Krivično delo koje se povezuje sa fiskalnom evazijom u oblasti carine-izbegavanje prevarom od obaveznih isplata”.
 4. Illyria International Review, ISSN 2192-7081, Pristine, 2011. Subject: “The influence of March 2004 events in the resolution of the final status of Kosovo”;
 5. Naučno pravni časopis “Justicia”, Sudski institut Kosova, viti 2012, br. 4, Priština, tema sa koautorom: “Markat tregtare”;
 6. International Conference Lumen 2014, 10-12 April, Lasi Romania, subject: “Comparative Aspects of Criminal Legislation for Criminal Offenses in the Field of Economy in Kosovo and some European Countries”, publication in Procedia Social and Behavioral Sciences, volume 149, 5 september 2014, ISSN 1877-0428;
 7. International Academic Conference in Czech Institute of Academic Education z.s, Prague, Czech Republic. Subject: “Nature Of Certain Criminal Acts against the Economy in the area of customs by Kosovo legislation -  particular overvieewed by material target;
 8. International Scientific Conference “100 Years of Justice and Doctrine”, 9 May 2013, in Tirana, Albania. Tema sa koautorom: “Development of Penal and procedural Legislation Prior and After The Declaration of Kosovo Independence”;
 9. Međudržavna konferencija o privrednom kriminalu održanaKonferenca  14-16 oktobar 2013, Haga- Holandija. Tema: ”Kršenje prava intelektualne svojine”;
 10. Međunarodna naučna konferencija: “Pravna država i demokratija, Državni Univerzitet u Tetovu, 2014, tema: “Priroda nekih krivičnih dela u ekonomskoj-finansijkoj oblasti po materijalnom objektu;
 11. Međunarodna naučna konferencija: “Visoko obrazovanje, masivizacija i izazovi u pravcu evropske integracije”, 26-27 oktobar, Evropski Univerzitet u Tirani, 2012. Tema: “Development of education in Kosovo and Albania followed with legal infrastructure, comparative aspects, challenges and problems”, publikuar në Educatio 2 Vol 2, No.2/ June 2013, ISSN 2305-6614.

Obuke:
 

10-17 januar i 28 juni-4 juli 2004: Obuka za EZ u Evropskom  Koledžu, Natolin i Varšava


20-24 oktobar 2003: Administriranje ljudskih resursa u Bečkoj Diplomatskoj Akademiji; Beč;

1-4 decembar 2003: Administriranje u javnom sektoru, Estonija;

16-20 juli 2003: Obuka o skrivenim sposobnostima i organizacijama administriranja, modul 4, Fakultet Javne Administracije, Lubljana, Slovenija;

19-23 maj 2003: Obuka za izradu politika, modul 3, Fakultet Javne Administracije, Lubljana, Slovenija;

24-28 februar 2003: Seminar za stalne sekretare Vlade Kosova, Scuola Superiore dell Amministrazione, Rim.

2 april-8 juni 2007: Razvoj materijala interaktivne obuke, komunikacije sa učeščem, dinamična radionica, moderni ljudski resursi i administriranje (Nazin kvalifikacije iz Programa “Human Resources Managment”, kojom prilikom je stečena titula  trener trenera civilne službe).

E-mail: bahri.hyseni@rks-psh.org

Tel.fix: +383 (0) 38 200 17 504

Adresa: Ul. “Luan Haradinaj”

Zgrada Državnog Tužilaštva