1307 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Održana je redna sadenica Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 25 april 2017 – Održana je stotridesetidruga sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), pod vođstvom predsedavajućeg Tužilačkog Saveta, Blerim Isufaj.

Tokom ove sednice, članovi Tužilačkog Saveta sa devet (9) glasova ZA i jedan (1) protiv izabrali su zamenika predsedavajućeg TSK-a, tužioca, ujedno člana TSK-a, Arben Ismajli. Ismajli je u poziciji zamenika predsedavajućeg TSK-a izabran na trogodišnjem mandatu, dok njegov izbor stupa na snagu dana 27 aprila 2017.

Takođe, članovi TSK-a osnivali su Komisiju za razmatranje. Komisijom će rukovoditi Predsedavajući TSK-a, Blerim Isufaj. Kao članovi ove Komisije određeni su zamenik glavnog Državnog tužioca, Sevdije Morina i sa Apelacionog Tužilaštva, Xhevdet Bislimi. Međutim, rezervni članovi Komisije za razmatranje određeni su, član TSK-a, Deshire Jusaj i tužilac Apelacionog Tužilaštva, Sabri Ademi. Takođe, TSK je odlučio da se direktor Sekretarijata Lavdim Krasniqi, odredi za Administratora za Regrutovanje i Ispit o izboru 18 novih tužilaca.

Tokom današnje sednice, pred članovima TSK-a izveštavali su za tromesečni (3) period ove godine, zamenik glavnog tužioca Apelacionog Tužilaštva, Sabri Ademi, glavni tužilac Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova, Reshat Millaku. Danas su takođe izveštavali i glavni tužilac Osnovnog Tužilaštva u Mitrovici, Shyqri Syla, zamenik glavnog tužioca Osnovnog Tužilaštva u Đakovici, Ali Uka, glavni tužilac Osnovnog Tužilaštva u Peć, Agim Kurmehaj i glavni tužilac Osnovnog Tužilaštva u Uroševcu, Shukri Jashari, iuveštaji koji su usvojeni uz neke primedbe i predloge od strane članova TSK-a. Međutim u narednoj sednici je ostalo da izveštavaju i glavni tužioci Osnovnih Tužilaštva Prištine, Gnjilana i Prizrena.

Članova TSK-a takođe tokom ove sednice ovlastili su Predsedavajućeg Tužilačkog Saveta,  Blerim Isufaj, za potpisivanje jednog Memoranduma o Sporazumu između TSK-a i SSK-a.