1536 - Single_activities | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Diskutovana su evropska iskustva za strateško planiranje ljudskih resursa

Priština, 28 oktobar 2017 – Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, Lavdim Krasniqi, sastao se sa Chiara Maria Paolucci i Jacquemine Benhamou, stručnjak Projekta za Bratimljenje EU "jačanje efikasnosti, odgovornost i transparentnosti Sudskog i Tužilačkog sistema na Kosovu”.

Na ovom sastanku razgovarano je o strateškom planiranju ljudskih resursa u tužilačkom sistemu Republike Kosova.

U vezi strateškog planiranja ljudskih resursa  u tužilakom sistemu Kosova govorio je direktor Krasniqi, koji je prezentirao planiranje regrutacije, sistematizacije i raspoređivanja radnih mesta i administrativnog osoblja u tužilačkom sistemu.

Sa druge strane, stručnjaci gore navedenog projetka prešentirali su iskustva zemalja EU u pogledu strateškog planiranja ljudskih resursa.

Nazad