1394 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Reagovanje Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 14 jun 2017 – Tužilački Savet Kosova je zabrinut u vezi pretnje koja je učinjena tužiocu Osnovnog Tužioca Kosova Prizrena, g. Besim Susuri, a koja se odnosi za njegovu službenu dužnost. 

Za Savet, takvi akti pretnje prema tužiocima su netolerantni i da se isti smatraju veoma ozbiljnim. Savet stoji snažno pri tužiocima, i podržava ih u njihovom svakodnevnog radu i ohrabruje ih u ispunjavanju njihove misije.

TSK obezbeđuje javnost da se ovo pitanje ozbiljno tretira i uz odgovarajuči nivo hitnosti koju zaslužuje ova situacija.