1276 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Radni sastanak Tužilačkog Saveta Kosova, Sudskog Saveta Kosova i Pravosudne Akademije

Tirana, 31 mart 2017 – Tužilački Savet Kosova zajedno sa Sudskim Savetom Kosova i Pravosudnom Akademijom učestvovali su u jednom radnom sastanku gde su subile diskutovane teme od zajedničkog interesa. Ovaj sastanak je održan u Tirani pod organizacijom Programa Ujedninjenih Nacija za Razvoj (UNDP).

Tokom ovog sastanka učesnici su razmenili institucionalna iskustva na temama od zajedničkog interesa, u cilju podizanja efikasiteta i efektivnosti njihovog rada.

Među tretiranih u ovom sastanku tema bile su: regrutovanje, ocenjivanje performanse i disiplinovanje tužilaca. Takođe je diskutovano i u vezi podizanja kapaciteta u sudstvu i tužilaštvu, doneseni noviteti iz novo odobrenog kao i pitanje ekspertize i upravljanja sudovima i tužilaštvima.

Diskusije radionice su odvijene putem razmene obostranih iskustva Tužilačkog Saveta, Sudskog Saveta i Pravosudne Akademije gde fokuse diskusije je bio u izazovima koji se pojavili tokom njihovog svakodnevnog rada.

Na kraju sastanka o svim diskutovanim temama postignuti su zajednički zaključci u sa ciljem da se preko međuinstitucionalne saradnje postigne sprovođenje ustavnog i pravnog mandata.