83 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vodič za članove komisije u vezi sa članovima 13 i 14 Uredbe o imenovanju glavnog državnog tužioca i glavnih tužilaca
Izveštaj o precesu ispita za tužioce za 2017 godisnje
Izvestaj o procesu regrutacije i ispita kandidata za tužioce 2016