2647 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Predlaže se za usvajanje u TSK-u, Pravilnika za imenovanje glavnih tužilaca

Priština, 25 juli 2019 – Komisija za Normativna Pitanja Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), predvođena od njenog predsedavajučeg Zejnullah Gashi, održala sastanak u nizu na kojem je diskutovan nacrt Pravilnika za imenovanje Glavnog državnog tužioca i glavnih tužioca tužilaštava.

Na ovom sastanku na kojem su učestvovali predstavnici iz Američke i Britanske ambasade, predstavnici EZ-a na Kosovu, Britanskog Projekta za ojačanje sudskog i tužilačkog sistema i predstavnica UNDP-a,  diskutovani su predloženi komentari od učesnika javnog saslušanja.

Posle diskusija, Komisija je odlučila da predlaže Tužilačkom Savetu Kosova, zajedno sa nekoliko komentar, usvajanje Pravilnika za imenovanje Glavnog državnog tužioca i glavnih tužioca tužilaštava.

Za izradu gore navedenog Pravilnika i podrškom međunarodnih partnera, Komisija za Normativna Pitanja TSK-a održala mnogobrojne sastanke, radionice i sarađivala sa civilnim društvom preko javnih saslušanja u vezi pomenutog pravilnika.

Zbog velike važnosti koju ovaj pravilnik ima za tužilački sistem na Kosovu, unutar nje su uvrštene preporuke, ideje, predlozi, sugestije međunarodnih partnera i organizacija civilnog društva.