946 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Predsedavajuci Isufaj sastao se danas sa ministrom Kui i sa predsednikom Vrhovnog Suda Hasani

Priština, 02 mart 2016 – Predsedavaju?i Tu?ila?kog Saveta Kosova, Blerim Isufaj, danas je do?ekao na zajedni?kom sastanku Ministra Pravde, Hajredin Kuçi i Predsednika Vrhovnog Suda, Fejzullah Hasani.

Tokom sastanka, ministar Kuçi nakon što je ?estitao tu?icu Isufaj o izboru za predsedavaju?eg Tu?ila?kog Saveta Kosova, rekao je da Ministarstvo Pravde nastavi?e sa svojim zalaganjem da tu?ila?ki sisitem Kosova ima što funkcionalniju pravnu infrastrukturu.

I predsednik Vrhovnog Suda Hasani je ?estitao tu?iocu Isufaj  novi polo?aj, a obe?ao je nastavak saradnje izme?u institucije kojom on rukovodi i tu?ila?kog sistema, u cilju suzbijanja svih negativnih pojava sa kojima se suo?ava kosovsko društvo.

S druge strane, predsedavaju?i Isufaj je cenoi saradnju sa Ministarstvom Pravde, u oblasti izrade zakonskih akata za tu?ila?ki sistem i u drugim oblastima koje su predvi?ene zakonom, kao i saradnjom sa Vrhovnim Sudom, u zajedni?koj borbi protiv korupcije i ostalih oblika organizovanog kriminala.

Na ovom sastanku je bio prisutan i v.d. glavni tu?ilac Apelacionog Tu?ilaštva, Haxhi Derguti.