1674 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Imenuju se 21 novih tužilaca

Priština, 22 januar 2018 – Danas, Tužilačkom sistemu Kosova pridružilo se još 21 novih tužilaca.

U skladu sa predlogom Tužilačkog Saveta Kosova, danas je Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, dekretom je imenovao 21 novih državnih tužilaca.

21 novih tužilaca koji su danas imenovani, biće raspoređivani u 7 Osnovna Tužilaštva Republike Kosova.

Kao što se zna, pre nego da se imena 21 kandidata za tužioce dostavljaju Presidentu za imenovanje, bazirajući se na zakone koji su na snazi, oni su se podvrgnuli izbornom procesu, proces kojim je rukovodio Tužilački Savet Kosova.