244 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Aktivitetet

Studijska poseta u institucijama pravde u Francuskoj

Priština, 28 maj 2018 – U okviru Projekta Bližnjenja EZ-a “Ojačanje efikasnosti, polaganje računa …

Lexo më shumë...

Radionica za izradu dvaju administrativnih uputstva

Priština, 16 maj 2018 – Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, Ljavdim Krasnići sa rukovodioci…

Lexo më shumë...

Diskutuje se planiranje Srednjoročnog Okvira Troškova

Priština, 15 maj 2018 – Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, Ljavdim Krasnići sa rukovodioci…

Lexo më shumë...

Obuka za upravljanje radom u administraciji

Priština, 26 April 2018 – Rukovodioci departmana i ostalih jedinica sekretarijata, Jedinice Tužilačkog Sa…

Lexo më shumë...

Izrađuju se Radni Izveštaji TSK-a i DT-a za 2017 godinu

Priština, 07 februar 2018 – Jedna radna grupa Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova koja je određena od…

Lexo më shumë...

Zajednički sastanak rukovodilaca departamana Sekretarijata i administratora tužilaštva

Priština, 26 januar 2018 – Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, Lavdim Krasniqi, održao je z…

Lexo më shumë...

Radionica za akcionim standardnim procedurama

Priština, 30 novembar 2017 – Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) i rukovodioci jedinica…

Lexo më shumë...

Diskutovana su evropska iskustva za strateško planiranje ljudskih resursa

Priština, 28 oktobar 2017 – Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, Lavdim Krasniqi, sastao se s…

Lexo më shumë...

Održan je zajednički sastanak jedinica TSK-a i administratori tužilastva

Priština, 8 avgust 2017 - Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Lavdim Krasniqi, održao je za…

Lexo më shumë...