1225 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Održana je redna sednica Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 01 februar 2017 – Održana je stodvadesetiosma sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), kojom je rukovodio predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj.

Tokom ove sednice članovi Tužilačkog Saveta Kosova usvojili su izveštaj Nadzorne Komisije za Suzbijanje Korupcije i Ekonomskog Kriminala, uključujući sekvestrovanje i konfiskovanje, uz predlozima i preporukama koje su dali njegovi članovi.

Takoće, tokom ove sednice članovi TSK-a, osnivali su Komisiju za transferovanje i unapređenje tužilaca u Departmanu za Teška Krivična Dela Osnovnog Tužilaštva u Prištini i Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova. Predsedavajući ove komisije biće, Glavni Državni Tužilac,  Aleksandër Lumezi, dok su kao članovi određeni, Haxhi Sinanaj i Xhevdet Bislimi.

Danas takođe, članovi TSK-a su usvojili zahtev EULEX-a za usvajanje tužioca Ewa Anita Korpi, da služi kao tužilac EULEX-a.

Članovi KPK-a, vršili su dopunu Komisije za Vrednovanje Performanse Tužilaca sa rezervnim Članovima.

Na kraju sednice članovi TSK-a odobrili su tranferovanje tužioca Sylë Hoxha, iz Osnovnog Tužilaštva Prizrena u Specijalnom Tužilaštvu Republike Kosova za šest meseci.