1304 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Predesdavajući Isufaj sastao se sa partnerima koji su podržavali tužilačk sistem

Priština, 24 april 2017 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Blerim Isufaj, danas je sastao u jednom koordinacionom sastanku sve međunarodne donatore/partnere tužilačkog sistema Kosova.

U ovom koordinacionom sastanku učestvovali su predstvanici iz Američke, Engleske, Holandske Ambasade, Kancelarije EU, EULEX-a, UNDP-a, Projekta Bratimljenja, GIZ-a, Projekta EULER II, Projekta WINPRO III, PECK II itd.

U početku njegovog govora pred donatorima, predsedavajući Isufaj je naveo da sastanak ima za cilj intensifikovanje saradnje i upoznavanje sa postignućima, izazovima i ciljevima tužilačkog sistema Kosova. On je naveo da tužilački sistem Kosova je označio vidljivo unapređenje u brojnim oblastima svoje delatnosti, ali postoje neki izazovi sa kojima se i dalje suočava.

Na kraju svoh govora, predsedavajući Isufaj, cenio je stalnu pomoć koju pružaju međunarodni partneri za tužilački sistem, međutim predstvaljao je svoj stav u što boljem koordiniranju donacija, sa ciljem da koristi od tih budu što veči i stabilniji.    

Stoga, direktor Sekretarijata TSK-a, Lavdim Krasniqi, prezentirao je prioritete tužilačkog sistema. On je naveo da unapređenje sistema administrovanja, menadžovanja i odgovaranja, unapređenje vrednovanja performanse tužilaca, unapređenje sistema diciplinovanja tužilaca, stalne obuke za tužioce i administrativno osoblje, promovisanje poverenja javnosti u tužilačkom sistemu, podizanje domaće i međunarodne saradnje, itd, su neki od ključnih prioriteta tužilačkog sistema.

Sa druge strane, predstavnici partnerskih institucija, nakon što su ocenili organizovanje sastanka, izrazili su svoje stavove u vezi podrške koju pružaju za tužilački sistem, ali predstavljali su i mišljenja u vezi predstavljenih prioriteta od strane predstvanika tužilačkog sistema Kosova.

Na kraju sastanka, učesnici se složili da se slični sastanci organizuju češće u cilju boljeg koordiniranja zajedničkih aktivnosti.