1444 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Nastavlja proces izbora novih tužilaca

Priština, 29 juli, 2017 – Održan je pismeni ispit za kandidate za nove tužioce, koji su uspešno položili kvalifikovni test.


 Ovaj proces bio je monitorisan od  strane članova Komisije za Regrutovanje Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) i međunarodnih posmatrača OEBS-a i EULEX-a.
 

Svi kandidati koji će uspešno položiti pismeni ispit,  imaće pravo da se podvrgnu intervjuu, pre nego da Tužilački Savet Kosova predloži imena za nove tužioce.
 

Pisani test je održan u zgradi Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, u kojem je učestvovalo  90 kandidata.