1237 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Radna Poseta u Federalnoj Republici Nemačke

Priština, 16 februar 2017 - Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova Blerim Isufaj od 14 do 16 februara učestvovao je u jedoj radnoj poseti u Federalnoj Republici Nemačke. Ova poseta je organizovana od strane Kosovskog Instituta za Pravosuđe uz podršku Projekta Bratimljenja ‘’Dalja podrška reforme pravnog orbazovanja “ (projekat finansiran od Kancelarije EU).

Glavni cilj ove posete je bio upoznavanje iz bliza načina funkcionisanja regionalnih akademija i nemačke federalne akademije, za obučavanje tužilaca i sudija u cilju podržavanja procesa transformiranja Kosovskog Instituta za Pravosuđe u Pravnoj Akademiji.

U okviru ove posete realizovani su susreti u Federalnoj Akademiji obučavanja sudija i tužilaca, u Pravnoj Akademiji za Berlinski Region i Brandenburg kao i u Ministarstvu Pravde ovih regiona. Glavne teme diskusije u ovim susretima bile su: Prijemni ispiti kandidata za tužioce i sudije, početna obuka kandidata za tužioce i sudije, stalna obuka tužilaca, sudija i administrativnog osoblja sudova i tužilaštva, uključujući ocenjivanje potreba za obuke, izbor trenera i metodologiju obuke. Deo ove posete bili su i susreti u Kancelariji Glavnog Tužioca i u Apelacionom Sudu u Berlinu gde je diskutovano o regrutovanju ljudskih resursa u posebnosti regrutovanju novih tužilaca i sudija.

Učesnici i ovoj poseti bili su i Glavni Državni Tužilac, Predsednik Vrhovnog Suda Kosova, Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova, Predsednik Upravnog Odbora Kosovskog Instituta za Pravosuđe, Predsednik Osnovnog Suda u Đakovici, Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta i V.D. Direktor Kosovskog Instituta za Pravosuđe.